1 / 31

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint pályázatkezelő bemutatása Ráadásként néhány pályázati kiírás Kecskemét, 2008. február 15. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség.

mei
Download Presentation

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Operatív Programok, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség mint pályázatkezelő bemutatása Ráadásként néhány pályázati kiírás Kecskemét, 2008. február 15. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 2. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Magyarország Fejlesztési Terv2007-13 Gazdaságfejlesztési OP  GOP  Közlekedésfejlesztési OP  KÖZOP  Társadalmi Megújulás OP TÁMOP  Társadalmi Infrastruktúra OP  TIOP  Környezet és Energia OP KEOP  Államreform OP  ÁROP  Elektronikus Közigazgatás OP  EKOP  Végrehajtás OP VOP Nyugat-dunántúli OP  NYDOP  DÉL-ALFÖLDI OP DAOP Észak-alföldi OP ÉAOP  Közép-magyarországi OP KMOP  Észak-magyarországi OP ÉMOP  Közép-dunántúli OP  KDOP  Dél-dunántúli OP  DDOP DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 3. Foglalkoztatás és növekedés Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai fejlesztés Terület- fejlesztés Államreform Gazdaságfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Közlekedésfejlesztési OP Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP Társadalmi Megújulás OP Államreform OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az ÚMFT prioritások és az OP-k DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 4. ÚMFT keretének megoszlása az OP-k között Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 5. TÁMOP (Társadalmi Megújulás OP)célrendszere Átfogó cél Az aktivitás növelése Specifikus célok A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 6. TÁMOPForrásainak megoszlása Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 7. TÁMOP konstrukciók a civilek támogatására Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - Önkéntesség elterjesztése - Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása - Anti-diszkriminációs műsorok, kampányok támogatása - A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás - Fogyasztói jogérvényesítés, tájékoztatás fejlesztése - A fogyasztók kiszolgáltatottságának csökkentése - Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése -Távoktatási és kutatási programok a közösségépítés szolgálatában /Tudáspólusok az aktív állampolgárságért/ -Aktív állampolgárságra nevelés - országos program DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 8. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Infrastruktúra OPcélrendszere Átfogó cél Az aktivitás növelésea humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Prioritási tengelyek Az oktatásiinfrastruktúrafejlesztése Az egészségügyiinfrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadásttámogató infrastruktúra fejlesztése www.nfu.hu DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 9. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TIOP forrásainak megoszlása: DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 10. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TIOP prioritásainak céljai • Az oktatási infrastruktúra fejlesztése • - Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az „Intelligens iskola” • - Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése • A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése • Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése • - Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok létrehozása • - A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra • Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben • A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése • - A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése • - A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 11. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Hasznos információk forrása: www.nfu.hu DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 12. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ KHTDél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 13. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ Kht Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht • A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezete • Alapítás éve 1998. • Regionális források elosztása, a végrehajtása • Társadalmi egyeztetések, pályázati tervezés, projektfejlesztés • Stratégai tervezés, fejlesztési csapásirány • Régiótudat, régióépítés, régiómarketing • Régión belüli együttműködések ösztönzése DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 14. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ KSz DARFÜ Kht-t, mint a Dél-alföldi Operatív Program Közreműködő Szervezetét a 14/2007 (V.8.) MeHVM-ÖTM együttes rendelete jelölte ki, cél a DAOP végrehajtása. (1, 2, 3, 5. tengely esetén, 4. VÁTI Kht) KSZ, mint pályázatkezelő feladatai: - a pályázati kiírás tervezetének elkészítése; - pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetése; - a projekt javaslatok befogadása, formai ellenőrzése; - a projekt javaslatok tartalmi értékelése; - támogatási szerződések megkötése, módosítása; - projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, projektek megvalósításának nyomon követése; - előleg és kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása; - helyszíni ellenőrzés elvégzése; - a projekt záráshoz kapcsolódó közreműködői feladatok ellátása; - fenntartási kötelezettségek ellenőrzése. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 15. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DARFÜ KHT. KSz elérhetőségek DAOP Közreműködő Szervezet elérhetőség: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel: 62/561-920, Fax: 62/561-921 e-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu Ügyfélfogadás: Szakmai:hétfő - csütörtök: 9.00 – 15.00 péntek: 9.00 – 12.00 KSZ munkatársai:hétfő - péntek: 9.00-11.00 DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 16. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-alföldi Operatív Program prioritásai 1, Regionális gazdaságfejlesztés 2, Turisztikai célú fejlesztések 3, Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 4, Humán infrastruktúra fejlesztések 5, Településfejlesztési akciók DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 17. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Forrás DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 18. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés A, Dél-alföld SPA egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése Meglévő fürdőkben új gyógy- termál-, és élményfürdőzési szolgáltatások fejlesztése, egészségturisztikai színvonal emelése, bővítéshez szükséges termálkút létesítése, balneológiai célra használt gyógy-, termálvízkezelés, ártalmatlanítás korszerű technológiai feltételeinek kialakítása Kedvezményezettek: önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók Forrás 2007-2013: 13233 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 19. