M n h c ph ng ph p nghi n c u khoa h c lu t
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LUẬT. Chủ đề 5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP NHÓM BÁO CÁO - NHÓM 5A: 1. Nguyễn Hiển Khanh 2. Võ Sử Em 3. Nguyễn Thị Xuân Diện 4. Dương Văn Bình.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - meg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M n h c ph ng ph p nghi n c u khoa h c lu t
MÔN HỌCPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LUẬT

Chủ đề 5

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC:

TẬP QUÁN PHÁP,

TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP

NHÓM BÁO CÁO - NHÓM 5A:

1. Nguyễn Hiển Khanh

2. Võ Sử Em

3. Nguyễn Thị Xuân Diện

4. Dương Văn Bình


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP

Hình thức của pháp luật

 • Khái niệm

 • Các hình thức của pháp luật

  - Văn bản quy phạm pháp luật

  - Tập quán pháp

  - Tiền lệ pháp

  - Tôn giáo pháp


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p1
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP

1. Tập quán pháp

 • Khái niệm:

  - Hình thức pháp luật không thành văn

  - Nhà nước công nhận những tập quán phù hợp với lợi ích và bản chất của Nhà nước.

 • Ngành luật áp dụng:

  - Dân sự

  - Hôn nhân và gia đình

Nhóm 5


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p2

1. Tập quán pháp (tt)

Điều kiện áp dụng

- Chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh

- Tập quán tiến bộ, không trái pháp luật và đạo đức xã hội

- Dẫn chứng: Điều 3 Bộ luật Dân sự

Điều 6 Luật Hôn nhân và Gia đình

Ví dụ tập quán đã được áp dụng, xử lý

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p3

1. Tập quán pháp (tt)

Ưu điểm

Nhược điểm

Quan điểm của Việt Nam:

Không xem là hình thức pháp luật cơ bản, chính thống

Định hướng áp dụng trong tương lai

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p4

2. Tiền lệ pháp

Khái niệm

Án lệ

Nguồn gốc

- Cuối thế kỷ XII

- Tòa án Hoàng gia Anh

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p5

2. Tiền lệ pháp (tt)

Ưu điểm

Nhược điểm

Quan điểm của Việt Nam:

Chưa công nhận tiền lệ pháp hay án lệ là hình thức chính thống

Thực tế:

- Thông qua việc tổng kết công tác xét xử

- Hình thức: Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC (VB QPPL)

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p6

2. Tiền lệ pháp (tt)

Ví dụ: Nghị quyết số 02/2003/HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Lý do cần có Nghị quyết của Hội đồng thẩm pháp TANDTC

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p7

2. Tiền lệ pháp (tt)

Định hướng áp dụng trong tương lai

- Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị

- Dự thảo Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp 1992

Trường hợp được công nhận và áp dụng chính thức

- Vị trí pháp lý (giá trị áp dụng) của các hình thức pháp luật

- Điều kiện áp dụng

- Xử lý mâu thuẫn

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p8

3. Tôn giáo pháp

Khái niệm:

- Nhà nước công nhận giáo lý của một tôn giáo

- Sử dụng giáo lý vào trong đời sống xã hội như một hình thức pháp luật có giá trị bắt buộc đối với cộng đồng.

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p9
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP

3. Tôn giáo pháp (tt)

 • Điều kiện áp dụng

  - Giáo lý tôn giáo phổ biến

  - Giai cấp cầm quyền công nhận

  - Có giá trị bắt buộc (có tính quyền lực nhà nước)

  - Thể hiện dưới hình thức văn bản

 • Các nước áp dụng: Theo đạo Hồi, Thiên chúa


Ph ng ph p ph n t ch c c h nh th c ph p lu t kh c t p qu n ph p ti n l ph p t n gi o ph p10

3. Tôn giáo pháp (tt)

Tôn giáo pháp đang hưng thịnh: luật hồi giáo

Mặt tích cực của tôn giáp pháp:

Quan điểm của Việt Nam:

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT KHÁC: TẬP QUÁN PHÁP, TIỀN LỆ PHÁP, TÔN GIÁO PHÁP


M n h c ph ng ph p nghi n c u khoa h c lu t

NHÓM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ 5

Cảm ơn thầy và các bạn

Nhóm 5