Differentiëren naar leerwegen - PowerPoint PPT Presentation

meda
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Differentiëren naar leerwegen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Differentiëren naar leerwegen

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Presentation Description
160 Views
Download Presentation

Differentiëren naar leerwegen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Differentiëren naar leerwegen

  2. Differentiëren naar leerwegen • Filmpje ‘BIEDERMEIER voor de directeur’ • * Tijd: 40 minuten, bloemen uitgezocht. • * Welke leerling is een kader-, een basis-, of een G/T-leerling? • Op welke manier is bij GroenProeven de differentiatie? • Filmpje 2e keer: zie je wat je ziet? • Beoordeling bij GroenProeven. • Tips voor de opzet van een GroenProeve (m.b.t. differentiatie)

  3. Rubrics CPS; vakdeskundigheid toepassen

  4. Streefniveaus van verschillende leerwegen Basis : Ik voer het werk met verstand van zaken zelfstandig en op tijd uit. Kader : Ik werk zelfstandig aan meerdere opdrachten en heb deze op tijd af. Ik pas kennis toe en benoem nieuwe oplossingen om mijn werk nog beter te doen. Gemengde leerweg: Ik werk zelfstandig en geconcentreerd aan meerdere opdrachten en heb deze op tijd af. Bij mijn werk, in wisselende situaties pas ik kennis toe en benoem nieuwe oplossingen om mijn werk en van mijn teamleden nog beter te kunnen doen.

  5. Kerntaken en werkprocessen bij deze proeve


  6. Kerntaak 1: ontwerpen van bloemwerk • Op BB-niveauBeslissen en activiteiten initiëren. • De leerling overlegt welke bloemen er gebruikt mogen worden • De leerling overlegt welke ondergrond er gebruikt mag worden • Vakdeskundigheid toepassen. • Het telefoongesprek volgens het lijstje voeren. • Onder begeleiding en volgens het stappenplan een biedermeier maken met de aangegeven bloemen. • Materialen en middelen inzetten. • Het groen wordt door de leerling zelf gekozen, uit de beschikbare materialen. • De leerling weet welke gereedschappen en hulpmaterialen hij nodig heeft en waar hij ze kan vinden.

  7. Kerntaak 1: ontwerpen van bloemwerk • Op KB niveau • Beslissen en activiteiten initiëren. • De leerling beslist zelf welke bloemen hij wil gebruiken en vraagt daarna goedkeuring. • De leerling kiest zelf een passende ondergrond. • Vakdeskundigheid toepassen. • Het telefoongesprek volgens het lijstje voeren. En vragen naar specifieke wensen. • De leerling weet hoe hij een biedermeier moet maken. • Materialen en middelen inzetten. • Het groen wordt door de leerling zelf gekozen, uit de beschikbare materialen. • De leerling weet welke gereedschappen en hulpmaterialen hij nodig heeft en waar hij ze kan vinden.

  8. Kerntaak 1: ontwerpen van bloemwerk • Op GL niveau • Beslissen en activiteiten initiëren. • De leerling beslist zelf welke bloemen hij wil gebruiken en weet de prijzen van de bloemen door te berekenen. • De leerling kiest zelf een passende ondergrond. • Vakdeskundigheid toepassen. • Het telefoongesprek voeren, vragen naar specifieke wensen en advies geven over de aanwezige materialen in de winkel. • De leerling weet hoe hij een biedermeier moet maken. • Materialen en middelen inzetten. • Het groen wordt door de leerling zelf gekozen, uit de beschikbare materialen. • De leerling weet welke gereedschappen en hulpmaterialen hij nodig heeft en waar hij ze kan vinden.

  9. Beoordeling PvB Weging Hieronder vindt u per onderdeel van de PvB hoeveel punten de leerlingen maximaal kunnen halen als zij de werkzaamheden goed uitvoeren. Werkvoorbereiding 10 punten Proces 40 punten Product 20 punten Reflectie 30 punten Totaal 100 punten Cesuur Omrekentabel: van puntentotaal naar cijfer (55 punten is 5,5)

  10. Stappenplan PvB • Kerntaken en werkprocessen PvB per leerweg bekijken. • Beoordelingsindicatoren (rubrics) helder hebben bij de examinatoren. • (wat is het streefniveau?) • Authentieke praktijksituatie creëren. • 4. Uitvoeren PvB. • 5. Reflectiegesprekken voeren. • 6. Beoordeling van kerntaak en werkproces in relatie tot de differentiatie.