metodologia bada spo ecznych wyk ad x n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metodologia badań społecznych Wykład X PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metodologia badań społecznych Wykład X

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Metodologia badań społecznych Wykład X - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Metodologia badań społecznych Wykład X. Roman Dolata Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych Dyżury: piątki, 15.30-17.00, s. 314. Etyka postępowania naukowego. Zasada I. Z waż e nie zysków i kosztów bada nia. Potencjalne zyski z badania: Wzrost wiedzy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metodologia badań społecznych Wykład X' - megan-kerr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodologia bada spo ecznych wyk ad x

Metodologia badań społecznychWykład X

Roman Dolata

Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych

Dyżury: piątki, 15.30-17.00, s. 314

zasada i z wa e nie zysk w i koszt w bada nia
Zasada I. Zważeniezyskówikosztówbadania
 • Potencjalne zyski z badania:
  • Wzrost wiedzy
  • Ulepszenie technik badawczych i diagnostycznych
  • Korzyści praktyczne (badania ewaluacyjne)
  • Zyski osób badanych
potencjalne koszty bada nia
Potencjalne koszty badania
 • Zagrożenie dobrostanu psychicznego lub fizycznego osób badanych
 • Koszty materialne i społeczne po stronie badanych
 • Koszty materialne i społeczne po stronie badacza
 • Zagrożenie wypływu poufnych informacji
zasada ii dba o o m etodologiczn warto bada nia
Zasada II. Dbałość o metodologiczną wartość badania
 • Rzetelne przygotowanie badań, osadzenie w kontekście wiedzy istniejącej
 • Rzetelne przeprowadzenie
 • Rzetelne obliczenia i prezentacja wyników - nie sugerować istnienia efektów, których nie ma, przyznać sie do ewentualnych słabości badania i błędów, opis umożliwiający replikacje badania
zgoda na udzia w badaniu
Zgoda na udział w badaniu
 • Zgoda na udział na podstawie prawdziwych informacji
 • Badacz informuje osoby badane o wszystkich ważnych aspektach badania, które mogą wpłynąć na zgodę na udział
 • Zasada prywatności - ludzie mają prawo decydować kiedy, komu i w jakim stopniu ujawnić swoje poglądy, postawy, wierzenia, przekonania
 • W wypadku badania osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów
 • W wypadku badania prowadzonego w instytucji zgoda samej instytucji
pro ba o z god na udzia w badaniu
Prośba o zgodęnaudział w badaniu
 • Prosty opis badania, kto i po co je robi
 • Omówić potencjalne szkody i możliwe zyski z badania
 • Określ zakres poufności
 • Zagwarantuj, że udział jest w pełni dobrowolny
 • Zapewnij, że w każdej chwili mogą się wycofać
 • Z kim się skontaktować w sprawie pytań i skarg
kiedy mo na przeprowadzi badani e bez pytania o zgod
Kiedy można przeprowadzić badanie bez pytania o zgodę ?
 • Wyłącznie wtedy, gdy badanie łączy się z brakiem znaczących kosztów psychicznych, społecznych i materialnych osób badanych i gdy nie jest możliwe przeprowadzenie badania, gdyby była potrzebna zgoda.
 • Badanie mieści się w zakresie zadań określonych dla danej instytucji
nie wolno zmusza do udzia u w badaniu
Nie wolno zmuszać do udziału w badaniu
 • Badacz musi respektować indywidualną zgodę na badanie. Nie można polegać na zgodzie przełożonych czy nauczycieli, osoba musi mieć możliwość wycofania się w trakcie badań.
ochrona praw autorskich
Ochrona praw autorskich
 • Wykorzystywanie narzędzi badawczych
 • Korzystanie z tekstów innych autorów: plagiat „literacki”, plagiat intelektualny
 • Korzystanie z własnych tekstów: autoplagiat
zapewnienie poufno ci i ochrona danych osobowych
Zapewnienie poufności i ochrona danych osobowych
 • Poufność danych naukowych
 • Ochrona danych osobowych