slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cum poate literatura să ne faciliteze autocunoaşterea şi dezvoltarea personală? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cum poate literatura să ne faciliteze autocunoaşterea şi dezvoltarea personală?

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Cum poate literatura să ne faciliteze autocunoaşterea şi dezvoltarea personală? - PowerPoint PPT Presentation

meira
167 Views
Download Presentation

Cum poate literatura să ne faciliteze autocunoaşterea şi dezvoltarea personală?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, de Camil Petrescu-roman psihologic, interbelic-

  2. Cum poate literatura să ne faciliteze autocunoaşterea şi dezvoltarea personală? Răspunde la această întrebare în jurnalul tău!

  3. Intelectualiisunt inadaptaţi? Răspunde la această întrebare în jurnalul tău!

  4. ROMANUL