Název vzdělávacího materiálu: 18. století
Download
1 / 25

Název vzdělávacího materiálu: 18. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _04 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8 . ročník Téma : České baroko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Název vzdělávacího materiálu: 18. století' - mei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _04

Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá

Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y:

Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník

Téma: České baroko

Anotace: Žáci se seznámí se skvosty barokní architektury, hudby, malířství , sochařství na našem území.

Materiál byl vytvořen (datum, období): 9. 12. 2011

Ověření ve výuce: 18. 1. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Esk baroko

České baroko

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Baroko v ech ch
Baroko v Čechách

 • České baroko má kořeny v Itálii a Španělsku.

 • Vrchol: přelom 17. a 18. st.

 • Baroko bylo v Čechách obohaceno domácími umělci a řemeslníky o nové prvky, došlo k přizpůsobení českému prostředí.

 • Protože baroko u nás vrcholí v době rekatolizace po bitvě na Bílé hoře, vznikají především katolické stavby.

 • Co je to rekatolizace?

 • Rekatolizace – násilné znovuobracení nekatolíků na římskokatolickou víru

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Architektura
Architektura

Při projížďce naší krajinou se s barokem setkáváme na každém kroku – nejčastěji jsou to kostelíky, velké chrámy, kláštery a poutní místa a také mnoho barokních zámků.

Jezuitská kolej Klementinum s barokní knihovnou

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Pra sk barokn stavby
Pražské barokní stavby

Valdštejnský palác – ve městech žila šlechta v palácích

Měšťané si stavěli honosné domy, najdeme je např. v Nerudově ulici.

Podle koho byla ulice pojmenována?

V kterém domě Neruda bydlel?

Barokní dům v Tomášské ulici

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Pra sk chr my
Pražské chrámy

Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně navrhli architekti Kryštof a Kilián Dienzenhoferovéa stavba trvala přes padesát let. Zajímavostí je, že při svém pobytuv Praze zde hrál na varhany sám Wolfgang Amadeus Mozart.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Pra sk chr my1
Pražské chrámy

Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě je vrcholné dílo pražského baroka podle projektu K. I. Dienzenhofera. Hlavní lustr ve tvaru carské koruny, dar cara Mikuláše II., vyroben roku 1880 ve sklárnách v Harrachově.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Kl tery
Kláštery

Břevnovský klášterbenediktinů v Praze–Břevnověje nejstarší mužský klášter v Čechách; založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch. Dnešní barokníbudovy kláštera včetně chrámusv. Markéty pocházejí z let 1708-1740 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera.

VY_32_INOVACE_04_České baroko

VY 32 INOVACE 04 České baroko


Kl tery1
Kláštery

Strahovský klášterje nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1140 Vladislavem II. V klášteře sídlí také Památník národního písemnictví a součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Pra sk loreta
Pražská Loreta

Název Loreta pochází od italského poutního místa, kde se nachází Svatá chýše, původně domek, obývaný Pannou Marií v Nazaretu v Palestině, kde jí údajně archanděl Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou Boží. Svatá chýše se už brzy po smrti Panny Marie stala uctívanou relikvií. Když r. 1291 opustilo Palestinu křižácké vojsko, stal se podle legendy zázrak. Andělé přenesli Svatou chýši nejprve do Dalmácie a odtud do města v severní Itálii, do vavřínového háje, podle nějž město nese název Loreto. Podle italského vzoru architekta DonataBramanteho se stavěla Loreta i v jiných katolických zemích, u nás zejména po porážce na Bílé hoře r. 1620.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Vald tejnsk zahrada
Valdštejnská zahrada

VY_32_INOVACE_04_České baroko


L k rna
Lékárna

Mezi nádherné městské barokní stavby patří i barokní lékárna „U Bílého jednorožce“ v Klatovech – muzeum dokumentující vývoj lékárnictví od roku 1776 do roku 1966, kdy lékárna ukončila svoji činnost.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Esk venkov lechta
Český venkov - šlechta

Příslušníci rodů pobělohorské zámožné šlechty zvelebovali svá sídla na venkově, obklopovali je nádhernými zahradami, někdy i s umělými jeskyněmi a kolonádami.

Někteří šlechtici zřizovali ve svých zámcích divadla(Český Krumlov, Litomyšl).

V Praze se začalo hrát ve Šporkově paláci Na Poříčí, pro první stálou operní scénu pozval hrabě Špork do Prahy a do svého zámku v Kuksu Italy, hráli tam od roku 1724 deset let.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Selsk barok
Selský barok

 • Ráz venkova se mění – kostelíky, kapličky, selské statky.

 • Dochází ke spojení nového slohu s lidovou tradicí.

 • Stavby dokonale splývají s okolní krajinou.

 • Mluvíme o tzv. selském baroku.

 • Móda panstva i měšťanů, s nimiž se venkované setkávali, působila na jejich vlastní tvorbu. Při stavbě obydlí, hospodářských budov, božích muk či kapliček, výrobě nábytku, šití krojů, malování obrázků i zdobení nádob ovlivňovala podobu nejrůznějších předmětů.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Barokn gotika
Barokní gotika

Barokní gotika je spojena se jménem stavitele Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Pocházel z italského rodu, který se trvale usadil v Čechách.

