slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Porovnanie vzdelávacích a poradenských systémov SK – CZ – AT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Porovnanie vzdelávacích a poradenských systémov SK – CZ – AT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
melanion-zenon

Porovnanie vzdelávacích a poradenských systémov SK – CZ – AT - PowerPoint PPT Presentation

73 Views
Download Presentation
Porovnanie vzdelávacích a poradenských systémov SK – CZ – AT
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdelávacie systémy Porovnanie vzdelávacích a poradenských systémov SK – CZ – AT • Definícia cieľovej skupiny poradcov • Definícia skupiny klientov vymedzených poradenských služieb • Identifikácia problémov zvolenej cieľovej skupiny

 2. Vzdelávacie systémy • Vzdelávacie systémy AT – CZ – SK sú: • Navzájom kompatibilné a priestupné • Podobné štruktúrou • Poskytujúce obdobné služby • Záverečné certifikáty a diplomy • sú vzájomne uznávané.

 3. Vzdelávacie systémy Rozdielny prístup k príprave učňov: Česká republika a Slovensko využívajú systém učňovského školstva. Rakúsko má zavedený „duálny systém“ učňovskej prípravy.

 4. Vzdelávacie systémy Duálny systém AT: Asi 40% z populačného ročníka nastupuje na základe učňovskej zmluvy s autorizovaným zamestnávateľom do duálneho systému prípravy. U zamestnávateľa sa pripravujú 80% času, všeobecné predmety a teóriu absolvujú v odborných školách.

 5. Vzdelávacie systémy • Seminár je zameraný na: • Výchovných poradcov škôl pripravujúcich žiakov pre trh práce • Poradenské služby spojené s obdobím • prechodu zo vzdelávacieho systému na trh práce

 6. Vzdelávacie systémy - SK

 7. Vzdelávacie systémy • Slovensko • Na trh práce vstupujú absolventi škôl vo veku od 17 do 19 rokov (spravidla 18 – 19). • Prvý krát prichádzajú do kontaktu so zamestnávateľmi a službami zamestnanosti. • Kariérové poradenstvo poskytuje výchovný poradca, Pedagogicko-psychologické centrum, úrad práce.

 8. Vzdelávacie systémy - CZ

 9. Vzdelávacie systémy • Česká republika • Na trh práce vstupujú absolventi škôl vo veku od 16 do 19 rokov (spravidla 18 – 19). • Prvý krát prichádzajú do kontaktu so zamestnávateľmi. • Kariérové poradenstvo poskytuje výchovný poradca, Pedagogicko-psychologické centrum, úrad práce.

 10. Vzdelávacie systémy - AT

 11. Vzdelávacie systémy • Rakúsko • Na trh práce vstupujú absolventi škôl vo veku od 15 do 18 rokov (spravidla 16 – 19). • Kariérové poradenstvo poskytuje školský poradca, Poradenské centrá školskej psychológie, AMS. • V duálnom systéme podstatná úloha AMS, BIZ, hospodárskych a zamestnaneckých komôr.

 12. Vzdelávacie systémy SK + CZ AT

 13. Poradenské systémy SK + CZ AT