ettev tlus ja innovatsioon mjcv 00 006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ettevõtlus ja innovatsioon MJCV.00.006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ettevõtlus ja innovatsioon MJCV.00.006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Ettevõtlus ja innovatsioon MJCV.00.006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 525 Views
 • Uploaded on

Ettevõtlus ja innovatsioon MJCV.00.006. Konspekt. Slaidid  Tõnis Mets Tonis.Mets@ut.ee http://www.evk.ut.ee/ 2012. Ettevõtlusõppest. 1988-1989 Trade Management Institute, Dublin 1992… NUTEK, Maria Lagerström: Ideest oma ettevõtteni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ettevõtlus ja innovatsioon MJCV.00.006' - meara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ettev tlus ja innovatsioon mjcv 00 006

Ettevõtlus ja innovatsioonMJCV.00.006

Konspekt. Slaidid

Tõnis Mets

Tonis.Mets@ut.ee

http://www.evk.ut.ee/

2012

ettev tlus ppest
Ettevõtlusõppest
 • 1988-1989 Trade Management Institute, Dublin
 • 1992… NUTEK, Maria Lagerström: Ideest oma ettevõtteni
 • Areng: ideest ettevõtlusprotsessi ja ettevõtluspedagoogikani
koolitussarja algus 1993
Koolitussarja algus 1993

Kuidas mõista ettevõtlust?

Eesmärgid

Mida ja kuidas õpetada?

Mida oleme ise õppinud?

what is entrepreneurship
What is Entrepreneurship?
 • Entrepreneurship is the ability to create and build something frompractically nothing.
 • What is Entrepreneurship education then? – T.M.

Jeffrey Timmons, Babson College

eri t pi ettev tlus kyr 2005
Eri tüüpi ettevõtlus, Kyrö 2005
 • Individuaalne – isiku enesele suunatud käitumismudel
 • Väike-ettevõtte loomine, juhtimine ja omanikuks olemine – isiku ja tema firma vahekord
 • Korporatiivne ehk organisatsiooniline ettevõtlus – kollektiivne käitumisviis
 • Sise-ettevõtlus (intrapreneurship) – individualistliku ja organisatsioonilise ettevõtluse vastastikune mõju
riidee selgitab millise riga me tegeleme
ÄRIIDEE selgitab, millise äriga me tegeleme

Juhtnööre analüüsiks:

1. Üldnimetus sellele, mida teeme – mitte liiga üldine ega kitsas: Kas idee on terviklik, kui seda laiendada? Kitsendada – valida osa sellest?

2. Kuidas konkurendid on idee realiseerinud?

3. Milline on äriidee tulevik?

4. Oskused, muud ressursid, mida vajame teostuseks.

ri kontseptsioon
ÄRI-KONTSEPTSIOON

Vajadus(ed),

milliseid rahuldame?

Kuidas?

ÄRIIDEE

Toode/teenus

Kvaliteet?

Kas mõistame, mida Tarbija ostab?

Tarbija

Milline ta on?

Kuidas teda ära tunda?

Unikaalne kompetents

Miks peaks ostma?

Miks peaks eelistama minu toodet?

USP

TURUNDUS

ettev tlus protsess ri ettev tte kavandamise etapid
Ettevõtlus-protsessÄri (ettevõtte) kavandamise etapid

Ärimissioon

Visioon

ÄRIIDEE

Mis äri me

teeme?

TURUNDUS

ÄRIKONTSEPTSIOON

TOODE

TURU-UURING

TARBIJA

EESMÄRGID

VAJADUS(ED)

STRATEEGIA(D)

UNIKAALNE KOMPE-

TENTS: Miks tarbija

peaks meie toodet

ostma?

 • TURUNDUS-MIX:
 • -toode (product)
 • promotsioon
 • koht (place)
 • -hind (price)

PLANEERIMINE

KORREKTSIOONI

ALGATAMINE

TEGEVUSKAVA

EELARVE(D)

TASUVUS

RISKI(DE) ANALÜÜS

HÄLVETE ANALÜÜS

TEOSTUS

elluviiva m tlemise ts kkel sarasvathy 2003 sarasvathy et al 2003
Elluviiva mõtlemise tsükkel,Sarasvathy 2003, Sarasvathy et al 2003

Ressursside laiendamise tsükkel

Uued

vahendid

Kes ma olen

Mida ma tean

Keda ma tean

Mida ma

suudan teha?

(Enesekindlus)

Kaasan inimesi,

keda tean:

Kaasamisvõime

Paljude huvi-

rühmade

panustamine

(Loovus)

Uued

eesmärgid

Uued turud

jm elluviimise

asjaolud

Eesmärkide koondamise tsükkel

ettev tlusprotsess timmonsi mudel 1971
Ettevõtlusprotsess, Timmonsi mudel, 1971

Kommunikatsioon

Võimalus

Ressursid

Äriplaan

Kooskõla & puudused

Meeskond

Loovus

Eestvedamine

Asutaja

ettev tlusprotsess baron shane 2008
Ettevõtlusprotsess,Baron, Shane 2008
 • Eeldused isiku, grupi/organisatsiooni ja ühiskonna tasandil
 • Võimal(ikk)use äratundmine
 • Tegutsemisotsus, ressursside koondamine/organiseerimine
 • Ettevõtte/äri käivitamine
 • Edu(kuse) ja kasvu juhtimine: eduka äri ülesehitamine
 • Hüvitis: tulu saamine

