Download
escola santa isabel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Escola Santa Isabel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Escola Santa Isabel

Escola Santa Isabel

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Escola Santa Isabel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Escola Santa Isabel Presentació de l’AMPA ASSEMBLEA 15 de novembre de 2010 Web: http://www.ampasantaisabel.org

 2. Què i Qui somQuan ens reunim Junta i Comissions/Noves ComissionsTancament Exercici Curs 2009-20010Presentació i aprovació Pressupost 2010 – 2011Renovació / Elecció de Càrregs Propostes i Suggeriments Presentació Web: http://www.ampasantaisabel.org

 3. Què és l’AMPA? Associació de Mares i Pares d‘Alumnes L’AMPA pretén realitzar activitats i accions concretes de caràcter educatiu que reforcin els valors i objectius del projecte educatiu del centre amb el valor “ El Respecte” com a eix central a treballar aquest l’any Quan ens reunim? DIA: Cada 1er dilluns de mes HORA: 20:00 LLOC: Sala d’Actes (Edifici Principal) Web: http://www.ampasantaisabel.org

 4. Qui som? • Composició actual de l’AMPA Junta Presidenta: Sandra Ponsa Secretaria: Miriam Feu Tresorers: Angela Muñoz/Joan Albert López Comunicació: Ángel Guerrero Projecte llibres: Conchi Quesada/Junta Festes: Sant Francesc Junta (voluntari) Nadal Imma Oliva Germanor Sandra Ponsa/Ángela Muñoz Fi de Curs Junta (voluntariPare/Mare 6è) Pare/Mare Delegat : Anna Gracia/Laura Riera Comissions

 5. Quisom? Noves Comissions Acció Solidària: Inés Pérez-Portabella/ BeaAgel Extraescolars: Música Nuria Serra Esports: Marisa Santamaria Menjador: Laura Riera Grup de mares i pares que venen regularment a les reunions mensuals, a més dels que ajuden en tasques puntuals. Col·laboradors habituals L’AMPA SOM TOTS quan ens sentim part de l’escola i quan treballem per ella i amb ella HI FALTES TU

 6. Només depèn de nosaltres que siguem capaços de fer cada curs coses noves i anar millorant les que ja es fan

 7. Presidència Sandra Ponsa • Preparar els punts a tractar a les reunions de l’AMPA i moderar les mateixes • Mantenir informats, recolzar els membres de la junta, representants de les comissions i col·laboradors habituals, seguint el calendari de les accions concretes • Treballar i ser interlocutor i portaveu de la Junta amb la Direcció de l’escola, Direcció educativa i Consell escolar • Assistir a les reunions trimestrals de les AMPAS concertades i privades de Sant Cugat Secretària Miriam Feu • Convocar i assistir a les reunions de l'AMPA. • Elaborar l'acta de la reunió i mantenir informats els membres de la junta. • Custodiar els estatuts i els documents legals de l'AMPA. • Gestionar temes burocràtics relacionats amb l'AMPA.

 8. Tresoreria Ángela Muñoz/Joan Albert López L'objectiu d'aquesta Comissió és gestionar els ingressos i fer les estimacions oportunes per a que els diners arribin a tot arreu • Es fan tasques de col·laboració amb l’escola per rebre les domiciliacions de quotes i de llibres, per rebre les subvencions, ... • Es fan estimacions i pressupostos per tot allò que és necessari. • Es fan transferències i pagaments per tot allò que s’ha pressupostat i planificat.

 9. Comunicació Ángel Guerrero L'objectiu és oferir el màxim d'informació als membres de l'Associació, tot fomentant la participació i l'eficiència en la consecució d'objectius de l’AMPA. Mantenim la web pròpia de l'AMPA enllaçada des de la web de l'Escola, que entenem facilita la transmissió d'informació de forma permanent, accessible, sense filtres i estructurada. Utilitzem molts altres canals, com ara el taulell, les circulars, cartells exteriors, butlletí paper, butlletí electrònic... Com contactar amb nosaltres Apartat AMPA de la web de l’escola: http://www.santaisabel.org O directament a la nostra Web: http://www.ampasantaisabel.org Apartat CONTACTAR de la nostra web O directament al nostre e-mail: info@ampasantaisabel.org

 10. Web

 11. Pare/Mare Delegat Anna Gracia/Laura Riera L'objectiu és tenir un pare o una mare de contacte per classe, o com a mínim per curs, que sigui el referent i el nexe de comunicació entre l'AMPA i els pares i les mares de cada curs, amb la finalitat de guanyar proximitat entre pares i mares, AMPA i l’escola per poder treballar junts en els projectes educatius d'interès general. Nexe dels pares entre l'AMPA i l'escola Es planteja aquesta acció a tots els nivells: des de P3 fins a 6è. L'acció serà voluntària i adaptada sempre al curs i a les característiques particulars dels pares i mares de cada ula. S’organitzaràndues taules rodones o reunions anuals

