slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozkvět císařství Dějepis VY_32_INOVACE_316, 16. sada, D PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozkvět císařství Dějepis VY_32_INOVACE_316, 16. sada, D

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Rozkvět císařství Dějepis VY_32_INOVACE_316, 16. sada, D - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Rozkvět císařství Dějepis VY_32_INOVACE_316, 16. sada, D. rozkvět císařství. Co to znamená?. adoptivní. proskripce. konzervativní. provincie. konfiskace. veřejné vyhlášení nežádoucích osob. d obyté území, závislé na Římu. zabavení majetku státem. o svojený, přijatý za vlastního.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozkvět císařství Dějepis VY_32_INOVACE_316, 16. sada, D' - medge-underwood


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rozkvět císařství

Dějepis

VY_32_INOVACE_316, 16. sada, D

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

rozkv t c sa stv

rozkvět císařství

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

slide3

Co to znamená?

adoptivní

proskripce

konzervativní

provincie

konfiskace

veřejné vyhlášení nežádoucích osob

dobyté území, závislé na Římu

zabavení majetku státem

osvojený, přijatý za vlastního

snaží se zachovat osvědčené pořádky

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

slide4

tripartita

triumvirát

tercie

triola

Jak se nazývá sdružení tří spolupracujících mužů?

Kliknutím smaž nesprávné odpovědi:

Kteří z uvedených mužů tvořili první triumvirát?

Crassus

Pompeius

Caesar

Sulla

Svůj slavný výrok „Kostky jsou vrženy“ pronesl údajně Caesar, když překročil řeku na pomezí Galie a Itálie a táhl na Řím proti Pompeiovi. Jak se tato řeka jmenuje?

Rýn

Pád

Tibera

Rubikon

Co bylo hlavní příčinou roztržky mezi Oktaviánem a Markem Antoniem a tedy konce druhého triumvirátu?

Markův vztah s Kleopatrou

vražda Julia Caesara

Oktaviův pakt s Brutem

vznik císařství v Římě

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

slide5

27 př. n. l. konec republiky, Oktavián si nechává říkat Augustus (vznešený). Tím se odděluje a vzniká císařství (Caesar)

Octavianus Augustus

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

slide6

dál fungují republikánské úřady, ale obsadil je svými lidmi - principát. Ve východních provinciích se nechal uctívat jako bůh.

  • Díky míru rozkvět hospodářství.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

slide7

Jeho nástupci se již netají tím, že jsou absolutními vládci – božské pocty v celé říši

  • Problémy při smrti císaře, nevyřešeno nástupnictví, více uchazečů, nepokoje.

Císař Nero (1. století n.l.) se považoval za skvělého umělce, o vládu se nestaral. Krutovláda, masové likvidace odpůrců, dal zavraždit vlastní matku a manželku.

Za jeho vlády vypukl v Římě obrovský požár, šířily se pověsti, že jej dal založit sám jako kulisu pro recitaci svých básní. Aby obrátil podezření jinam, obvinil křesťany a dal je krutě umučit při „hrách“ na oslavu konce požáru. Spáchal sebevraždu při povstání pretoriánů.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

slide8

Největší rozkvět:

  • Traján(98 – 117 n. l.): dobyl nová území, po jeho smrti se říše již jen bránila.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

slide9

Marcus Aurelius (161 – 180): poslední velký císař, války s Germány (i na našem území)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

slide10

Traian

Claudius

Caligula

Nero

Který císař dal údajně podpálit Řím?

Kliknutím smaž nesprávné odpovědi:

Který císař dosáhl největšího území římského impéria?

Traian

Mar. Aurelius

Caesar

Nero

Co způsobilo změnu ve způsobu obdělávání půdy v Římě v 1. století našeho letopočtu?

Neronovo nařízení

nedostatek otroků

dobyvačné války

změna podnebí

Jak se nazývali rolníci, pracující na půdě, pronajaté od velkostatkáře?

kolóni

kolonisté

kujóni

propuštěnci

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

pou it zdroje
Použité zdroje:
  • Snímek 7:cjh1452000 [cit. 2012-04-20]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nero_1.JPG
  • Snímek 8:Saperaud[cit. 2012-04-20]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Trajan-Xanten.JPG
  • Sńímek 9:[cit. 2012-04-20]. Dostupný pod licencí Public Domains na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marcus_Aurelius_Glyptothek_Munich.jpg