České Budějovice, 1
Download
1 / 43

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

České Budějovice, 1 . listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský' - melina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

České Budějovice, 1. listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,

Komenského 86

Ing. Zdeněk Kalinovský

Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek

registrační číslo: CZ.1.07/1.2.06/03.0011


Podpora rovn ch p le itost k so a sou p sek cz 1 07 1 2 06 03 0011

Střední odborná škola a střední odborné učiliště,

Písek, Komenského 86

www.sou-pi.cz

Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU PísekCZ.1.07/1.2.06/03.0011

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR


Obsah
Obsah

 • Předprojektová fáze

  • (přípravná, definiční)

 • Projektová fáze

  • (realizační)

 • Poprojektová fáze

  • (vyhodnocovací) • P edprojektov f ze prost ed pro realizaci projektu informace o kole
  Předprojektová fáze – prostředí pro realizaci projektu - informace o škole


  P edprojektov f ze zku enosti
  Předprojektová fáze – zkušenosti

  Realizace projektu OP VK „Učíme nově“

  SOŠ a SOU Písek - vytváření podmínek pro zvyšování kvality vzdělávání

  CZ1.07/1.1.10/02.0070

  Účelem projektu bylo formou odborných kurzů pro pedagogické pracovníky zvýšit jejich odborné a technické kompetence ke zvládnutí didaktické techniky a nových forem a metod výuky (využitím multimediální techniky a ICT ve výuce).

  Cíle projektu:

  1. zvýšení odborných kompetencí učitelů (a tím zvýšení kvality výuky)2. zpracování nových výukových materiálů pro výuku na SOŠ a SOU Písek.


  P edprojektov f ze zd vodn n pot ebnosti
  Předprojektová fáze – zdůvodnění potřebnosti

  • Podmínky:

  • zkušenosti z realizace projektu OP VK

  • skupina pedagogických pracovníků bez znalostí využívání techniky, se zkušenostmi z práce se žáky se SVP (obory typu E)

  • nepoměr mezi vybavením pracovišť školy

  • opakovaný vysoký úbytek žáků v průběhu školního roku

  • Podrobné stanovení cílů a podmínek - Analytická studie

  • Zpracování žádosti do OP VK oblast 1.3
  Projektov f ze pl novan c le projektu
  Projektová fáze – plánované cíle projektu

  • vzdělávání pedagogických pracovníků

  • doplnění vybavení školy

  • opatření k eliminaci předčasných odchodů žáků

  • ve vazbě na stávající systém

  • Realizace naplněním tří klíčových aktivit

  • 01

  • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér

  • bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.

  • 02

  • Vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem

  • ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí vrátit.

  • 03

  • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod

  • podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních

  • vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.


  Projektov f ze kl ov aktivity
  Projektová fáze – klíčové aktivity

  01

  Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.

  Realizace: Odborné semináře – kurzy – 45 osob


  Projektov f ze kl ov aktivity1
  Projektová fáze – klíčové aktivity

  01 realizace seminářů

  Problémy:

  výběrové řízení na dodavatele – zpoždění realizace

  Výstup: MI 17 podpořených

  osob (celkem účast 61)


  Projektov f ze kl ov aktivity2
  Projektová fáze – klíčové aktivity

  02

  Vybudování "záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí vrátit.

  Realizace:

  Vytvoření fungujícího systému postaveného na třech oblastech: diagnostika, poradenství, celoživotní učení. V rámci projektu bylo zapojeno celkem pět pedagogických pracovníků školy, kteří mají zkušenosti a vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Jejich úkolem bylo ve spolupráci s odborníky ze školních poradenských zařízení navrhnout systém diagnostiky žáků při nástupu na střední školu jako základní nástroj prevence. Do tohoto systému aktivně zapojit třídní učitele, školního metodika prevence a školního speciálního pedagoga (projekt VIP kariéra).


  Projektov f ze kl ov aktivity3
  Projektová fáze – klíčové aktivity

  02 – „záchytná síť“

  Výstupy:

  Metodika tvorby IVP - metodika tvorby IVP pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně teoretické části

  Soubor diagnostických nástrojů

  soubor je tvořen didaktickými a psychologickými testy pro různé oblasti/předměty


  Projektov f ze kl ov aktivity4
  Projektová fáze – klíčové aktivity

  03

  Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.

