gelece in ortak vizyon kurulu u btso n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO - PowerPoint PPT Presentation


  • 202 Views
  • Uploaded on

Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO. İlhan Parseker 1. Paylaşım Toplantısı 25 Mart 2013. Doğrudan Ortak Fayda Projeleri. BTSOCard Call Center (0850…) Ücretsiz Danışma Hattı Hukuki Ve Mali Danışmanlık Ticaret Kanunu yükümlülüğüne uygun web sitesi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO' - meghan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gelece in ortak vizyon kurulu u btso

Geleceğin Ortak Vizyon Kuruluşu BTSO

İlhan Parseker

1. Paylaşım Toplantısı

25 Mart 2013

do rudan ortak fayda projeleri

Doğrudan Ortak Fayda Projeleri

BTSOCard

Call Center (0850…) Ücretsiz Danışma Hattı

Hukuki Ve Mali Danışmanlık

Ticaret Kanunu yükümlülüğüne uygun web sitesi

Oda ve banka kaynaklarının üyelere dönük uygun koşullu kredi olanaklarına dönüştürülmesi

Video-konferans Sistemi

Üyelerle genişletilmiş sektörel toplantılar

btsocard

BTSOCard

BTSOCard ile BTSO üyelerinin çeşitli ürün ve hizmetlerden özel koşullarla faydalanması ya da satın alması konusunda marka ve kurumlarla anlaşmalar yapılarak üyelere yaygın faydaya dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

call center 0850 cretsiz dan ma hatt

CallCenter(0850…) Ücretsiz Danışma Hattı

Her türlü sorun, bilgi, öneri ve randevu sistemi.

Geri arama, otomatik arama, etkinlik iletişimleri.

Bu hattı arayan BTSO üyelerinin sorunları anında çözülecek, önerileri, özel bir ekibin önüne gelecek ve hızlıca aksiyona dönüşecek.

Bu yolla, 34 bine yakın üyemizin BTSO’yla ilişkisinin güçlendirilmesi ve yönetim sürecine etkin katılımı sağlanacak.

hukuki ve mali dan manl k

Hukuki ve Mali Danışmanlık

Oda merkezinde hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında randevu sistemi ile çalışan bir danışmanlık hizmeti ihdas edilecek.

Bu danışmanlık birimi, tek adımda hizmet ofisi mantığıyla çalışacak. Çeşitli resmi ya da yarı resmi kurum ve kuruluşların üyelerimize yönelik destek, kredi ve hibe programları konusunda yol göstericilik yapacak.

Proje yazımı vb. uzmanlık konularında hizmet verecek.

yelere web sayfas

Üyelere Web Sayfası

BTSO yeni dönemde Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirebilecek niteliklerde web sayfalarının oluşturulmasına dönük kolaylaştırıcı çözümler sunacak.

34 bin BTSO üyesi arasında aktif olan ve talep eden tüm işletmelerin, iyi işleyen bir web sitesine çok uygun hız ve koşullarda kavuşması için gerekli yapılanmaya gidilecek.

BTSONet E –Ticaret Portalı haline getirilecek.

finansal destek z mleri

Finansal Destek çözümleri

Oda ve banka kaynaklarının üyelere dönük ayrıcalıklı koşullarda kullandırılmasına dönük finansal anlaşmalara hız verilecek.

Bu tür cansuyu projeleri, özellikle işlerin yavaşladığı, ödemelerin aksadığı dönemlerde müthiş bir çarpan etkisi yaratıyor.

Bundan sonra bankalarla yapılacak kredi anlaşmalarından daha fazla kesimin faydalanması için kolaylaştırıcı adımlar atılacak.

video konferans sistemi

Video-Konferans Sistemi

Bursa, 3 bini aşkın ihracatçısı olan, ülke ihracatının yüzde 8’den fazlasını gerçekleştiren bir kent.

Pazar geliştirme ve çeşitlendirme ihtiyacımız var.

Bu nedenle Bursa’dan yoğun ihracat yapılan kentlerinin ticaret ve sanayi odaları ile ortaklaşa kurulacak video-konferans sistemi ile toplantı imkânı sağlanması konusunda, gerekli alt yapı ve anlaşmaları sağlayacağız.

yelerle geni letilmi s ekt rel t oplant lar

Üyelerle Genişletilmiş SektörelToplantılar

Tüm üyelerimizi sektörlere göre gruplandırarak senede birer defa tüm sektörel gruplarla toplantılar yapmak.

