poemes de josefa contijoch l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poemes de Josefa Contijoch

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Poemes de Josefa Contijoch - PowerPoint PPT Presentation


  • 320 Views
  • Uploaded on

Poemes de Josefa Contijoch. Traducció a l’anglès: Anna Crowe. Advice You can choose the road to the right the road to the left It’s all the same: or else the middle road. you will come to a place you will not like. You will always be wrong. (from Wings undamaged , 1996). Consell

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poemes de Josefa Contijoch' - medwin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poemes de josefa contijoch

Poemes de Josefa Contijoch

Traducció a l’anglès:

Anna Crowe

slide2

Advice

You can choose

the road to the right

the road to the left

It’s all the same:

or else the middle road.

you will come to a place

you will not like.

You will always be wrong.

(from Wings undamaged, 1996)

Consell

Pots agafar

el camí de la dreta

el camí de l'esquerre

És igual:

o bé el camí del mig.

arribaràs a un lloc

que no t'agradarà.

T'equivocaràs sempre.

(Ales intactes, 1996)

l amor amor
L’amor, amor

Amor, amor, amor,

amor volíem

i amor ens vàrem dar.

Fruita de l'arbre, aigua aclarida,

i l'hora clara

i l'hora ombria.

Amor, amor, amor,

encès de dia

i encès de nit.

Amor volíem

i amor va ser,

brillant com el migdia.

Més enllà de nosaltres,

amor,

l'amor corria

i corrien els dies

més enllà de nosaltres,

estirant-nos la brida.

Perquè sabíem que

sense amor no hi ha vida,

amor ens vàrem dar,

herba florida,

i el sol de posta

i el sol d'eixida.

I el misteri corria

més enllà de nosaltres,

amor,

estirant-nos la brida.

(Ales intactes, 1996)

love love
Love, love

Love, love, love,

love we wanted

and love we is what we gave.

Fruit of the tree, clear running water,

the hour in sun

and the hour in shade.

Love, love, love,

kindled by day

and kindled by night.

Love we wanted

and love it was, bright

shining like noonday

Far beyond us,

love,

love was running

and the days were running

far beyond us,

Because we knew that

without love there is no life

love is what we gave each other

grass in flower

and the sun in its setting

and the sun in its leaving.

And the mystery running

far beyond us,

love

tugging our reins.

(Wings unbroken, 1996)

slide5
No plorava per tu

ni plorava per mi

plorava pel ball

que ens havíem promés

amb aquella il.lusió

i que no vam ballar

i que no vam ballar.

(Les lentes il·lusions, 2001)

I wasn’t weeping for you

I wasn’t weeping for myself

I was weeping for the dance

we had promised ourselves

with such fond hopes

and which we never danced

and which we never danced.

(Slow fond hopes, 2001)

slide6
Amor canta'm una cançó

que em faci la mort tolerable

canta'm una cançó d'amor.

(Les lentes il·lusions, 2001)

Love sing me a song

that makes death bearable to me

sing me a love-song.

(Slow fond hopes, 2001)

as time goes by
As time goes by

Parmi les êtres humains, on ne reconnaît pleinement

l'existence que de ceux qu'on aime

(Simone Weil)

Tota passió hipnòtica passa

conversa casual entre desconeguts que passen

crits de nàufrags passavolants per l'autopista

m'agrada veure passar el mar

des de la finestreta estant penses

boies i flotadors passen ones

i tot passant penses que estrany

sempre acabo plorant per una cosa o altra

penses no passa res

per dur que sigui de passar

les coses passen

passen de pressa els anys

i allò ni clar ni fosc que anomenem la vida

mai no hauries imaginat

que la pèrdua irreparable també passa

buides i esperes que passi alguna cosa

que ompli i es quedi

però res no es queda i tot cansa

per això sempre acabes esperant

que passi alguna cosa

mentre preguntes perquè el cor demana tant

el buit tens de l'espera

un buit folrat de capes de cendra

de capes de vidre de capes de paper

guardar de què serveix guardar preguntes

esperes com si no hagués passat res

i tot hagués de passar encara

t'agraden els inicis no els finals

treus la cadira i seus

passen ramats de paraules per la carena

pel tall de la ganiveta

seguint el curs errant i laberíntic

i mentre passen els dies perdurables penses

és estrany que el cor pugui anhelar

l'afecte d'ombres fugaces que passen.

(Les lentes il·lusions, 2001)

as time goes by8
As time goes by

Parmi les êtres humains, on ne reconnaît pleinement

l’existence que de ceux qu’on aime

(Simone Weil)

All mesmerising passion passes

casual chat among passing strangers

cries of the shipwrecked passers-by on the motorway

I like to see the sea go by

from the tiny porthole while you’re thinking

buoys and markers waves go past

and while they’re passing you think how strange

I always end up weeping for something or other

you think that nothing’s happening

however hard it is for things to happen

things happen and pass

the years pass swiftly by

and the thing neither light nor dark that we call life

you would never have thought

that irreparable loss would pass as well

you’re empty and waiting for something to happen

to fill right up and stay

but nothing stays and everything wearies

which is why you end up always waiting

for something to happen

while you wonder why the heart demands so much

you have the emptiness of waiting

an emptiness covered in layers of ash

in layers of glass in layers of paper

to store up to see what use it may be to store up questions

you wait as though nothing had happened

and everything’s still to happen

you like beginnings not endings

you pull up a chair and sit down

shoals of words pass under the keel

under the slash of the kitchen-knife

following their roving and labyrinthine course

and while the unending days go by you think

how strange that the heart should feel this yearning

for the affection of fleeting shadows that go by.

