tembung entar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tembung Entar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tembung Entar

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
meena

Tembung Entar - PowerPoint PPT Presentation

797 Views
Download Presentation
Tembung Entar
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tembung Entar DeningBarsidah Sri

  2. TembungEntar Pengertian Tembungentaryaikutembungsilihan,dudutembungsalugune (maknakiasbasaIndhonesiane). Perbandhingan Tuladha Gladhen

  3. TembungEntar Pengertian Perbandhingan Tuladha Gladhen

  4. TembungEntar Pengertian Jembarsegarane : sugihpangapura, gampangmenehipangapura. Dawaususe : sabarbanget Ambajangkahe : bisausahatekanngendi-endi Cilikatine : jirih, gampangkeweden Aduskringet : anggonenyambutgawetenanan Perbandhingan Tuladha Gladhen

  5. TembungEntar Pengertian Tembungentaringukarangisorikitegesna! Ajamungnggegemtangan, galokancamupadhatumandanggawe! Dadibocahkuwikuwi kudu padhangatinesupayakancaneakeh. Bakul wade ikumanistembunge, muladaganganekelarisan. Si Fulanikulunyuilatemulaneoradisenengikancane. E, bocahlanangkokwedigetih, ayomaju! Perbandhingan Tuladha Gladhen