verenskommelse om psykisk oh lsa 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013. Grundkrav I länet skall finnas överenskommelse om samverkan kring personer, unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013' - meira


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verenskommelse om psykisk oh lsa 2013

Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013

Grundkrav

I länet skall finnas överenskommelse om samverkan kring personer, unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Landsting och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbbaserad information , eller motsvarande, där det beskrivs var i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp.

grundkrav 1
Grundkrav 1.

1. Av överenskommelserna ska framgå;

 • vilka målgrupper som omfattas,
 • gemensamma mål och rutiner,
 • hur individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen
 • former för hur tvister mellan parterna ska lösas.

2. Följts upp under året

3. Handlingsplaner för att utveckla samverkan.4. Synpunkter på överenskommelsen och handlingsplanerna från organisationer.

Erik Sjöberg, Sofia Wange, Nils Varg klart till den 20/5 då det lämnas till Wilmer. I gruppen sitter även Agneta Westman, Ove Lind, Jörgen Klingborg, Roger Lindgren Tommy Strandberg, Anita Ivarsson och Gert Andersson.

prestationsm l barn och unga
Prestationsmål barn och unga
 • Mål 1 och 2. Landstingen: Rapport till nationella databasen väntetider i vården för unga
 • Mål 3. Kommunerna: Rapportera hur många samordnade individuella planer enligt SoL som upprättats för personer under 18 år samt en uppskattning av hur många som har behov av en sådan plan för personer under 18 år.
 • Mål 4. Landsting: Samma mål som kommunerna
prestationsm l f r personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik
Prestationsmål för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik
 • Mål 1. Landsting: Registrering i relevant kvalitetsregister. Uppföljning av läkare av de som blivit registrerade i PsykosR och Bipolär.
 • Mål 2. Landsting: Systematiskt förbättringsarbete för att minska tvång samt förbättrad rapportering till Patientregisteret (PAR)
 • Mål 3. Kommunerna: Kommuner som senaste fyra åren gjort en inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning enlighet med Socialstyrelsen inventeringsinstrument samt rapporterat in aggregerad data igenom SKL inmatningsfunktion, samt gjort analys av hur väl behoven är tillgodosedda vad gäller boende och sysselsättning.
prestationskrav 3 k arlskoga
Prestationskrav 3 Karlskoga
 • Studien i gång genom intervjuer med personal
 • All personal informerad
 • 0,7-1,0 % enligt SoS uppgifter, motsvara ca 200-290 personer i Karlskoga.
 • 45 brukare är kartlagda idag
 • Vi kommer att intervjua ca 150 personer
 • Intervjuer med andra enheter inom kommunen, psykiatrin, PO, Anhörig och brukarorganisationer
 • Analys och handlingsplaner kommer att genomföras under hösten 2013.
bed mningskriterier
Bedömningskriterier
 • Inventeringen genomförts någon gång de senaste åren.
 • Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning.
 • Inventeringen gjord med SoS inventeringsverktyg eller liknande (skickas in).
 • Kommunerna skall rapportera in resultatet i SKLs inmatningsfunktion på webben.
 • Kommunerna skall ta fram en dokumenterad analys och planering av åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en positiv utveckling för de om råden som anses som mest angelägna under 2023 och 2014.
 • Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående skall erbjudas information och möjlighet att lämna synpunkter på inventeringen.
viktiga datum
Viktiga datum
 • Grundkrav 1:

1/9 Preliminärbedömning

1/10 Återkoppling från Socialstyrelsen

1/11 Leverans av underlag till SKL:s webbverktyg

15/11 Slutbedömning, SKL skickar underlag till SoS

 • Grundkrav 2

31/7 Preliminärbedömning

2/9 Återkoppling från SoS

30/9 leverans av underlag till SKL:s webbverktyg

30/10 Slutbedömning, SKL skickar underlag till SoS

 • Prestationsmål

1/11 Leverans av underlag till SKL:s webbverktyg

15/11 Slutbedömning, SKL skickar underlag till SoS

ad