Bunun sonucunda tüm üyelerimizle bir araya gelerek sahadaki problemleri ve yapılacakları bire bir dinlemek ve çözüme kavuşturmak.

odan n hizmet anlay n de i tirecek projeler

Odanın Hizmet Anlayışını Değiştirecek Projeler

Online işlemler

KENTofisleri

Uluslararası tahkim merkezi misyonu

Alışveriş Şenliği’nin uluslararası hale getirilmesi

Uluslararası girişimcilik kongresi

EFQM mükemmellik sürecinin başlatılması

Bağımsız denetleyici kararlarının internette yayınlanması

online lemler

Online İşlemler

Dijital imza ile online işlem yapılmasını sağlayacak alt yapının geliştirilmesi

stanbul ankara ofisleri

İstanbul / Ankara Ofisleri

İstanbul ve Ankara’daki üyelerimizin kullanımına uygun temsilcilikler açılması, randevulu bir şekilde kullanılabilecek ofis imkânı sağlanması

uluslararas tahkim merkezi olmak

Uluslararası Tahkim Merkezi Olmak

BTSO’nun, uluslararası tahkim konusunda Bursa’da tek merkez olma ve iş dünyasının uluslararası ilişkilerinde belirleyici bir konum elde edilmesine dönük yapılandırmanın gerçekleştirilmesi.

al veri enli i nin uluslararas niteli e kavu turulmas

Alışveriş Şenliği’nin Uluslararası Niteliğe Kavuşturulması

Kentimiz hali hazırda deniz yolları ve karayolları ile önemli ulaşım imkanlarına sahip.Önümüzdeki günlerde hava yolu ulaşımı konusunda da önemli gelişmeler sağlanacağını umuyoruz.

Bu imkanlar ışığında başta Arap turizmi olmak üzere alışveriş şenliğine uluslar arası nitelik kazandırılması yönünde işbirlikleri kurulup,anlaşmalar yaparak alışveriş şenliği uluslararası hale getirilmelidir.

uluslararas giri imcilik kongresi

Uluslararası Girişimcilik Kongresi

Uluslararası ticari arenada Bursa’nın rekabetçiliğini arttırmak amacıyla, bahar ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki kez uluslararası nitelikte Girişimcilik Kongresi gerçekleştirilmelidir.

Bu kongrelere, küresel karar vericiler ve dünyanın 500 büyük şirketinin CEO’ları başta olmak üzere, kendi alanının trend belirleyicisi isimler davet edilmelidir.

Bu kongre döneminde Bursalı şirketler, küresel işbirliği fırsatı yakalayabilecek ortama da sahip olacaktır.

efqm m kemmellik s recinin ba lat lmas

EFQM Mükemmellik Sürecinin Başlatılması

Oda’nın hizmet kalitesindeki çıtayı daha da yükseltmek ve dünyanın kabul ettiği iş yapma standartlarında bir hizmeti sunabilmek için EFQM Mükemmellik Modeli’ne geçiş yapmak ve 4 yıl içinde de Avrupa Kalite Ödülleri’ne ve Dünya Odalar Birliği ödüllerinden en az ikisine aday olmak.

ba ms z mali denetim

Bağımsız Mali Denetim

Uluslararası düzeyde kabul görmüş bir bağımsız mali denetim firması ile anlaşma imzalanarak, Oda’nın mali yapısının düzenli olarak üçüncü bir profesyonel göz tarafından denetlenmesine sağlamak.

Elde edilen sonuçları üyelerle düzenli olarak paylaşmak.

butgem

BUTGEM

Nitelikli eleman yetiştirilmesi seferberliği

Mesleki yeterlilik kurulu nezdinde Bursa’daki mesleklerin tanımlanması, sertifikasyon

İş güvenliği ve sağlığı uzmanı yetiştirme

Uluslararası entegrasyon ve akreditasyon

BUTGEM.tv (Uzaktan eğitim)

nitelikli eleman yeti tirilmesi seferberli i

Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi Seferberliği

Sektörler bazında geniş çaplı bir araştırma yapılarak, nitelikli eleman ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda, BUTGEM’inyapılandırılarak, “nitelikli eleman” seferberliğinin başlatılması,

Hali hazırda Bursa, işsizlik oranında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli gibi ekonomi merkezlerinden daha iyi durumda.

