Have to has to must
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

HAVE TO “ has to ” MUST. Have to - must. Bir şeyi yapmak gerekliyse HAVE TO , HAS TO ‘yu, Bir şeyi yapmanın gerekli olduğunu SİZ düşünüyorsanız MUST ‘ı, Bir şeyi yapmanın gerekli olduğunu bir kanun, kural veya bir başkası söylüyorsa, emrediyorsa HAVE TO yu kullanırız.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - melinda-crawford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Have to has to must

HAVE TO “has to”MUST


Have to must
Have to - must

 • Bir şeyi yapmak gerekliyseHAVE TO, HAS TO ‘yu,

 • Bir şeyi yapmanın gerekli olduğunu SİZ düşünüyorsanız MUST ‘ı,

 • Bir şeyi yapmanın gerekli olduğunu bir kanun, kural veyabir başkasısöylüyorsa, emrediyorsa HAVE TO yu kullanırız.


Have to has to must

It is necessaryto practise a lot.

We HAVE TO practise a lot.

I think It is necessary to practise a lot.

We MUST practice a lot.

Our teacher says it is necessary to practise a lot.

We HAVE TO practise a lot.


Have to has to must

It is necessary to go to our classes when the bell rings.

We HAVE TOgo to our classes when the bell rings.

It is necessary to wear our school uniforms.

We HAVE TOwear our school uniforms.

It is necessary to drive on the right in Turkey.

We HAVE TOdrive on the right in Turkey.


Have to has to must

Bir şeyi yapmamızın GEREKLİ olduğunu anlatmak için

HAVE TO veya MUST ‘ı Kullanırız.

It’s twelve o’clook. It’s too late. I HAVE TOgo.

I MUSTgo.

To go abroad you HAVE TOhave a passport.

you MUSThave a passport.

“Genellikle hangisini (have to, must) kullandığımız önemli değildir.”


Have to has to must

MUST ‘ı kullandığımızda KENDİ FİKRİMİZİ belirtiyor

ve neyin GEREKLİ OLDUĞUNU söylüyoruz.

I mustcall Ahmet. I haven’t seen him since Friday.

“Ahmet’i araMALIyım. Cuma Gününden beri onu görmedim.”

Our manager MUSTdo something about our school environment.

“Bizim Müdür okulun çevresi ile ilgili bir şeyler yapMALI.”


Have to has to must

HAVE TOda ise kişi kendi düşünce ve fikirlerini DEĞİL,

gerçeği, hakikati, kuralı, kanunu söylüyor.

Old People can’t see well. They HAVE TOwear glasses for reading.

“Yaşlı insanlar iyi göremez. Onlar gözlük takmak ZORUNDA.”

I can’t come to the airport at that time. I HAVE TObe at school.

“O saatte havaalanına gelemem. Okulda olmak ZORUNDAyım.”

“A law, rule or a person says that it is necessary.”

“Bir kanun, kural veya kişi eylemin, fiilin gerekli olduğunu söylüyor.”


Have to has to must

I live in a dormitory; “Yurtta kalıyorum;”

I HAVE TOget up at seven o’clock.

“Yedide kalmak ZORUNDAyım.”

I HAVE TOleave the dormitory at eight.

“Sekizde yurttan ayrılmak ZORUNDAyım.”

I HAVE TObe at school at half past eight.

“Sekiz buçukta okulda olmak ZORUNDA yım.”


Have to has to must

Get up : kalkmak

HAVE TOget up : kalkmak ZORUNDA

Write : yaz

HAVE TOwrite : yazmak ZORUNDA

Study : ders çalış

HAVE TOstudy : ders çalışmak ZORUNDA

HAVE TOcümlenin öznesi 3.tekil şahıs olduğu zaman

(he, she, it) HAS TO ya dönüşür.”


Have to has to must

Get up : kalkmak

HE HAS TOget up : Okalkmak ZORUNDA

Write : yaz

He HAS TOwrite : Oyazmak ZORUNDA

Study : ders çalış

He HAS TOstudy : Odersçalışmak ZORUNDA

HAVE TOcümlenin öznesi 3.tekil şahıs olduğu zaman

(he, she, it) HAS TO ya dönüşür.”


Have to has to must

I

YOU

WE HAVE TO

YOU

THEY come to school at half past eight.

