Waarom zou je naar onze school gaan? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Waarom zou je naar onze school gaan? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Waarom zou je naar onze school gaan?

play fullscreen
1 / 46
Waarom zou je naar onze school gaan?
169 Views
Download Presentation
meara
Download Presentation

Waarom zou je naar onze school gaan?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gezellig, goede sfeer Kleine, overzichtelijke school, je bent geen nummer Actieve school met veel activiteiten en andere vakken Er wordt naar je geluisterd Waarom zou je naar onze school gaan?

 2. Programma • 20.00 - 21.00 uur • Algemene inleiding • Novumonderwijs • 3 Open School en aanmelding op Novum • Overgang van groep 8 naar klas 1 en leerlingenzorg • 21.00 - 22.00 uur • 5 Vragen aan Novumpanels en medewerkers

 3. Missie Gymnasium Novum is een innovatieve kennisgemeenschap voor leergierige en ambitieuze leerlingen gebaseerd op respect, tolerantie en interesse voor elkaar. Ontdekken, ontplooien en ontwikkelen zijn onze kernwoorden.

 4. Algemene inleiding Categoriaal gymnasium Algemeen bijzonder onderwijs waarden/normen, ontwikkelingsgericht Klein, overzichtelijk Eigen onderwijsconcept

 5. De sfeer binnen Novum • Veiligheid is heel belangrijk • Met respect handelen en met respect behandeld worden

 6. Algemene inleiding Categoriaal gymnasium Algemeen bijzonder onderwijs waarden/normen, ontwikkelingsgericht Klein, overzichtelijk Eigen onderwijsconcept

 7. De Novumleerling Intelligent Leergierig Nieuwsgierig Brede interesse

 8. De Novumleerling Intelligent Leergierig Nieuwsgierig Brede interesse

 9. Novumdocent • Nieuwsgierig • Interesse in mensen • Meer dan de lesstof • Ontwikkelt

 10. Novumdocent

 11. Docententeam

 12. Novum onderwijsconcept • Kennis en vaardigheden aanleren • samenhang en doorlopende leerlijn • Eigen talenten ontwikkelen • persoonlijke ontplooiing • Ruimte geven en grenzen stellen • keuzes; zelfvertrouwen ontwikkelen • Reflectie op eigen handelen • eigen leerstijlen • Maatschappelijke betrokkenheid • zorg voor de ander; verdraagzaamheid

 13. Homo universalis Hoge verwachtingen samen waarmaken Kennis en vaardigheden aanleren Eigen talenten ontwikkelen Ruimte geven en grenzen stellen Reflectie op eigen handelen Maatschappelijke betrokkenheid Didactiek Pedagogisch klimaat

 14. 1 Breed aanbod vaklessen Vaklessen onderbouw • Alfa (moderne en klassieke talen) • ne, en, fa, du, sp, la, gr • Bèta (natuurwetenschappen) • natech, science+,sk, bi, wi • Gamma (vakken m.b.t. mens en maatschappij) • gs, ak, ec • Delta (kunst en cultuur) • bv, mu, dr • Epsilon (sport en beweging) • lo

 15. Het Novumgebouw

 16. 2 Vakoverstijgend natuurwetenschappelijk onderwijs

 17. 3 Leerlijnen Levensbeschouwing Filosofie

 18. 4 Brede ontwikkeling • Wedstrijden en toernooien, bv. debat, dictee, FLL, FTC, Wetenschapsquiz, Ken-je-Klassiekenquiz, PWS • Internationalisering: miniMUN en Thimun • Sportieve activiteiten: toernooien • Toneelproductie • Muzikale optredens: talentiKa • Divers: tentoonstelling, Madurodam, Pre-University, laptopp etc.

 19. 4 Brede ontwikkeling • Wedstrijden en toernooien, bv. debat, dictee, FLL, Shell technical award, Wetenschapsquiz, Ken-je-Klassiekenquiz etc. • Internationalisering: miniMUN en Thimun • Sportieve activiteiten: toernooien • Toneelproductie • Muzikale optredens: talentiKa • Divers: tentoonstelling, Madurodam, Pre-University, laptopp etc.

 20. 4 Brede ontwikkeling • Wedstrijden en toernooien, bv. debat, dictee, FLL, Shell technical award, Wetenschapsquiz, Ken-je-Klassiekenquiz etc. • Internationalisering: miniMUN en Thimun • Sportieve activiteiten: toernooien • Toneelproductie • Muzikale optredens: talentiKa • Divers: tentoonstelling, Madurodam, Pre-University, laptopp etc.

 21. 4 Brede ontwikkeling • Wedstrijden en toernooien, bv. debat, dictee, FLL, Shell technical award, Wetenschapsquiz, Ken-je-Klassiekenquiz etc. • Internationalisering: miniMUN en Thimun • Sportieve activiteiten: toernooien • Toneelproductie • Muzikale optredens: talentiKa • Divers: tentoonstelling, Madurodam, Pre-University, junior TU-Delft, Lapp-top etc.

 22. 5 Kranten- en medialessen • Kritisch lezen • Maatschappijbewustzijn • Voorbereiding op de wereld na en buiten school • Mediawijsheid Betrokken vakken: natech, gs, ak, en, ne, lb vervolg in bovenbouw bij vak maatschappijleer

 23. 6 Themales • vakken werken samen ----- vakoverstijging • op zoek naar samenhang tussen vakken • in leerjaar 1,2,3 2 lesuren in de week •   leerjaar 1 drie monotheïsmen •  leerjaar 2 onderzoeksvaardigheden •   leerjaar 3 brood (DSM)

 24. 7 Novumuren8 weken op inschrijving • Verdieping • Origami • filosofie • Archeologie • Steunles • Wiskunde • Nederlands, MVT, KT • Huiswerkbegeleiding • Leren studeren

 25. 8 Novumdagen Novumdagen • Terugblik en vooruitblik op een onderwerp • Leerjaar 1 Antwerpen: bv, gs, ne, ac, ak • Leerjaar 2 Planetarium: gs, natech, ac • Leerjaar 3 Thrillerdag: ne, dr • (Marcel van Driel)

 26. 9 Reizen • Leerjaar 1 Antwerpen • Leerjaar 2 Xanten • Leerjaar 3 Frankrijk/Duitsland • Leerjaar 5 Rome

 27. Aanmelding en toelating Er is plaats voor: max. 120 leerlingen gymnasium Aanmeldingscriteria 1] vwo-advies 2] Cito 543 / NIO vanaf 112 3] LVS (zie website)

 28. Aanmelding en toelating • Aanmelding • 1e ronde t/m 21 maart 28 maart Plaatsing • 2e ronde 31 maart t/m 17 april Gelegenheid tot meelopen van een dagdeel • Gesprek in april t/m juni • ervaring met groepswerk, motivatie, hobby’s etc.

 29. Schooljaar 2014-2015

 30. DOEL 1e JAAR NOVUM • Begeleidingovergang BO-VO • Het ontwikkelen van eenpositiefpedagogischklimaat

 31. Kennismakingsmiddagop woensdag 25 juni

 32. Start van de introductiedagen op dinsdag 2 september

 33. Mentoren Een mentor voorelkeeersteklas Hulp van leerlingmentoren

 34. Taken van de mentoren Probleem(pjes) oplossen Welbevinden Studievoortgang Monitoren en sturen van groepsprocessen

 35. Ondersteuningmentoren Counselor Coördinatorstudiebegeleiding Signaleringsdicteedyslexie Zorgcoördinator

 36. Communicatie met ouders Kennismakingsavond met de mentoren Tafeltjesavond Novumnieuwsbrief en website Ouderraad