I XUNTANZA DE X ÓVENES POLA SOSTIBILIDADE E A PAISAXE - PowerPoint PPT Presentation

melina
i xuntanza de x venes pola sostibilidade e a paisaxe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I XUNTANZA DE X ÓVENES POLA SOSTIBILIDADE E A PAISAXE PowerPoint Presentation
Download Presentation
I XUNTANZA DE X ÓVENES POLA SOSTIBILIDADE E A PAISAXE

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
88 Views
Download Presentation

I XUNTANZA DE X ÓVENES POLA SOSTIBILIDADE E A PAISAXE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. I XUNTANZA DE XÓVENES POLA SOSTIBILIDADEE A PAISAXE Pazo da Cultura de Pontevedra. 19 de Xuño de 2013

 2. 220 xóvenes 40 profesores 30 centros educativos PARTICIPANTES PORTUGAL EsenRED: Rede de redes de centros educativos pola sostibilidade

 3. PROGRAMA Haberá programacións paralelas para secundaria, primaria e profesorado.

 4. SEMINARIOS TEMÁTICOS 2aria 11:30 – 13:00 Traballoen grupos de 20-25 alumnos,cada alumna se incorporará ao que ten asignado. Dirixidospor unha dinamizadora. Os Seminarios: - Os Recursos 1.: (Auga, Biodiversidade,...) - Os Recursos 2.: (Enerxía, Cambio Climático,...) - Os Resíduos: ( Lixo, Reciclado, Contaminación,...) - O Territorio:  (Espazos Naturais, Mobilidade, Asentamentos de poboación) - A Paisaxe Traballo previo: Enviaremos informe (2 pax) para preparar o debate. O alumnado traballa previamente dende o seu centro sobre os retos estratéxicos (2 alumnos de cada centro en cada seminario). Obxectivo: Elaborar propostas de RETOS e accións a realizar polo alumnado nas aulas para o vindeiro curso.

 5. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 1aria 11:30 – 13:00 En plenario, no salón de actos. Presentacións dos CEIPs(13´por experiencia) O profesorado de primaria estará presente.


 6. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 2aria 13:00-14:00 Realizarasesimultáneamente en 6 aulas 20 alumnos de distintas procedencias por aula Presentaranse 3 experiencias por aula Cada experiencia durará 10´ con 5´de debate. Finalizarasecun debate (15´) sobre as 3 comunicacións.

 7. EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10:30 – 18:30 Composición: 13-15 alumnas (1 por cada centro educativo de secundaria) Obxectivo: Cubrir informativamente toda a xornada volcando a información na web e redes sociais. Dinámica: Supervisados por un dinamizador que repartirá as súastarefasao longo da xornada. Compatibilizarán a súa labor informativa coa dinámicas xerais previstas para os seuscompañeiros. Naclausura presentarán un extracto-resumo das novas colgadas na web.

 8. ESPAZO INTERACTIVO ABERTO • Cada centro terá unha mesa e paneis onde o alumnado amosará os seus proxectos e propostas (xogos interactivos, experimentos, obradoiros de refugallos, exposición,..) • Obxectivo: favorecer o mutuo coñecemento do traballo e dinámicas de outros centros. 15:00 – 17:20

 9. MERCADIÑO DE TROCO • Participarán todos os asistentes: alumnado, profesorado, monitores, organización… • Cada participante elixe con quen trocar . • Ás 17:20 haberá 5 minutos para o intercambio de obxectos. 15:00 – 17:20

 10. MESA REDONDA PROFESORADO • Programas e recursos para o profesorado. • 2 presentacións de 15´e debate. 15:15 – 17:40

 11. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIÓNS • En plenario, no salón de actos. • Os de primaria exporán as conclusións do seu xogo participativo • Os de secundaria presentarán as propostas de retos a asumir na aula, elaboradas nos seminarios temáticos. • O equipo de comunicación presentará a cobertura mediática realizada ao evento.

 12. CLAUSURA • Entrega de premios aos mellores proxectos A21EG e 12M12P. • Entrega de diplomas aos participantes.