exodul lec ia a iii a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Exodul: Lecţia a III-a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Exodul: Lecţia a III-a

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Exodul: Lecţia a III-a - PowerPoint PPT Presentation

medea
81 Views
Download Presentation

Exodul: Lecţia a III-a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Exodul: Lecţia a III-a Dumnezeu luptă pentru Israel

 2. TEXTE • Exodul capitolele 7-12 • Psalmul 78:12, 42-51 • Psalmul 105:26-38

 3. VERSET-CHEIE Eu sunt Domnul! Eu vă voi izbăvi din muncile cu cari vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi. Vă voi lua ca popor al Meu, Eu voi fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu cari vă apasă egiptenii. Eu vă voi aduce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul. (EXODUL 6:6-8)

 4. ÎNTREBĂRI DE STUDIU • Cui I s-a opus Dumnezeu prin plăgile cu care a lovit Egiptul? • Ce rol a primit faraon din partea lui Dumnezeu? • Ce rol joacă Dumnezeu? • Ce învăţăm din faptul că Dumnezeu se implică activ în eliberarea lui Israel?

 5. CONTEXTUL • Israel este înrobit de egipteni şi este angajat în proiecte de construcţie • Dumnezeu a hotărât că a sosit timpul eliberării • Moise a fost convocat de Dumnezeu pentru a conduce poporul afară din Egipt. Aaron este intermediarul dintre Moise şi faraon. • Prima audienţă la faraon a avut efecte dezastruoase.

 6. Cui I s-a opus Dumnezeu prin plăgile cu care a lovit Egiptul? • Egiptenii vor recunoaşte că Domnul este singurul Dumnezeu (Ex. 7:5, 17; 8:10, 22; 9:14-16). • Israel va recunoaşte că Domnul este singurul Dumnezeu (Ex. 10:1-2).

 7. Ce rol a primit faraon din partea lui Dumnezeu? • „Faraon” este un titlul de majestate oferit de evrei regelui egiptenilor. • Dumnezeu a hotărât „împietrirea inimii” adică încăpăţânarea lui faraon.

 8. Ce rol joacă Dumnezeu? • Dumnezeu este Judecător. • Dumnezeu este Războinic.

 9. Ce învăţăm din faptul că Dumnezeu luptă pentru Israel? • Dumnezeu îşi protejează copiii şi intenţionează ca niciunul să nu piară. • Dumnezeu are puterea să ne protejeze. • Dumnezeu se delectează în a ne proteja. • Dumnezeu ne garantează biruinţa. Este lupta în care te-ai angajat a lui Dumnezeu?

 10. VERSET-CHEIE Eu sunt Domnul! Eu vă voi izbăvi din muncile cu cari vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi. Vă voi lua ca popor al Meu, Eu voi fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu cari vă apasă egiptenii. Eu vă voi aduce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul. (EXODUL 6:6-8)

 11. Exodul: lecţia a IV-a Dumnezeu îl călăuzeşte pe Israel prin pustie TEXT: Exodul 13-18; Psalm 78; Psalm 105 Versete-cheie: Psalm 78:13-16 Întrebări de studiu: • Cum trebuie primite lipsurile în contextul călăuzirii lui Dumnezeu? • Ce folos au minunile lui Dumnezeu făcute în folosul poporului lui Dumenzeu? • Ce învăţăm din faptul că Dumnezeu ne călăuzeşte prin perioadele dificile ale vieţii?