Shell
Download
1 / 56

SHELL - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

SHELL. Mihhail Karutin Artur Assor. Sissejuhatus. UNIX. Operatsioonsüsteem UNIX loodi Ken Thompsoni ja Denis Ritchi poolt Bell Laborotories ’ i s (AT&T). Sissejuhatus: UNIX ’i kolm komponenti. Keel C Failisüsteem Käsukeel. Sissejuhatus: K äsu interpr e taatorkeel Shell.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SHELL' - meghan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Shell

SHELL

Mihhail Karutin

Artur AssorUNIX

Operatsioonsüsteem UNIX loodi Ken Thompsoni ja Denis Ritchi poolt Bell Laborotories’is (AT&T).


Sissejuhatus unix i kolm komponenti
Sissejuhatus:UNIX’i kolm komponenti

 • Keel C

 • Failisüsteem

 • Käsukeel


Sissejuhatus k su interpr e taatorkeel shell

Sissejuhatus:Käsu interpretaatorkeel Shell

On tegelikult väga kõrgetasemeline programmeerimiskeel.


Sissejuhatus teised k sukeeled
Sissejuhatus:Teised käsukeeled

 • B Shell (Bourne Shell)

 • C Shell

 • K Shell

 • Bashell = bash (Bourne-Again Shell)

 • ...


Sissejuhatus skriptid ja interpretaatorid
Sissejuhatus:SKRIPTID JA INTERPRETAATORID

Käsu interpreteerijatäidab käsud otseselt, ilma esialgse kompileerimiseta.

Interpreteerija töötleb käsud ja skriptid, mis kasutaja sisestab käsurea kaudu.

Skript – on tekstifail, mille sisuks on ettevalmistatud käskude järjestus.


Klassikalised k suinterpreteerijad
Klassikalised käsuinterpreteerijad

 • B Shell (Bourne Shell) - Stephen R. Bourne

 • C Shell - William N. Joy

 • C Shell ja B Shell ei sobi omavahel kokku


Bourne again shell
Bourne-Again SHell

 • Välja töötatud FSF`i poolt.

 • Kombineeritud B Shell’i süntaks ja C Shell’i võimsus


Shell i s damikelement on k sk bash is on rohkem kui sada sise ja v lisk s ku
Shell’i südamikelement on käsk.Bash’is on rohkem kui sada sise- ja väliskäsku.

Sissejuhatus:KÄSUD JA SÜMBOLIDK sude struktuur
Käsude struktuur

 • Käsu formaat

  <käsu nimi> <võtmed> <parameetrid>

  Näiteks:

  ls -lh /usr/bin

 • Esimesed sümbolid tühikuni (rea lõpuni) interpreteeritakse käsuna

  cat cat

 • Selline struktuur ei esine alati


K skude gruppeerimine
Käskude gruppeerimine

 • Grupeerimise vahendid:

 • ; - jarjestatud käsu täitmine

 • & - asünkroonne käsu täitmine

 • && - käsu täitmine tingimusel, et eelmine käsk on täidetud

 • || - käsu täitmine tingimusel, et eelmine käsk ei ole täidetud


As nkroonne k su t itmine
& - asünkroonne käsu täitmine

# find / -name conf -print &

[1] 2818

#pwd

/root/temp

#/etc/log.d/conf

/etc/httpd/conf

/usr/include/sys/conf

 • wait [PID] – tagaprotsessi lõpu ootamine


K skude grupeerimine
Käskude grupeerimine “{}”

k1 && k2; k3

 • {}

  k1 && {k2; k3}

  {k1; k2} &


K skude grupeerimine1
Käskude grupeerimine “()”

cd ..; ls; ls

 • ()

  (cd ..; ls); ls


Protsesside kustutamine tapmine
Protsesside kustutamine (tapmine)

 • Kustutamine

  ps -aux

  kill -9 [PID]

 • Protsessi omanik = kasutaja, kes seda protsessi tapab, või superkasutaja


Mbersuunamine
Ümbersuunamine

 • “stdin” – sisestamine: voog klahviatuurist

 • “stdout” – väljastamine: voog ekraanile

 • “stderr” – vigadevoog


Mbersuunamine j rg
Ümbersuunamine (järg)

 • “>”(“<”) ja “>>” (“<<”) – voo ümbersuunamine

  ls >f1

  pwd >>f1

 • Filter – käsktöötab “stdin” -iga ja “stdout” -iga

  ps –aux | grep root >> f1


Fail seade
Fail = seade

 • /dev – seadme kataloog

 • “lp” – printimine ls > /dev/lp

 • “console” – konsool

 • “ttyN” – terminal N (N= 1, 2, ..)