He

She HAS TO

It

Bu cümleleri olumsuz ya da soru yapmak için DO / DOES yardımcı fiillerini kullanırız.

+ have to (–) don’t have to

+ HAS TO (–) DOESN’T have to (he, she, it)


Have to has to must

The studentsHAVE TOcome to school at half past eight. (+)

The studentsDON’Thave tocome to school at half past eight. (-)

DOthe studentshave tocome to school at half past eight? (?)

AylaHAS TOwear her glasses. “Ayla gözlüklerini takmak ZORUNDAdır.”

AylaDOESn’tHAVE TOwear her glasses. “Ayla gözlüklerini takmak ZORUNDA değil.”

DOESAylaHAVE TOwear her glasses? “Ayla gözlüklerini takmak ZORUNDA mı?”

“Olumlu cümlelerde HAVE TO, HAS TO; olumsuz cümlelerde ise don’t have to, doesn’t have to kullanılır.”


Have to has to must

MUST

Must “zorunluluk” anlatır. Have to ya benzer.

Kendi fikrimizi belirtirken MUST ı kullanırız.

Must aynı zamanda KUVVETLİ, şiddetli tavsiye anlatır.

YOU THINKTHAT it is necessary.

“Bir fiilin yapılmasının gerekli olduğunuSİZ DÜŞÜNÜYORSUNUZ.”


Have to has to must

Study : çalış

Muststudy: çalışMALI

Learn : öğren

Mustlearn: öğrenMELİ

Wash : yıka

Mustwash: yıkaMALI


Examples
Examples

We MUSTstudy our lessons.

“Derslerimize çalışmalıyız.”

We MUSTlearn a foreign language.

“Bir yabancı dil öğrenmeliyiz.”

We MUSTwash our hands before the meal.

“Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız.”


Have to has to must
Must

We muststudy regularly. “Düzenli olarak ders çalışmalıyız.”

We mustgo to bed early. “Erken yatmalıyız.”

We musthelp old people. “Yaşlı insanlara yardım etmeliyiz.”

We mustkeep our environmet clean.

“Çevremizi temiz tutmalıyız.”

We mustlisten to our teachers carefully.

“Öğretmenleriimizi dikkatle dinlemeliyiz.”

We musteat healthy food. “Sağlıklı yiyecekler yemeliyiz.”

We mustkeep our desk tidy and clean.

“Sıramızı düzenli ve temiz tutmalıyız.”

We mustbrush our teeth every day. “Hergün dişlerimizi fırçalamalıyız.”


Olumsuz ek ller
Olumsuz ŞEKİLLERİ

Have to nun olumsuzu DON’THAVE TO

Has to nun olumsuzu DOESN’THAVE TO


Have to has to must

 • Wear

 • HAVE TO wear

 • Don’t HAVE TO wear

 • Get up early

 • HAS TO get up early

 • Doesn’tHAVE TO get up

: giy

: giymek ZORUNDA

: giymek ZORUNDADEĞİL

: erken kalk

: erken kalkmak ZORUNDA

: erken kalkmak ZORUNDADEĞİL


Have to has to must

: koş

: koşmak ZORUNDA

: koşmak ZORUNDA DEĞİL

: getir

: getirmek ZORUNDA

: getirmek ZORUNDA DEĞİL

 • Run

 • HAVE TO run

 • Don’t HAVE TO run

 • Bring

 • HAS TO bring:

 • Doesn’tHAVE TO bring


Have to has to must

I have to go to school. (+)

I DON’Thave togo to school. (-)

She HAS TO go to school. (+)

She DOESN’Thave togo to school. (-)


Have to has to must

 • I HAVE TOdo my homework. (+),(-),(?)

 • Idon’t HAVE TOdo my homework.

 • DO you HAVE TOdo your homework?

 • HeHAS TOdo his homework. (+),(-),(?)

 • Hedoesn’tHAVE TOdo his homework.

 • DOESheHAVE TOdo his homework?


Must olumsuz
Must (olumsuz)

Must yapısının olumsuz şekli

DON’Thave to ‘dur.

I must do my homework. (+)

“Ödevimi yapmalıyım.”

I DON’Thave todo my homework. (-)

“Ödevimi yapmak zorunda değilim.”


ad