Palveluohjaus
Download
1 / 14

Palveluohjaus - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Palveluohjaus. Ota Koppi 2 –tilaisuus 19.2.2013. 1. Palveluohjaus - mitä, kenelle, miten, miksi?. Palveluohjaus yhdistää nuoren, läheisten ja työntekijän asiantuntemuksen. Nuorella on tietoa omasta tilanteestaan ja tarpeistaan. Läheisillä on tietoa nuoren tilanteesta ja tarpeista. §.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Palveluohjaus' - meg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Palveluohjaus

Palveluohjaus

Ota Koppi 2 –tilaisuus

19.2.2013


Palveluohjaus

1.

Palveluohjaus

- mitä, kenelle, miten, miksi?


Palveluohjaus

Palveluohjaus yhdistää nuoren, läheisten ja työntekijän asiantuntemuksen

Nuorella on tietoa omasta tilanteestaan ja tarpeistaan

Läheisillä on tietoa nuoren tilanteesta ja tarpeista

§

Työntekijällä on tietoa erilaisista tuen ja avun muodoista

Mukaillen: Palveluopas perheille


Palveluohjaus

Palveluohjausta tarvitaan kun asiantuntemuksen

On vaikea määritellä, minkälaista apua tarvitsee arjessa selviytymiseksi

Ei tunneta tai löydetä palveluja, joiden avulla arki olisi sujuvampaa

Tilanteen selvittämiseksi tarvitaan useiden eri tahojen välistä yhteistyötä

Tarvitaan useita erilaisia palveluja arjen tueksi

Tilanteen selvittämiseksi tarvitaan useita tapaamisia työntekijän kanssa


Palveluohjaus

Vastuu ja kokonaisnäkemys tilanteesta asiantuntemuksen

Ei tee päätöksiä puolesta, kunnioittaa itsemääräämis-oikeutta

Ottaa huomioon palvelunkäyttäjän toiveet ja mielipiteet

Ajattelee

palvelunkäyttäjän

etua

Palveluohjaaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen (esim. sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja tai avohuollonohjaaja

Neuvoo ja antaa tietoa, tukee, edistää arjessa selviytymistä, ”kulkee vierellä”

Auttaa saamaan oikeanlaiset palvelut oikeaan aikaan

Tukee itsenäistä selviytymistä, tekee itsestään ajan mittaan tarpeettoman


Palveluohjaus

Joskus pelkkä neuvonta riittää, toisinaan tarvitaan enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

Palvelu-

ohjaus

Palveluohjauksen-

kaltainen työ

Palveluneuvonta

(Hänninen 2007; mukaillen Suominen 2011)


Palveluohjaus

Palveluohjauksen hyötyjä enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

Asiakas ja omaiset kokevat voivansa vaikuttaa palveluihin

Tukee asiakkaan ja läheisten jaksamista

Tasavertaisuuden kokemus suhteessa viranhaltijaan lisääntyy

Palvelujen hallinta helpottuu, kokemukset palveluista myönteisempiä

Asiakkaan ja hänen läheistensä tieto palveluista lisääntyy

Toimintakyvyn, itsenäisyyden, terveydentilan ja

yhteisöllisyyden säilyminen tai paraneminen

Kiviniitty & Samuelsson 2006; Sosiaaliportti 2010


Palveluohjaus

2. enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

Palveluohjaus

– ratkaisu palvelujen hajanaisuuden

ja yhteensovittamisen ongelmiin


Palveluohjaus

Palveluohjauksen tarpeen toteaminen enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

Palveluohjauksen tarve korostuu kun

Palvelunkäyttäjä

ei pysty

kertomaan tarkasti avun ja

tuen tarpeitaan.

Avun ja tuen tarve

on laaja-alainen,

jolloin tarvitaan eri toimijoiden

välistä yhteistyötä

Tuen tai palvelun tarve on uusi muuttuneen elämäntilanteen tai olosuhteiden takia.

Tuen ja palveluiden

tarve on pitkäaikainen.

Tiedossa ei ole

henkilöä,

jonka kanssa

palvelunkäyttäjä voisi asioida.

Palvelunkäyttäjä on jäänyt

tai pudonnut

palvelujen

ulkopuolelle.

Palvelunkäyttäjä on siirtymävaiheessa,

jolloin monet asiat ja

myös tuen ja

palveluiden tarpeet

muuttuvat.


Palveluohjaus

Palvelutarpeen arviointi – lähtötilanteen selvittäminen enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

Vahvistaa yksilöllisen avuntarpeen ja elämäntilanteen huomioonottamista.

Auttaa valmistelemaan PALVELUSUUNNITELMAN laatimista.

Perustuu palvelunkäyttäjän omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon.

Tavoitteena

tunnistaa tilanteet ja ympäristöt, joissa tarvitsee apua ja joissa taas selviytyy

omin voimin.

Voidaan käyttää apuna erilaisia mittareita ja välineitä


Palveluohjaus

Osaavalla palvelujen suunnittelulla enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

yksilölliseen elämään

Palvelusuunnitelman tulee pohjautua palvelutarpeen arviointiin.

Palvelusuunnitelma on perusta yksilölliselle elämälle ja toimivalle arjelle.

Palvelunkäyttäjän yksilöllinen elämä

Palvelusuunnitelma

Palvelutarpeen arviointi

(mukaillen Raija Mansikkamäki 2011)


Palveluohjaus

Palvelujen toteutumisen seuranta enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

Palvelujen toteutumisen seuranta kuuluu

olennaisena osana palveluohjaukseen.

Palveluohjaus korostaa yhteistyön ja vastuun jatkuvuutta.

Palveluohjaaja seuraa että palvelunkäyttäjä saa sovitun tuen ja palvelut sekä siitä että niiden toteutuminen alkaa.

Palvelunkäyttäjä ja

palveluohjaaja seuraavat

ja arvioivat suunnitelman toteutumista.


Palveluohjaus

Palveluohjaus Elämänlanka-projektissa enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

 • Nuoren ja perheen elämäntilanteen kartoitus

  • Kokonaistilanne, voimavarat ja tuen tarpeet

  • Nuoren yksilölliset tuen tarpeet

  • Vanhempien tuen tarpeet

  • Sisarusten tuen tarpeet

 • Palvelutarpeen arviointi

  • Mitä tukea ja kuntoutusmuotoja nuori ja perhe tarvitsee nykyisessä elämäntilanteessa

  • Mihin Kelan etuuksiin nuori on oikeutettu

  • Verkostoyhteistyö, työnjako ja vastuu, tiedonkulku


Palveluohjaus

Palveluohjaus Elämänlanka-projektissa enemmän tukea tilanteen selvittämisessä

 • Palveluohjaus

  • Tiedotetaan, neuvotaan, etsitään, ohjataan ja haetaan

  • Elämäntilanteiden muutoksiin reagointi

  • Rinnalla kulkeminen

 • Palvelusuunnitelma ja jatkuvuus

  • Nuorelle laaditaan palvelusuunnitelma

  • Taho/henkilö, joka vastaa palveluiden ja tuen saamisesta tulevaisuudessa