 • “null” – tühi fail (seade)

  f1 < /dev/null

  sort f1 | tee /dev/lp | tail -20


Fail seade j rg
Fail = seade (järg)

 • 0 - stdin

 • 1 - stdout

 • 2 - stderr


Mbersuunamine j rg1
Ümbersuunamine (järg)

 • Vigadeta ümbersuunamine

  #cat f1 f2

  Faili sisu

  cat: f2: No such file or directory

 • Vigadega ümbersuunamine

  cat f1 f2 2>f_err

  cat f1 f2 >>ff 2>ff

  cat f1 f2 2>>ff 1>&2


Failde nimed generatsioon
Failde nimed(generatsioon)

 • * - suvaliste sümbolite jada

  cat f*

  cat *f*

 • ? – üks suvaline sümbol

  cat program.?

 • […] – sulgudes iga sümbol

  cat [a-d]*

  cat [abcd]*


K s u failid
Käsufailid

 • sh execfile

 • chmod +x execfile

  .execfile


Shell i muutujad
SHELL`i muutujad

 • $ - muutuja tähistamine

  #echo $var_2

  OS UNIX

  #echo var_2

  var_2

 • Kui a=/root/ siis:

  ls /root/temp on sama mis ls ${a}temp


E kran is eerimine
Ekraniseerimine

 • “ “

 • ‘ ‘

 • \


E kran is eerimine j rg
Ekraniseerimine (järg)

# x=22 y=33 z=$x

# A="$x" B='$x' C=\$x

# D="$x+$y+$z" E='$x+$y+$z'

# F=$x\ +\ $y\ +\ $z

# echo A=$A B=$B C=$C

A=22 B=$x C=$x

# echo D=$D E=$E F=$F

D=22+33+22 E=$x+$y+$z F=22+33+22


Muutuja t e t pid
Muutujate tüüpid

 • Üldjuhul “string” tüüp

 • “expr”

  #x=7 y=2

  #a=`expr $x + $y` ; echo a=$a

  a=9

  #a=`expr $a + 1` ; echo a=$a

  a=10

  #c=`expr $x '*' $y` ; echo c=$c

  a=14


Expr veel
“expr” (veel)

#A=`expr'cocktail':'cock'`;echo $A

4

#B=`expr'cocktail':'tail'`;echo $B

0

#C=`expr'cocktail':'cook'`;echo $C

0

#D=`expr'cock':'cocktail'`;echo $D

0


Muutuja vahetamine tinglikult
Muutuja vahetamine tinglikult

sh-2.05b# echo ${x-new}

new

sh-2.05b# echo ${y=new}

new

sh-2.05b# echo $y

new

sh-2.05b# echo ${z?new}

sh: z: new

sh-2.05b# echo ${y+new_1}

new_1

sh-2.05b# echo $y

new


K s u faili parameetrid
Käsufaili parameetrid

 • Parameetrid on positsioonilised

 • Nende poole pöördumine: $N kus N=0, …,9

 • $0 – käsufaili nimi

 • Kui parameetreid on rohkem kui 9, kasutatakse “shift” käsku

 • Mugav on “set” käsk


K s u faili parameetrid n ide
Käsufaili parameetrid (näide)

 • Käsufail “examp-1”:

  echo See on arvutamine $0:

  sort $2 >> $1

  cat $1

 • Failide “cock” ja “tail” “examp-1” parameetrid:

  cock:

  See on sorteeritud fail:

  tail:

  4 1 3 2


K s u faili parameetrid n ide1
Käsufaili parameetrid (näide)

sh-2.05b# sh example-1 cock tail

See on arvutamine example-1:

See on sorteeritud fail:

1

2

3

4


K s u faili parameetrid shift
Käsufaili parameetrid (shift)

 • Käsufail “many”:

  echo "$0: Palju parameetreid"

  echo " Parameetrite üldine arv = $#

  Algseisund: $1 $5 $9 "

  shift; echo "1 nihe: esimene=$1 viies=$5 üheksas=$9"

  shift 2; echo "1 + 2 = 3 nihed: esimene =$1 viies =$5 üheksas =$9"

  perem=`expr $1 + $2 + $3`

  echo $perem


K s u faili parameetrid shift1
Käsufaili parameetrid (shift)

# sh many 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

many: Palju parameetreid

Parameetrite uldine arv = 13 Algseisund: 10 50 90

1 nihe: esimene=20 viies=60 uheksas=100

1 + 2 = 3 nihed: esimene =40 viies =80 uheksas =120

150


K s u faili parameetrid set
Käsufaili parameetrid (set)

sh-2.05b# date

Thu May 26 00:02:48 EEST 2005

sh-2.05b# set `date`

sh-2.05b# echo $2 $3 $6

May 26 2005


Shell interpretaatori asendused
Shell-interpretaatori asendused

 • Enne täitmist:

  • Tulemuste asendused – tagurpidiste jutumärkides olevate käskude täitmine

  • Muutujate ja parameetrite väärtuste asendused – sõnad, mis algavad “$”-st, asendatakse vastavate muutujate ja parameetrite väärtusega

  • Tühikute asendamine – ignoreeritakse ekraneeritud tühikud

  • Failinimede genereerimine – spetsümbolite (“*”, “?”, “[]”) olemasolu kontroll sõnades ja vastava generatsiooni täitmine


