Download
meesters in management n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
interim bureau | interim management | interim projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
interim bureau | interim management | interim projecten

interim bureau | interim management | interim projecten

26 Views Download Presentation
Download Presentation

interim bureau | interim management | interim projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Meesters in Management Welkom bij Meesters in Management! Het Bureau Interim Projecten B.V. Meesters in Management! verzorgt het inhuren van een interim management professional welke vooral actief is met het vervullen van opdrachten binnen de publieke sector zoals bij een gemeente, provincie of waterschap. Om uw organisatie op een hoger plan te brengen kan ons interim management bureau uw organisatie helpen door middel van inzet van interim management, het inhuren van interim managers of interim professionals, het laten verzorgen van management trainingen, coaching trajecten en management executive search. Ons interim management bureau is gevestigd binnen het Statenkwartier te Den Haag.

  2. Meesters in Management Interim management bureau Meesters in Management!, onderdeel van Het Bureau Interim Projecten B.V, is een interim management bureau dat vooral actief is met opdrachten binnen de publieke sector.  Wij werken onder andere voor gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, zorg instellingen, onderwijsinstellingen, rechtbanken, stichtingen en verenigingen waaronder woning corporaties.

  3. Meesters in Management Interim Management Meesters in Management! is gespecialiseerd in interim managementop directie- en middenkaderniveau. Wij werken transparant en resultaatgericht.

  4. Meesters in Management Interim Professionals Door hun aanjagende en enthousiasmerende rol dragen onze professionals bij aan de ontwikkeling van uw organisatie. Zij hebben brede en ruime ervaring binnen de publieke sector en in de professionele dienstverlening. Ze voelen zich thuis in het spanningsveld tussen organisatie, maatschappelijke instellingen en bestuur.

  5. Meesters in Management Kwaliteiten die onze interim professionals kenmerken zijn: analytisch vermogen; bestuurlijke en politieke antenne; begrip voor uw managementproblematiek; communicatief sterk; creatief bij het zoeken naar gedragen oplossingen; doorzettingsvermogen en diplomatiek tegelijk; harde werker; verantwoordelijkheidsgevoel voor de opdracht.

  6. Meesters in Management Meesters in Management Interim Professionals - Meesters in Management! Het Bureau Interim Projecten B.V. President Kennedylaan19, 2517 JK Den Haag Postbus 17111, 2502 CC Den Haag Telefone: 0707700200 info@meestersinmanagement.nl www.meestersinmanagement.nl