1 / 7

Politsei ennetustöö 2011. aasta suvel

Politsei ennetustöö 2011. aasta suvel. Tarmo Miilits korrakaitsepolitseiosakonna juht. Statistikat igapäevasest tööst. Politsei tegeleb liiklusjärelevalvega pidevalt ja päevas tabatakse keskmiselt: 18 joobes juhti 14 juhtimisõiguseta juhti 68 turvavarustuse mittekasutajat

mele
Download Presentation

Politsei ennetustöö 2011. aasta suvel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Politsei ennetustöö 2011. aasta suvel Tarmo Miilits korrakaitsepolitseiosakonna juht

  2. Statistikat igapäevasest tööst • Politsei tegeleb liiklusjärelevalvega pidevalt ja päevas tabatakse keskmiselt: • 18 joobes juhti • 14 juhtimisõiguseta juhti • 68 turvavarustuse mittekasutajat • 117 kiiruseületajat politseinike poolt • ligi 125 kiiruseületajat automaatjärelevalve käigus • Vaatamata sellele, et politsei ei ole liiklusjärelevalve mahtu võrreldes eelmise aastaga suurendanud, on liiklusväärtegude arv suurenenud ligi 16% (aluseks PPA 2011. aasta 4 kuu andmed)

  3. Kolm ennetustöö tasandit • Rahvusvahelised kampaaniad - TISPOL “Joobes juhid” 6.-12. juunil • Üleriiklikud kampaaniad - „Lubatud piirkiirusest kinnipidamine ja ohutu sõidukiiruse valik asulavälisel teel“ 4. -17. juuli • Kohalikud ennetuskampaaniad - Põhja Prefektuuri veeohutusprojekt “Ohutult merele”, - Lõuna Prefektuuri varguste ennetamise projekt “Vargast targem”, - alaealiste alkoholitarbimise vastane projekt “Saab ka teisiti” Lääne Prefektuuris - turvavarustuse kasutamise projekt Põhja Prefektuuri “Korraliku ratturi ABC”

  4. Ennetustöö vahendid • Koostöö organisatsioonidega, kes saavad olukorra parandamiseks midagi ära teha • Analüüsipõhine järelevalve - st nii süütegude kui ka ohtude kohta andmete kogumine ja hindamine, et politsei tegevus oleks turvalisuse tagamisel kõige efektiivsem • Avalik kommunikatsioon – inimeste teadlikkuse suurendamine ohtliku käitumise võimalikest tagajärgedest ja enda turvalisuse suurendamise võimalustest • Järjekindel konkreetsete sihtgruppide mõjutamine, prioriteediks on enimohtlikud rikkumised – nt joobes juhid

  5. Meie eesmärk on ära hoida selliseid traagilisi õnnetusi 29.05.2011, Vigala vald – kaks hukkunut (37 ja 26 a.)

  6. Meie eesmärk on ära hoida selliseid traagilisi õnnetusi 24.05.2011 Märjamaa vald – 18-aastane juht hukkus

  7. Tänan tähelepanu eest!

More Related