yans t c d nme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yans?t?c? Dü?ünme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yans?t?c? Dü?ünme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Yans?t?c? Dü?ünme - PowerPoint PPT Presentation


 • 371 Views
 • Uploaded on

Yansıtıcı Düşünme. Eser Çeker BÖTE CEIT610 Master Dersi. Görüşler arasında anlamlı ilişkiler var olmalıdır. Duygu ve olguları olumlulaştırma amaçlı İnanç, algı veya düşünülen durumların uygun olup olmadıkları değerlendirmesine bağlı olarak kabul veya reddedilir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yans?t?c? Dü?ünme' - melina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yans t c d nme

Yansıtıcı Düşünme

Eser Çeker

BÖTE

CEIT610 Master Dersi

yans t c d nme tan m boyut

Görüşler arasında anlamlı ilişkilervar olmalıdır.

 • Duygu ve olguları olumlulaştırma amaçlı
 • İnanç, algı veya düşünülen durumların uygun olup olmadıkları değerlendirmesine bağlı olarak kabul veya reddedilir.
 • İnanç doğasına, koşullarına ve temellerine yönelik bilinçli bir araştırma yapmayı gerektirir.
Yansıtıcı Düşünme Tanımı (boyut)
baz yans t c d nme tan mlar

“Herhangi bir düşünce ya da bilgiyi ve onun amaçladığı sonuçlara ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünmedir.”(Dewey)

Bazı Yansıtıcı Düşünme Tanımları
baz yans t c d nme tan mlar 2

“Eğitim sorunları üzerinde mantıklı kararlar alma ve sonra bu kararların sonuçlarını değerlendirme sürecidir.” (Taggart)

Bazı Yansıtıcı Düşünme Tanımları(2)
baz yans t c d nme tan mlar 3

“Bireyin öğretme yada öğrenme yöntemi ve düzeyine ilişkin olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkarmaya ve sorunları çözmeye yönelik düşünme sürecidir.” (Ünver)

Bazı Yansıtıcı Düşünme Tanımları(3)
yans t c d nmenin retmene yararlar

Öğretme-Öğrenme yaşantılarının etkililiğini sorgulamaya yöneltir.

 • Sınıftaki olayları algılamayı ve çözümlemeyi sağlar.
 • Öğrenci için ilgi çekici öğrenme ortamları oluşturmaya yardımcı olur.
 • Mesleki açıdan gelişimi ve gelişim sürecini denetlemeyi sağlar (özdenetim?)
Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmene Yararları
yans t c d nmenin renciye yararlar

Öğrenme hedefleri belirlemeye yönlendirir.

 • Kullandığı öğrenme strateji ve stillerinin etkililiği üzerinde düşünmeyi sağlar
 • Öğrenme düzeyini belirlemeye yardımcı olur.
 • Öğrenme sorumluluğunu almasını sağlar.
 • Sorun çözme yeteneğini geliştirir.
 • Kendini değerlendirme becerisini geliştirir (Özdenetim-özdeğerlendirme)
Yansıtıcı Düşünmenin Öğrenciye Yararları
yans t c d nen retmen zellikleri nas ld r

Öğretimle ilgili yaptıkları ve yapacakları üzerinde sürekli düşünür, yorumlar, gelişim için değişime açıktır.

 • Dersteki uygulamalara karşı eleştiri ve tepkilere açıktır.
 • Öğretiminden sorumluluk duyar.
 • Öğretim süreci üzerinde düşünmeyi sever. Empati yapar.
 • Öğretime ait kuram ve uygulamayı inceler. Hangi öğrencilere, neyin, niçin ve nasıl öğretilmesi gerektiğini araştırır.
Yansıtıcı Düşünen Öğretmen Özellikleri Nasıldır?
yans tma alanlar nelerdir

Teknik Yansıtma

 • Uygulama Alanından Yansıtma
 • Eleştirel Alanda Yansıtma
Yansıtma Alanları Nelerdir?
teknik yans tma

Ölçülebilen sonuçların etkililiği ve yeterliği üzerinde durulur.

 • Uygulama tekniğine odaklanılır.
  • Öğretmen tarafından yapılan Teknik Yansıtmaya bir Örnek:

“Öğrenci Merkezli Öğrenme yöntem ve teknikleri konusunun öğretim yılı başında işlenmesi öğrencilerin kendi öğrenme stilleri ve stratejilerini netleştirmelerini ve bu stil ve stratejilere uygun eğitim ortamları oluşturmamı kolaylaştırdı.”

Örnek Video : Polis Eğitimi Videosu

Teknik Yansıtma
uygulama alan nda yans tma

Bir öğretim etkinliğinin eğitim hedeflerine ulaşma ve sonuçlarını değerlendirmenin altında yatan varsayımları açıklar.