 12. Festes i celebracions • L'AMPA organitza cada any, conjuntament amb l'escola, diferents festes i celebracions: • Per Sant Francesc (hem fet entrega de plantes que han plantat els nens a les classes amb motiu del valor d’aquest any : RESPECTE)- organitza JUNTA • Per Nadal visita del Patge Reial als nens i nenes de l'escola i lliurament de regals a les classes, professorat i personal no docent i comunitat de religioses. – responsable Imma Oliva • Festa de Germanor (30d’ abril) amb donació com acció solidària dels diners recaptats a alguna obra de les franciscanes- organitza JUNTA (VEURE VIDEO) • Per la Festa de final de curs regal de comiat de l'escola per als nens i nenes de sisè i excursió de final de curs dels alumnes de sisè – organitza JUNTA i pare/mare de 6è

 13. Reciclatge de llibres Conchi Quesada/Ángela Muñoz L'objectiu prioritari és rendibilitzar al màxim l'ús dels llibres de text. Estalvi econòmic. El fet de limitar la compra anual de llibres nous suposa un important estalvi econòmic, alhora que contribueix a l'estalvi de recursos, ajudant a preservar el nostre medi ambient. La Comissió de llibres, juntament amb la direcció de l’escola, gestiona la compra i distribució de llibres de text subvencionats per la Generalitat i vetlla pel correcte manteniment d'aquests llibres socialitzats. ES FORREN, ETIQUETEN I REPASAN 1900 LLIBRES gracies a pares, mares i alumnes voluntaris. L'èxit d'aquest projecte depèn de la participació de pares, alumnes, tutors i escola.

 14. Acció SolidàriaExtraescolars Música Esports Menjador NOVES COMISSIONS • Tot el que es vulgui fer depèn de la participació de les famílies. • Per això fa falta la participació i/o creació de noves vocalies específiques.

 15. Acció Solidària Inés Pérez-Portabella/ Bea Agel Pretén promoure diferents accions solidàries i de voluntariat en coordinació amb l'escola. • Aconseguir que les accions que es promoguin no siguin només per aconseguir fons sinó sensibilitzar també als nens / es davant realitats diferents. • Campanya del DOMUND (octubre-2010) • Campanya de NAVIDAD: (desembre-2010) • Missions franciscanes: (abril-2010) • Recollida de roba i coses diverses per part de Sor Goretti • Proposta de crear un mercat solidari a la festa de GERMANOR del 2011 (abril)

 16. Extraescolars Música Nuria Serra L'objectiu és informar i educar musicalment per mitjà de l'Ampa i l'Aula de So, empresa subcontractada per l'escola per a dur a terme aquesta activitat extraescolar que es fa al migdia a l'hora del pati. • L'Aula de So ens ofereix la coral per petits i el llenguatge musical. Els instruments a treballar són el piano i la guitarra. • Volem informar a les famílies d'activitats complementàries d'interès per a tots com: possibilitat de programar una sortida al museu de la música,  el petit Liceu, concerts en família a l'auditori.... • També es proposa recuperar l'escola d'arts escèniques amb el teatre musical

 17. Extraescolars Esports Marisa Santamaria Pretén fer un seguiment esportiu de les activitats esportives que gestiona l'empresa encarregada del servei, Paidos. En cap cas pretén substituir la tasca de Paidos que continuarà atenent a les famílies en l'horari establert • Vetllar per la qualitat de les activitats que ofereix Paidos • Donar suport a Paidos en les activitats organitzades a l'escola • Vetllar perquè el material esportiu sigui l'adient en funció de l'esport practicat com també el terreny de joc • Oferir un contacte a Paidos en cas que necessiti canalitzar alguna informació a les famílies • Oferir un suport a Paidos en activitats puntuals: Cross, Marxa, Trobades final de curs...i facilitar la inscripció de les famílies entre d'altres aspectes que ens puguin demanar • Recollir suggeriments de les famílies que no tenen facilitat per contactar amb Paidos

 18. Extraescolars Menjador Laura Riera L’objectiu es conèixer el que mengen els nostres fills i saber que fan en les hores de pati abans i després de dinar • Cati, responsable del menjador (3hostmen S.L) està disponible els dijous a partir de les 16,00. • Es pot visitar/menjar a l'escola un màxim de tres pares/mares per torn amb previ avís. Des de l'AMPA organitzarem les llistes. • Hi ha un fulletó amb el PLA anual de funcionament del temps del migdia que el podeu demanar a secretaria de l’escola.

 19. ASSEMBLEA ANUAL AMPA • Tancament exercici 2009-2010 • Pressupost 2010-2011 • Aprovació Quota anual AMPA • Elecció càrrecs Web: http://www.ampasantaisabel.org

 20. Propostes i suggeriments