Bu konuda hedefimiz ülkemizdeki ve şehrimizdeki işsizlik oranının BUTGEM’in eğitim ve istihdam çalışmaları ile düşürülmesi ve bu katkının sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.

mesleki yeterlilik kurulu nezdinde bursa daki mesleklerin tan mlanmas sertifikasyon

Mesleki Yeterlilik Kurulu Nezdinde Bursa’daki Mesleklerin Tanımlanması, Sertifikasyon

Önceliği Bursa sanayi ve ekonomisinin dinamik meslekleri ile ilgili olmak üzere MYK nezdinde tek muhatap olarak mesleklerin tanımlanması ve BUTGEM in aynı zamanda sertifikasyon merkezi haline dönüştürülmesi.

BUTGEM’den alınacak sertifikaların, dünyanın her yerinde geçerli olmasını sağlayacak işbirliği anlaşmalarının imzalanması.

g venli i ve sa l uzman yeti tirme

İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Yetiştirme

Yeni çıkan yasa ile ihtiyaç duyulan uzmanların yetişmesine katkı sağlayacak sertifikasyon merkezini, iş dünyası için uygun fiyatlarla elde edilebilecek hale getirmek için BUTGEM’in yerinde organizasyonunun sağlanması.

uluslararas entegrasyon ve akreditasyon

Uluslararası Entegrasyon ve Akreditasyon

Sadece Bursa için değil, Türkiye için de bir referans merkezi olacak, insan kaynağı yetiştirme niteliği, yetiştirdiği insan kalitesi ve süreçleri açısından uluslararası entegrasyonunu tamamlamış ve akredite bir BUTGEM için daha da çok çalışmak.

butgem tv
BUTGEM.tv
  • Webtv yoluyla BUTGEM eğitim programlarının uzaktan eğitime uygun olanlarının dijital platforma taşınmasını sağlamak.
  • Özellikle engelliler yada ev kadınları gibi gruplara uzaktan eğitim imkanları sunmak.
ulutek

ULUTEK

Üretimde Katma Değerin Arttırılması

Yeni Nesil Teknolojiler Konferansları

Bursa Yazılım Vadisi

retimde katma de erin artt r lmas

Üretimde Katma Değerin Arttırılması

Konu yönetimi olarak, ULUTEK’in liderliğinde ürünlerin katma değerini arttıracak, üretimin dönüşümünde bilişim ve teknolojiyi kullanmayı hedefleyen bir eylem planını yürütmek, ayrıca ihracatın katma değerli ürünlerle yapılabilmesi, yeni pazarlar oluşturulabilmesi noktasında somut hedefler belirlemek.

Orta vadede Türkiye’nin orta ve ileri teknoloji üretiminin oranını yüzde 90’lara, 1 kg ihracatın ihraç bedelini en az 3 dolara taşımak.

yeni nesil teknolojiler konferanslar

Yeni Nesil Teknolojiler Konferansları

Öncelikle yeni nesil teknolojilerin Bursa ile buluşması için konferanslar düzenlemek, uluslararası kanaat önderlerini Bursa’ya çağırmak, AR-GE üreticileri ile atölye çalışmaları düzenlemek ve hedefler dâhilinde projeler üreterek ülkemizin gelişen yüksek teknolojide rekabetçiliğine katkıda bulunmak.

bursa yaz l m vadisi

Bursa Yazılım Vadisi

Bursa’nın yazılım endüstrisi ile yeni nesil sanayiye geçişinin sağlanması, katma değerli ve entelektüel sermayeye dayalı üretim çeşitliliğinin yaratılması için yazılım vadisi yapılanmasının tüm paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası hedefler çerçevesinde işlerlik kazandırılması.

(Savunma Sanayi – Oto Test Merkezi)

bursa ekonomisinin geli imi ile lgili projeler

Bursa Ekonomisinin Gelişimi ile İlgili Projeler

Bursa Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı( BEPAV)

Bursa Ekonomi Konseyi

Bursa markasının yurtdışında tanıtılması

Yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni yöntemler

bursa ekonomi politikalar ara t rmalar vakf bepav

Bursa Ekonomi PolitikalarıAraştırmaları Vakfı(BEPAV)

Bursa’nın entelektüel sermaye birikiminin artmasına destek sağlanması.

Bursa’nın ekonomik verilerine dönük araştırmalar ile elde edilen sonuçların analizlerinin yapılması.