 • Ör: uygulama alanında yansıtıcı düşünen bir öğretmen şunları sorgular:
  • Hedeflere ve davranışlara ne ölçüde, nasıl ulaşıldı?
  • Hedef ve davranışlara ulaşılamamışsa bunların nedenleri?, öğrenci davranışlarının analizi
  • Ulaşılan sonuçların analizi ve yorumlanması.
   • Örnek: Özürlü Eğitimi Videosu
Uygulama Alanında Yansıtma
ele tirel alanda yans tma

Eğitsel değerler ile uygulama arasındaki bağlantıların etik açıdan incelenmesi.

 • Ör: Hatalı davranan bir öğrenciye öğretmence verilen cezanın “öğretici” olmaması halinde bunun öğrencinin gelecek yaşamındaki olumsuz yansımaları üzerine değerlendirmeler.
  • Örnek: Eğitimciler Arası Yansıtma Videosu
Eleştirel Alanda Yansıtma
yans t c d nceyi geli tirme

Yansıtıcı düşünme hem öğretmen hemde öğrenci tarafından öğrenilebilir.

 • Bunun hayata geçirilebilmesi için
  • Kullanılan Eğitim Sistemi yansıtıcı düşünmeye olanak tanımalı.
  • Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici yaklaşımlar, etkinlikler ve eğitim programları hayata geçirilmelidir.
Yansıtıcı Düşünceyi Geliştirme
yans t c d nmeyi geli tirme yakla mlar

Öğrenme Yazıları

 • Kavram ve Zihin Haritaları
 • Soru Sorma
 • Kendine Soru Sorma
 • Anlaşmalı Öğrenme
 • Kendini Değerlendirme
Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Yaklaşımları
yans t c d nmeyi geli tirici bir e itim program nas l olmal 1

Hedefler öğrenenle birlikte belirlenmeli

 • İçeriğin zenginleştirilmesi için öğrenci katkısı sağlanmalı
 • İçerik öğrencinin gerçek yaşamı ile bağlantılı olmalı
 • Öğretme-öğrenme yaklaşımları öğrencilerin öğrenme biçimlerine, gelişim düzeylerine, özel ve genel hedeflere, ve içeriğe uygun olmalı.
 • Öğretme-öğrenme etkinlikleri ilgi çekici ve eğlenceli olmalı
Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici bir Eğitim Programı Nasıl Olmalı? (1)
yans t c d nmeyi geli tirici bir e itim program nas l olmal 2

Öğrenciler arasında işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturulmalı.

 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirici örneklere yer verilmeli
 • Yansıtıcı tartışma etkinliklerine yer verilmeli
 • Değerlendirme etkinlikleri öğrencinin bedensel, sosyal, duygusal ve bilişsel düzeylerindeki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol edecek şekilde olmalı.
Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici bir Eğitim Programı Nasıl Olmalı? (2)
retmen adaylar n n yans t c d nme becerilerini geli tirici etkinlikler neler olabilir

Ders Planına ilişkin görüş teatileri

 • Ders Planlarının uygulama sonrası değerlendirmesi
 • Amaçlı Tartışmalar
 • Günlük Yazma
 • Gelişim Dosyası Hazırlama
 • Eylem Araştırmalarına Katılma
 • Mikro Öğretim Çalışmalarına Katılma
 • Gözlem
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerini Geliştirici Etkinlikler Neler Olabilir?
kaynaklar

http://www.google.com.tr/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPfqpj3m1nG0&rct=j&sa=X&ei=DgrMTM-dJ9GRswa-xumWCA&ved=0CEEQuAIwAjgo&q=Reflective+Learning+video&usg=AFQjCNEH71iVRXUWgMaGtm88VN2WcHxJKghttp://www.google.com.tr/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPfqpj3m1nG0&rct=j&sa=X&ei=DgrMTM-dJ9GRswa-xumWCA&ved=0CEEQuAIwAjgo&q=Reflective+Learning+video&usg=AFQjCNEH71iVRXUWgMaGtm88VN2WcHxJKg

 • http://www.google.com.tr/url?url=http://vimeo.com/14394167&rct=j&sa=X&ei=_gjMTMjRG4HHswbZ9KCoAQ&ved=0CFoQuAIwCDgU&q=Reflective+Learning+video&usg=AFQjCNHUMfaYokocbitrFlHVQNLel4XjkA
 • http://www.google.com.tr/url?url=http://vimeo.com/14394563&rct=j&sa=X&ei=wQvMTPS7J8TDswa77fyWCA&ved=0CFEQuAIwBQ&q=Reflective+Learning+video&usg=AFQjCNHGmi14e81r6uRet3WpzKEzJjKjEg

(Videolar 28.10.2010 tarihinde, Google arama motoru ile “Reflective Learning Video” arama kriteri kullanılarak ,YouTube’dan indirilmiştir.

Kaynaklar