slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Refleksbuene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Refleksbuene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Refleksbuene - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Refleksbuene. Økt eksitasjon. Kontraksjon. Redusert eksitasjon. Relaksasjon. Økt inhibisjon. Ret. Syst. Cerebellum. Bevegelse - nivåer av regulering i somatiske systemer. Cortex. Basalggl. Nucleus ruber. Thala mus. Pons. Cerebellum. Oliva inferior. Vestibularis. Retikulærsyst.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Refleksbuene' - meir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Refleksbuene

Økt eksitasjon

Kontraksjon

Redusert eksitasjon

Relaksasjon

Økt inhibisjon

slide4

Ret. Syst.

Cerebellum

slide5

Bevegelse - nivåer av regulering i somatiske systemer

Cortex

Basalggl.

Nucleus ruber

Thala mus

Pons

Cerebellum

Oliva inferior

Vestibularis

Retikulærsyst.

Likevekt

Basaltonus

Coll. Sup.

Øyebevegelse

Ryggmarg

Integrator

Intrafusal fiber

Sensor

Ekstrafusal fiber

Effektor

Startkrets

Bremse- og

Stoppkrets

Regulering av

bevegelsens dynamikk

-motorisk

-mot

slide7

Endamindreeks.

Mindre eksitasjon

Mindre inhibisjon

Mer inh.

Mer inhibisjon

Mindre inh.

Mer inh.

Parkinsons sykdom

Vanskeligere å

starte bevegelse

Mer eks.

Unormalt kraftig

bremsing av bev.

Bremser og stopper bevegelsen

Starter bevegelsen

slide8

Mindre red. av eksitasjon

Mer inhibisjon

Huntingtons sykdom

Mindre inhibisjon

Mindre eksitasjon

Vanskelig å stoppe

en bevegelse

Bremser og stopper bevegelsen

Starter bevegelsen

slide9

Sanseinntrykk

Intensjon om

bevegelse

Cerebellum mottar info fra cortex:

-Assosiasjonscortex

-motorisk cortex

og fra periferien

-muskelspoler

Integrerer,

sender ut inhibitorisk

signalsom demper

motorisk aktivivtet

Stilling og øyebevegelser

justeres i hht bevegelsen

slide10

Synsinntrykk

Vilje

Cerebellum

Pons

Oliva inf

Vestibularis

Oliva inf

Colliculus sup/

oculomotorius

Flexor

Ekstensor

10.5. CEREBELLUM

Cortex

Thalamus

N ruber

Ret syst

Ryggmarg

Likevekt

Øye-posisjon

slide12

α-rytme: 8-12 Hz

EEG i hvile:

Aktivitet:

Årvåkenhet

oppmerksomhet

Smertedempning

Basaltonus

Dessuten: Regulering av sirkulasjon (autonom fuksjon)

” ” ventilasjon

slide15

dS

dt

S

2

d S

dt

2

Merkels Disc

Ruffinis Ending

Meissners Corpuscle

Pacinian Corpuscle

Hudens mekanosensorer

Trykk

Tid

Tonisk respons

= proporsjonal-

kontroll

Fasisk respons =

Rate-kontroll

Akselerasjons-

kontroll

slide16

Sjel-legeme - problemet

Ytre energi

Generator-potensialer

Objektiv

sansefysiologi

Aksjonspotensialer

Dualistisk

teori

Monistisk

teori

SNS integrasjon

Subjektiv

Sanse-

psykologi

Erfaring

(avhengig)

Sanse-inntrykk

Sjel

(uavhengig)

Persepsjon

Personlighet

Bevissthet

slide17

Somatiske

Autonome

Affektive

Kognitive

Sentralnervesystemets funksjoner

Sensoriske

Motoriske

Sensoriske

Motoriske

Integrasjon

Internt i

hjernen

slide18

Oppf./aff.

kontrollert

av ass.cortex

Oppf./aff. påvirket av

spes. sensorisk info

Oppførsel/affekter uttrykt via:

slide19

Papez’ krets

Innlæring(?)

Relasjon til

kognitiv

funksjon

Relasjon til

sanseopplevelse

Relasjon til

affekter

slide21

Neocortex

To grupper av hovedfunksjonsområder:

Assosiasjonsområder

Projeksjonsområder

Behandler informasjon internt

Sender ut motorisk informasjon til

eller mottar sensorisk informasjonfra

periferien

slide22

Nytt språk i voksen alder:

Eget område

To språk som barn:

Samme område

Språk: Tale

Språk: Forståelse

slide23

Forestillings-hemisfæren

Kategori-hemisfæren

96%

4%

70%

15 %

15%

Hemisfære - spesialisering

Svikt:

Uoppmerksom

Eufori

Svikt:

Oppmerksom

Depresjon

Form

Musikk

Spatio-

temporale

relasjoner

Språk

Kategorier

sekvenser

Agnosier:

Objekt ikke

Gjenkjent selv

Om sansen er

intakt

Afasi:

Broca; vanskelig å snakke

Wernicke; usammenhengende tale

Prosopagnosi:

Kjenner ikke ansikter

Venstre hos høyrehendte

91%

Venstre hos venstrehendte

Stamming

9%

Ordblindhet 12X vanligere hos venstrehendte,

Men: Kunstnere, musikere matematikere overrepresentert