schoolverlaters 2013 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schoolverlaters 2013-2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schoolverlaters 2013-2014

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Schoolverlaters 2013-2014 - PowerPoint PPT Presentation

meg
138 Views
Download Presentation

Schoolverlaters 2013-2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Schoolverlaters 2013-2014 Dit schooljaar zijn er 18 schoolverlaters

  2. Uitstroom vorig schooljaar 22 Schoolverlaters: PRO Boxmeer: 5 leerlingen PRO Joannes Nijmegen: 1 leerling Merlet college Cuijk: 4 leerlingen Merlet college Mill: 5 leerlingen Elzendaalcollege Gennep: 3 leerlingen Metameer Boxmeer (Jenaplan): 1 leerling Helicon Groenschool Nijmegen: 1 leerling Kandinsky college Molenhoek: 1 leerling St. Joris Mavo Nijmegen: 1 leerling

  3. 2013-2014:Van SBO De Wingerd naar…. Extra zorg nodig in het Voortgezet Onderwijs? Dat is mogelijk bij: Praktijk onderwijs (PRO) VMBO/Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) VO met ‘rugzakje’ VO met zorgpakket Cluster school

  4. Extra zorg Extra zorg wil zeggen: • Kleinere groepen • Werken in eigen tempo • RT • Werken met een handelingsplan

  5. Criteria • Bij plaatsing in het SBO: PCL • Bij plaatsing in het voortgezet onderwijs: RVC • Bij de beoordeling gebruikt RVC 3 criteria: • De intelligentie • De leerachterstand Rekenen, begrijpend lezen Technisch lezen en spelling • Sociaal-emotionele problematiek

  6. Onderwijskundig rapport De Wingerd zorgt voor een Onderwijskundig Rapport met: • Intelligentie gegevens • Leervorderingen • Dossiergegevens

  7. Test • Test voor basisschool leerlingen VMBO-LWOO/ PRO op het Merletcollege. • Test voor onze leerlingen hier op school. Eventueel aanvullend onderzoek. • Geen VMBO- LWOO/PRO: cito toets.

  8. Belangrijke data • Belangrijke data: • Meteen na de herfstvakantie: gesprek met ouders over voorlopig advies. • Eind oktober en begin november: test leerlingen (NDT en NIO). • 14 februari 2013: kopie OWR mee. • 17 t/m 21 februari 2013: definitieve advies. U krijgt binnenkort een overzicht met data van informatieavonden, open dagen en aanmelddagen.

  9. Scholen in de regio • Canisiuscollegecollege Nijmegen • De Groenschool / Helicon Nijmegen • ElzendaalcollegeBoxmeer/ Gennep • Kandinsky Molenhoek/ Nijmegen • Merlet college in Cuijk, Mill en Grave • Metameer Boxmeer • Montessori college Nijmegen • PRO College Boxmeer, Wijchen en Nijmegen (nu nog 2 locaties) • St. Jorisschool Nijmegen

  10. Meer informatie • Nuttige website: www.samenwerkingsverbandvo.nl • Alle VO scholen hebben websites met daarop informatie voor kinderen van groep 8, informatie voor de ouders en de data van open dagen, informatieavonden en meeloopdagen. • Contactpersoon: Monique van der Ende • M.vdende@stichting-invitare.nl