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés B, Múzeumok, témaparkok és az épített örökség turisztikai fejlesztése Múzeumok felújítása, témaparkok létrehozása, látogatói kiszolgáló pontok (ruhatár, kávézó, múzeumi bolt) fejlesztése, múzeumi engedéllyel nem rendelkező bemutatóhelyek esetén helytörténeti gyűjtemények, kastélyok, kúriák, tájházak megújítása, látogatóbarát fejlesztése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzati intézmények, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók, egyházi jogi személyek Forrás 2007-2013: 4256 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 20. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés C, Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése Országos/nemzetközi jelentőségű kulturális és gasztronómiai rendezvények infrastrukturális fejlesztése, színpadok fejlesztése, nézőtér, információs pont kialakítás, szociális blokkok építése, lebonyolításhoz szükséges háttérlétesítmények, rendezvény helyszínéül szolgáló terek felújítása Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati intézmények, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók Forrás 2007-2013: 1596 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 21. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés D, Bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések Borospincék és pálinkával foglalkozó egységek kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései, bor- és pálinkakészítés, szőlőművelés, borvidék hagyományait bemutató helyek kialakítása, családbarát szolgáltatások fejlesztése Kedvezményezettek: önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek Alkalmazott eljárás: egyfordulós Támogatási intenzitás: 50 % Minimális támogatás: 10 millió Ft, Maximális támogatás: 200 millió Ft Forrás 2007-2013: 532 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 22. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés E, Aktív turisztikai fejlesztések Élővizek mentén szabadstrandok, kikötők, egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó létesítmények fejlesztése, építése, túra útvonalak, pihenőhelyek kialakítása, természeti területek látogatásához szükséges fejlesztések, többfunkciós bemutatóhelyek kialakítása stb. Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, Nemzeti Park igazgatóságok Forrás 2007-2013: 8933 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 23. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása A Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése Vonzerők mellett szükséges a kereskedelmi szálláshely-kapacitás minőségének fejlesztése, illetve azon nemzetközi vonzerők esetében, ahol a keresleti igényeknek nem megfelelő a szálláshelyek mennyisége, ott új szálláshelyek létesítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, üdülőszövetkezetek Forrás 2007-2013: 10017 millió Ft l DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2. Turisztikai célú fejlesztések 2.1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása B, Konferenciaturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések A konferenciaturizmushoz kötődő turistaréteg kiszolgálásához korszerű minőségi, mennyiségi fejlesztés a tudományos potenciállal rendelkező városokban. Olyan komplex konferenciaközpontokra van szükség, amelyek kiállítások, vásárok, előadások lebonyolításához biztosítanak teret. Kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok Forrás 2007-2013: 4256 millió Ft C, Turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 25. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4. Humán infrastruktúra fejlesztések4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 4.1.2 Rehabilitációs, geriátria és ápolási ellátás fejlesztése A, Geriátriai szolgáltatások fejlesztése Területi kórházak struktúrájának átalakítása során 20-25 ágyas geriátriai osztályok kialakítása a régió 6-8 kórházában. Cél az idős lakosság komplex egészségügyi ellátása, valamint az előzőeken felül 4 db 20-25 ágyas hospice ház vagy otthon létrehozása Kedvezményezettek: Dél-alföldi Régió területi kórházai, feladatvállalási szerződés esetén alapítványok, egyesületek, non-profit gazdasági társaságok Forrás 2007-2013: 1.369 millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 26. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4. Humán infrastruktúra fejlesztések4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése A, Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos és külterületeken élők számára Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás 2007-2013: 2.250 millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 27. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4. Humán infrastruktúra fejlesztések4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése B, Gyermekek napközbeni ellátásnak fejlesztése Bölcsödék, családi napközik, és más rugalmas napközbeni gyermekellátások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a meglévő infrastruktúra fejlesztése, bővítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás 2007-2013: 3.937 millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 28. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4. Humán infrastruktúra fejlesztések4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése C, Szociális nappali ellátások fejlesztése Bölcsödék, családi napközik, és más rugalmas napközbeni gyermekellátások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a meglévő infrastruktúra fejlesztése, bővítése Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás 2007-2013: 2.812 millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 29. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4. Humán infrastruktúra fejlesztések4.1 Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 4.1.3 Szociális ellátás fejlesztése D, Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése Új közösségi terek, ifjúsági közösségi terek és információs pontok kialakítása, a már működő közösségi helyek infrastrukturális fejlesztésének támogatása Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, non-profit szervezetek, önkormányzati szervek, egyházi szervezetek KHT-k Forrás 2007-2013: 2.250 millió Ft DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 30. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Hasznos információk forrása: www.darfu.hu DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

 31. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Köszönöm a figyelmet! DARFÜ Kht – ÚMFT TH Molnár Zoltán 30/493-52-82 molnar.zoltan@umft.del-alfold.hu www.darfu.hu 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 62/561-920 DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség

More Related