Programmeerimiskeskkond
Programmeerimiskeskkond

 • Iga protsess täidetakse keskkonnas

 • shell kasutab ka mõningaid keskkonnamuutujaid

 • Set – annab info standartsete muutujate kohta, mis on loodud sisselogimise ajal, ja muutujate kohta, mis eksporteeritakse kasutaja protsesside poolt


Shell muutujad
shell muutujad

 • shell omistab automaatselt väärtused järgmistele muutujatele (parameetritele)

  • ? – väärtus, mis tagastatakse viimase käsu poolt

  • $ - protsessi number

  • ! – tagaprotsess

  • # - shelli edastatud positsiooneeritud protsesside arv

  • * - parameetrite nimekiri, ühe sõnega esitatud

  • @ - parameetrite nimekiri, sõnade kombinatsioon

  • - - võtmed, mis antakse shell-ile

 • Nende muutujate poole pöördumisel tuleb ette sisestada “$”


Programmeerimisstruktuurid
Programmeerimisstruktuurid

 • Kommentaar

  • # See on kommentaar.

  • ## Ja see on ka kommentaar.

  • ### Ja see ka.


test (“[ ]”)

 • Kontrollib mingi tingimuse täitmist

 • Selle käsu abil saab vormindada valiku operaatorid ja tsüklid shell-is

 • 2 varianti:

  • test tingimus

  • [ tingimus ]

 • Näiteks:

  sh-2.05b# [ -f cock ]; echo $?

  0

  sh-2.05b# [ -d cock ]; echo $?

  1


T isarvude v rdlemise tingimused
Täisarvude võrdlemise tingimused

 • x -eq y

  • “x” on võrdne “y”

 • x -ne y

  • “x” ei võrdu “y”

 • x -gt y

  • “x” on suurem kui “y”

 • x -ge y

  • “x” on suurem või võrdne “y”

 • x -lt y

  • “x” on väiksem kui “y”

 • x -le y

  • “x” on väiksem või võrdne “y”


Tingimusoperaator if
Tingimusoperaator “if”

 • Üldine struktuur

  if tingimus

  then nimekiri

  [elif tingimus

  then nimekiri]

  [else nimekiri]

  fi


Valikuoperaator case
Valikuoperaator “case”

 • Üldine struktuur

  case sõne in

  shabloon) käskude nimekiri;;

  -abloon) käskude nimekiri;;

  esac


Valikuoperaator case j rg
Valikuoperaator “case” (järg)

###

#"case“ struktuur.

echo -n " Milline on sinu eksamitulemus?: "

read z

case $z in

5) echo Tubli ! ;;

4) echo Ikka tubli ! ;;

3) echo Rahuldav ! ;;

2|1) echo Halvasti ! ;;

*) echo ! ;;

esac


Ts klioperaator for
Tsüklioperaator “for”

 • Üldine struktuur

  for nimi [in väärtuste nimekiri]

  do

  käskude nimekiri

  done


Ts klioperaator while
Tsüklioperaator “while”

 • Üldine struktuur

  while tingimus

  do

  käskude nimekiri

  done


Ts klioperaator while n ide
Tsüklioperaator “while” - näide

###

# "while“ struktuur

n=0

while [ $n -lt 50 ]

do

n=`expr $n + 1`

cat file-22 > /dev/lp

done


Ts klioperaator until
Tsüklioperaator “until”

 • Üldine struktuur

  until tingimus

  do

  käskude nimekiri

  done


Ts klioperaator until n ide
Tsüklioperaator “until” - näide

until false

do

read x

if [ $x = 5 ]

then echo enough ; break

else echo “some more”

fi

done


T hioperaator
Tühioperaator

 • Struktuur

  :

 • Ei tee midagi

 • Tagastab väärtuse “0”

 • Näide:

  • while :

  • Käsufaili alguses, garanteerib, et fail ei täida käsku “csh” shell-is


Funktsioonid
Funktsioonid

 • Üldine struktuur

  nimi()

  {

  käskude nimekiri

  }

 • Pöördumine funktsiooni poole toimub funktsiooni nime järgi:

  nimi arg1 arg2


Funktsioonid n ide
Funktsioonid - näide

fn()

{

echo xx=$xx

echo $#

echo $0: $$ $1 $2

xx=yy ; echo xx=$xx

return 5

}

xx=xx ; echo xx=$xx

fn a b

echo $?

echo xx=$xx


Funktsioonid n ide v ljund
Funktsioonid – näide (väljund)

xx=xx

xx=xx

2

fn: 749 a b

xx=yy

5

xx=yy


Kasutatud kirjandus
Kasutatud kirjandus

 • Браун П. «Введение в операционную систему UNIX», Мир, 1987

 • http://www.nevod.ru/linux/doc/shell/

 • http://www.gitc.aznet.org/library/bk/Linux/os066/os066.htmlad