Zvláštností českého barokního stavitelství je barokní gotika. Jejím prostřednictvím odkazovali tvůrci ke slavné minulosti českých zemí, na niž chtěli svou tvorbou navázat.

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Kter barokn pam tky m me v d n
Které barokní památky máme v Děčíně?

Za domácí úkol si připravte prezentaci na téma Barokní Děčín.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Socha stv

VY 32 INOVACE 04 České baroko

Sochařství

Které znaky vykazují barokní sochy?

Na našem území působí například Jan Jiří Bendl, otec a synové Jan Brokoff, Michal Jan Josef Brokoffa Ferdinand Maxmilián Brokoff, Rakušan Matyáš Bernard Braun nebo Matěj Václav Jäckel.

Gotický Karlův most byl ozdoben barokními sochami.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Sochy jana nepomuck ho se objevovaly na mostech a cest ch p edev m po jeho svato e en v roce 1729
Sochy Jana Nepomuckého se objevovalY na mostech a cestách především po jeho svatořečení v roce 1729.

Kdo byl Jan Nepomucký?

Generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník katolické církve Jan z Pomuku se stal obětí sporu arcibiskupa Jana z Jenštejna s králem Václavem IV., byl umučen a jeho tělo vhozeno do Vltavy.

Co znázorňuje pět hvězd kolem světcovy hlavy?

Pět ran Kristových

Znáte nějaký kostel, který byl Janu Nepomuckému zasvěcen?

Např. Žďár nad Sázavou

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Sochy ne est a ctnost od m b brauna na z mku v kuksu pozn te ne esti kter sochy p edstavuj
Sochy neřestí a ctností od M. B. Brauna na zámku v Kuksu Poznáte neřesti, které sochy představují?

lehkomyslnost

zoufalství

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Pozn te ne esti nebo ctnosti kter sochy p edstavuj
Poznáte neřesti nebo ctnosti, které sochy představují?

cudnost

lenost

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Mal stv
Malířství

Boční oltář u Pražského jezulátka

Co je to šerosvit?

Náboženské náměty – obrazy na plátně a dřevě.

Karel Škréta- "Skupinový portrét brusiče drahokamů Miserioniho"

Petr Brandl- autor náboženských a oltářních obrazů, největší představitel českého baroka

Jan Kupecký - portréty

Václav Hollar- grafiky

Václav VavřinecReiner- fresky

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Hudba
Hudba

 • České země v období baroka začaly dohánět náskok evropské špičky a v tomto období se vlastně prvně významněji zapsaly do dějin hudby.

 • Nejvýznamnějšími českými barokními skladateli jsou Adam Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský a Šimon Brixi. Prostředí českého hudebního baroka bylo významně vázáno na vídeňský habsburský dvůr. Velký podnět české hudbě přinesla 1723 korunovace Karla VI. českým králem, během níž se Praha rozzářila řadou skvělých barokních kompozic, zvláště oper a oratorií. Vrcholem bylo uvedení korunovační opery Constanza e Fortezza (Stálost a síla), jíž zkomponoval vrchní císařský kapelník a velká osobnost soudobé hudební Evropy JohannJosephFux, mj. učitel Jana Dismase Zelenky.

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Hudebn skladatel
Hudební skladatelé

Pavel Josef Vejvanovský

Adam Michna z Otradovic

Bohuslav Matěj Černohorský

Jan Dismas Zelenka

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Esk baroko z pis
České baroko zápis

 • Architektura: Praha - chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, Strahovský a Břevnovský klášter

 • Stavitelé: Santini, Dientzehoferové

 • Barokní gotika: propojení barokních a gotických prvků (Žďár nad Sázavou, Kladruby)

 • Selský barok: baroko propojené s lidovou tradicí (statky, boží muka, malovaný nábytek)

 • Sochařství: Brokoffové (sochy na Karlově mostě), Matyáš Bernard Braun (Kuks)

 • Malířství: KarelŠkréta, Petr Brandl, Václav Vařinec Reiner, Václav Hollar

 • Hudba: Adam Václav Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský

VY_32_INOVACE_04_České baroko


Použité zdroje:

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

Klementinum I a II – soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Valdštejnský palác - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Barokní dům v Tomášské ulici - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=chr%C3%A1m+sv.+Mikul%C3%A1%C5%A1e&ex=1#ai:MP900407134|

Břevnovský klášter soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Valdštejnská zahrada soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Lék http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=l%C3%A9k&ex=1#ai:MC900371348|mt:1|

Zámek Kuks - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Děčín – Růžová zahrada, Dlouhá jízda, kostel Povýšení sv. Kříže - soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Karlův most http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Praha&ex=1#ai:MP900427949|

Socha sv. Jana Nepomuckého – soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Kuks socha lehkomyslnost soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Kuks socha zoufalství soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Kuks socha lenost soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Kuks socha cudnost soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Boční oltář od Pražského jezulátka soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Varhany http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=varhany&ex=1#ai:MC900192393|

Barokní andělíček http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=hudba&ex=1#ai:MP900401180|

VY_32_INOVACE_04_České baroko


ad