(Slow fond hopes, 2001)

slide9

The loneliness of the stockbroker

lasts a lifetime

the loneliness of the walker

shines

the lonely heart out hunting

aims and fires

lend me your hand in the deadly forest

I always got lost there

the signs of the tribe

pretended to guide

and were utterly useless

for I was following loneliness and its darkness

scab and wound

the Little Bear

from on high looks down

we’re walking into open jaws

saliva

is all we have to drink

life’s no bed of roses.

(from Drifted Snow, unpublished)

La solitud del corredor de fons

dura tota la vida

la solitud del caminant

brilla

el cor caçador solitari

afina i tira

dóna'm la mà a la selva fatal

sempre em perdia

els signes de la tribu

feien de guia

i de res no servia

perquè seguia solitud negra

crosta i ferida

l'óssa menor

de dalt s'ho mira

anem endins la boca

la saliva

cal abeurar-se

dura és la vida.

(Neu de congesta, inèdit)

slide10
Àngel caigut en la nit del jardí de les roses

en el llot més pudent de la nit del jardí de les roses

en la misèria de la nit del jardí de les roses

en el jardí on és amor o és tedi

en l'oblit on tot és sempre amor

com una daga al coll

com un forçat crit ronc d'auxili

en la zona més fosca de la nit del jardí de les roses.

(Neu de congesta, inèdit)

Fallen angel in the night of the rose-garden

in the foulest mud of the night of the rose-garden

in the wretchedness of the night of the rose-garden

in the garden where love is or else boredom

in the oblivion where everything is always love

like a dagger held to the neck

like a hoarse strained cry for help

in the darkest part of the night of the rose-garden.

(from Drifted Snow, unpublished)

slide11

Stones down headlong from the cliff

you hurl

face-down you eat the dust

you spit out

judgements

the levellings of the valley

the dreams turned to dust

into the dust you hurl

judgements

new ways of breathing

of being wrong

you measure the blow

to something you know nothing of

precisely that: changes

face-down

you dream new dreams

judgements

a river snaking along

a sea of rocks or light

judgements

the way things flow

endlessly with no respite

to grief.

(Drifted snow, unpublished)

Pedres davall del cingle

llences

bocaterrosa menges pols

escups

albires

els replans de la vall

els somnis fets pols

a la pols llences

albires

noves formes de respirar

d'equivocar-se

acompasses el buf

a alguna cosa que no saps

justament això: canvis

bocaterrosa

somies somnis nous

albires

un riu que serpenteja

un mar de rocs o llum

albires

com s'escolen les coses

sens fi sens treva

a doll.

(Neu de congesta, inèdit)

slide12
Arbres alts

àlbers

les males herbes

les herbes altes

que el vent les dalli

la commoció

al sot que es diu

sot de l'infern

el foc ho cremi

t'estiraràs sobre el rostoll

a contemplar el més enllà

blau d'ultramar

i un bosc de núvols acarminats

repararàs que hi ha cel alt

i calma alta

esfilagarces de remembrança

per sobre teu

divagaran

altes mudances cauen del cel

plomalls d'espasme

s'haurà fet hora de nedar

al codolar

com si ningú volgués mai més

saber de tu

enlloc els ulls

que han de mirar-te

hi ha la paraula

al roquissar flamíger i alt

de paret alta.

(Neu de congesta, inèdit)

slide13

fraying shreds of memory

will zig-zag

above you

lofty changes fall from the sky

feathered twitchings

it will be the moment to swim

to the stony beach

as though no one wished to know

anything more about you

nowhere those eyes

which should look at you

there is the word

of the high rocky place alive with flames

the word of the high wall.

(Drifted snow, unpublished)

Tall trees

poplars

the weeds

the tall-grown weeds

let the wind mow them down

the roaring

in the hollow that’s called

the hollow of hell

let the fire burn it

you’ll stretch yourself out on the stubble

to gaze at the furthest

deepest blue like the sea

and a wood of crimson clouds

you will notice that there are highlands of sky

and high calm

slide14

sense nosaltres

només escrits en l'aigua

que brolla constantment

aigua que es perd en la fossa oceànica

aigua amarganta sola i fràgil

solitari i final el deler

intransferible com el sospir

que és aire i torna a l'aire

si aprendre és recordar

recordem la solitud primera

la solitud immaculada

destí final de tot destí

que es guanya el cel

a cops d'aixada.

(Neu de congesta, inèdit)

I el destí final

és quedar sols

fins al final

abandonats en via morta

fusta gronxada per les ones

la sang glevada sola

sols com l'escenari sol

on l'actriu declama sola

quedar sols

fins al final

els nexes entorpits

columna de fum solitària

allà en la llunyania

estrella que s'esbalça

dies que es queden sols

slide15

days that remain on their own

without us

only written on water

that’s constantly gushing forth

water that’s lost in the grave of the ocean

bitter water alone and fragile

lonely and final the yearning

untransferable as the sigh

which is air and goes back to the air

if to learn is to remember

then we remember that first loneliness

that spotless loneliness

final destiny of every destiny

that earns itself heaven

on the back of a hoe.

(Drifted snow, unpublished)

And the final destiny

is to remain alone

right up to the end

abandoned in a siding

driftwood rocked by the waves

blood clotted by itself

alone as the stage is alone

where the actress declaims her soliloquy

to remain alone

right up to the end

every connection hindered

a single column of smoke

far-off in the distance

a star flung down the sky

ad