Verilerin sürekli olarak derlenip, incelenerek, ulusal endeksler çerçevesinde yayınlanarak, Bursa ekonomisini geleceği ile ilgili çalışmalar yapan, kanun koyucu ve karar vericiler nezdinde referans bir merkez olmak.

bursa ekonomi konseyi

Bursa Ekonomi Konseyi

Bursa’nın ileriye dönük planlarının konuşulduğu, sanayisinin ve ekonomisinin problemlerinin tartışıldığı, kabine üyeleri ve bürokratların katıldığı büyük bir etkinliği her yıl düzenli yapmak.

bursa markas n n yurtd nda tan t lmas

Bursa Markasının Yurtdışında Tanıtılması

İhracat yoğun dünya merkezlerine kentimizin marka algısına dönük etkinlikler gerçekleşmesini sağlayacak organizasyonlar yapmak ve “Bursa Markasının” iş dünyası adına sahibi olma misyonunun gerekleri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşları harekete geçirici eylem ve projelere öncülük etmek.

Kent markası tartışmalarına profesyonel bir ofis oluşturarak sahip çıkmak, bu yönde tartışma, araştırma ve girişimlere alt yapı sağlamak.

Kent turizmi için doğru stratejilere katkı vermek ve süreç yönetimine katılmak, kentin bu anlamda dönüşümüne ev sahipliği yapmak.

yeni pazarlar yeni r nler yeni y ntemler

Yeni Pazarlar, Yeni Ürünler, Yeni Yöntemler

Bursa’nın ihracatının demografik yapısının envanteri ışığında, pazarların ve satın alma politikalarının değişimlerini incelemek ve bu değişimler ışığında pazarların ihtiyacının karşılığı olan ürünlerin üretilmesi konusunda raporlar hazırlamak, araştırmalar yapmak ve bu verilerin paylaşımına uygun alt yapı oluşturmak.

Üretim teknikleri ile ilgili süreçleri tespit etmek ve pazarların ihtiyaçlarına göre değişim gerektiren süreçlerin yeniden yapılanması için bilgi, know-how, uygun finansman metotları üretme, üyelerin bu kaynaklara aracılık etmesi için çalışmalar düzenleme.

bursa n n gelecek vizyonuna uygun etkinlik ve projeler

Bursa’nın gelecek vizyonuna uygun etkinlik ve projeler

Dünya Odalar Birliği Toplantısının Bursa’da yapılması yönünde girişimlerde bulunmak.

Mudanya Manifestosu (Dünyanın Ekonomik Görünümü)

TOBB ETÜ Üniversitesi

Entegre Demiryolu Projesi

Ticaret merkezleri

d nya odalar birli i toplant s n n bursa da yap lmas

Dünya Odalar Birliği Toplantısının Bursa’da Yapılması

Hem Bursa’nın tanıtılmasına, hem de Bursalı sanayicilerin ve iş adamlarının böyle bir toplantının içinde yer almasına imkân tanımak, Bursalı turizmcilere katkı sağlamak

mudanya manifestosu sekt rel entegrasyon

Mudanya Manifestosu(Sektörel entegrasyon)

TOBB ETÜ, Uludağ üniversitesi ve benzer paydaşlarla, dünyanın en saygın üniversitelerinden ve sektörün kanaat önderi olan akademisyenlerinden katılımların sağlanacağı her iki yılda bir yapılacak ve referans sektörün Bursa’daki niteliğinin dünya ile karşılaştırmalı özelliklerinin tartışılacağı toplantılar.

bursa tobb et ekonomi ve teknoloji niversitesi

Bursa TOBB ETÜ(Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

BTSO, özellikle eğitim yatırımları ile ülkemizde TBMM Üstün Hizmet Madalyası almaya hak kazanmış ilk odadır.

Bu önemli misyonun devamını sağlamak üzere, TOBB’un BTSO’ya katkı ve destekleri ile teknik yüksek öğrenimde önemli bir merkez olmak.

d nyaya a lan entegre demiryolu

Dünyaya Açılan Entegre Demiryolu

Bursa, Türkiye’nin üretimin merkezi.

13 organize sanayi bölgemiz, 8 islahosb’miz var. Sanayi bölgelerinden limanlara akacak ve ulusal demiryolu ağına bağlanacak entegre bir raylı sistem Bursa’yı ivmelendirir.

Bu lojistik avantaj, küresel rekabet gücümüzü artırır.

Özel sektör destekli bu kamu projesi için BTSO’nun öncü rol oynamalı.

toptan ticaret merkezleri

Toptan Ticaret Merkezleri

Bursa’nın Doğu ve Batı yakalarında, kentin genişleme yönüne uygun olarak uygun uzaklıklarda toptan ticaret merkezleri kurmak.

Kurulacak bu merkezlerin Bursa ve çevresinin en az 30 yıllık ticaret yükünü çekmesi ve rekabet avantajı yaratması planlanmalı.

ad