  Realizace:

  na základě znalostí získaných v KA 01 pedagogičtí pracovníci -členové realizačního týmu, vytvářeli výukové materiály.

  Jedná se o výukové materiály které jsou svým obsahem, zpracováním a využíváním vstřícné k žákům, kteří mají specifické vzdělávací potřeby.

  Součástí realizace aktivity byl nákup potřebného vybavení. Vytvořené výukové materiály byly ověřovány ve výuce žáků učebních oborů typu E.


  Projektov f ze kl ov aktivity5
  Projektová fáze – klíčové aktivity

  03 – výukové materiály

  Výstupy:

  Soubor výukových materiálů – všeobecné předměty

  Soubor výukových materiálů – odborné předměty

  soubory powerpointových prezentací, pracovních listů a prezentací spojených s pracovními listy (aktivizujícími prvky ve výuce)

  Ověřování kvality výukových materiálů spojené s dotazníkovým šetřením (zpětná vazba, zapojení žáků)

  Ukázka výukových materiálů:

  Výroba slaměného podkladu


  Projektov f ze kl ov aktivity6
  Projektová fáze – klíčové aktivity

  03 – dotazníkové šetření

  • zpětná vazba pro tvorbu výukových materiálů

  • celkové hodnocení přínosů projektu

  • tvorba dotazníku s ohledem na možnosti žáků  Projektov f ze kl ov aktivity7
  Projektová fáze – klíčové aktivity

  03 – dotazníkové šetření - výsledky  Poprojektov f ze erp n rozpo tu financov n
  Poprojektová fáze – čerpání rozpočtu, financování

  Poznámka:

  nedočerpání v položce 01 v oblasti sociálního a zdravotního pojištění

  čerpání pouze 10 % plánované částky (Benefit + limity kapitol)


  Poprojektov f ze vyhodnocen projektu
  Poprojektová fáze – vyhodnocení projektu

  • řízení projektu + průběžné financování (od 2. MZ stejní PM až do konce realizace)

  • zapojení pedagogů

  • realizace kurzů

  • dodržování termínů, průběžná kontrola tvorby výukových materiálů

  • nadále dochází k předčasným odchodům žáků ze vzdělávání


  Poprojektov f ze vazba na dal projekty
  Poprojektová fáze – vazba na další projekty

  OP VK:

  Experimentální učebna společenskovědních předmětů 1.3.2011 - 30.6.2012

  Další vzdělávání pedagogů Střední odborné školy a Středního

  odborného učiliště, Písek, Komenského 86 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

  Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Písek

  1.9. 2013 - 31. 12. 2014

  Vzdělávání bez bariér 1. 9. 2013 - 31. 12. 2014

  Šablony 12. 4. 2012 až 12. 4. 2014

  Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 28.8.2013 – 30.6.2015

  ROP:

  Modernizace technologického vybavení odborného výcviku

  technických oborů SOŠ a SOU Písek 1. 2. 2012 až 30. 6. 2014


  D kuji za pozornost
  Děkuji za pozornost

  Ing. Zdeněk Kalinovský

  projektový manažer, zástupce ředitele školy

  Střední odborná škola a Střední

  odborné učiliště, Písek,

  Komenského 86

  Tel.: 603 929 826

  E-mail: [email protected]


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86

  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

  Projekt OP VK

  Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek

  CZ.1.07/1.2.06/03.0011


  V roba slam n ho podkladu

  Výroba slaměného podkladu Písek, Komenského 86

  Vypracovala: Mgr. Jindřiška Koukolová  Kombinované kleště dlouhou slámu a vhodné nářadí.

  Vázací drát na cívce

  Nůžky na papír


  ,,Hada“ stočíme do kruhu a pevně obtáčíme drátem. Podklad musí být ve všech svých místech stejně silný.


  Obtočením drátu kolem očka vznikne pevné zakončení. Po té odštípneme drát na cívce . Zbývající část drátu zapíchneme do podkladu.
  Hotový výrobek. Tloušťku podkladu je možné upravovat množstvím svazované slámy při výrobě.


  Zdroje
  ZDROJE množstvím svazované slámy při výrobě.

  JAKO ZDROJ BYLY POUŽITY VLASTNÍ FOTOGRAFIE AUTORKY


  Projekt OP VK Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písekregistrační číslo CZ.1.07/1.2.06/03.0011je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


  ad