Geneetilised tegurid?!?

idee loovus ja v imaluse ratundmine baron shane 2008
Idee, loovus ja võimaluse äratundmine, Baron, Shane 2008

Idee genereerimine

Ideede tekitamine

millegi uue jaoks

Loovus

Ideede tekitamine

millegi uue jaoks,

mis on potentsiaalselt

kasulik

Võimaluse

äratundmine

Äratundmine, et ideed

on mitte ainult uued

ja potentsiaalselt

kasulikud vaid loovad

majanduslikku

väärtust

Kasvav tõenäosus uue ettevõtte finantseerimiseks

ettev tlusprotsess baron shane 20081
Ettevõtlusprotsess,Baron, Shane 2008

Indiviidi-tasandi omadused (oskused, motivatsioon, ettevõtja omadused)

Grupi-tasandi omadused (ideed, teiste panus; riskikapitalistiga suhtlemise tulemuslikkus,

kliendid, potentsiaalsed palga/kaastöötajad)

Ühiskonna tasandi omadused (valitsuse poliitika, majandustingimused, tehnoloogia)

Uue toote või

teenuse idee

&/või nende

võimaluste

äratundmine

Ettevõtja eri tasandite omadused

mõjutavad kõiki ettevõtluse faase

Hüvitis: tulu

saamine

(ärist väljumine)

Käivitav otsus

tegutsemiseks

Vajalike

ressursside

ühendamine

(info, finants-,

inim-, jms)

Uue äri

käivitamine

Eduka äri

ülesehitamine

Aeg

ettev tlus on
Ettevõtlus on …
 • …protsess, mille kaudu inimesed saavad teadlikuks ettevõtlusest kui võimalusest ja astuvad samme äri alustamiseks
 • …võimaluse avastamine, hindamine ja kasutamine koos ressursside sihipärane mobiliseerimisega
 • …süsteem, mille (potentsiaalsed) ettevõtjad, institutsioonid ja valitsus kasvatavad ettevõtlusaktiivsust ühiskonnas

Stevenson 2005

ettev tluskompetentsid kaheksa autori p hjal nixdorff solomon 2005
Ettevõtluskompetentsid, kaheksa autori põhjal Nixdorff, Solomon 2005
 • Loovus/idee genereerimine – 8
 • Võimaluse äratundmine, funktsionaalsed oskused – 5
 • Strateegiline plaan, suhtlemisoskus, riskijuhtimine – 4
 • Saavutusvajadus, võrgustamine, otsustamine, eestvedamine, läbirääkimine, verbaalne kommunikatsioon, üldplaneerimine, mitmetähenduslikkuse talumine – 3
 • Eetika, rahastamine, kontrollivajadus jm.
nature of entrepreneurship philip a wickham 2004
Nature of EntrepreneurshipPhilip A. Wickham 2004
 • Type of management
 • Economic function
 • Psychological and personality characteristic

“…entrepreneur is best regarded as a manager and […] entrepreneurship is a style of management.”

edukas intelligentsus stenberg 2004
Edukas intelligentsus, Stenberg 2004

Praktiline intelligentsus

Võime lahendada

probleeme igapäevases

elus

Analüütiline

intelligentsus

Võime mõelda

kriitiliselt ja analüütiliselt

Edukas

intelligentsus

Edukus

ettevõtjana

Loov intelligentsus

Võime sõnastada

uusi ideid ja uusi viise

probleemide

lahendamiseks

rimudel baron shane 2008
Ärimudel, Baron, Shane 2008
 • ...kirjeldab, kuidas ettevõte toimib, et toota kasumit

Kirjeldage erinevate ettevõtete ärimudeleid:

 • Millisel ressursil põhinevad?
 • Kuidas luuakse väärtust kliendile?
 • Kuidas jõutakse kliendini?
 • Kuidas saadakse finantsiline tulemus?
rimudel sisaldab
Ärimudel sisaldab:
 • Tehnoloogial põhinev väärtuspakkumine;
 • Turusegment ja tulu mehhanism (üldiselt);
 • Väärtusahela struktuur pakkumuse loomiseks ja jaotuseks, positsiooni eelised väärtusahelas;
 • Täpsustatud tulumehhanism, mille kaudu ettevõttele makstakse tema pakkumuse eest;
 • Kulude struktuur ning kasumipotentsiaal (väärtuspakkumuses ja -ahelast tulenevalt);
 • Firma positsioon väärtuse võrgustikus (sh potentsiaalsed asendajad ja konkurendid);
 • Konkurentsistrateegia.

Chesbrough ja Rosenbloom 2002

entrepreneurship conceptualization and theoretical approaches rocha birkinshaw 2007
Entrepreneurship – conceptualization and theoretical approaches,Rocha, Birkinshaw 2007

*Corporate entrepreneurship (for example, Sathe 2003) – T.M.

Intrapreneurship (for example, Lessem 1987) – T.M.

entrepreneurship conceptualization and theoretical approaches rocha birkinshaw 20071
Entrepreneurship – conceptualization and theoretical approaches**,Rocha, Birkinshaw 2007

**Besides, not covered wide range of enterprising cognitive, conative and behavoural topics: What we want (goals)? Effectuation process (Sarasvathy 2003), entrepreneurial learning and Successful intelligence (Sternberg 2004), etc – T.M.

entrepreneurship safari
Entrepreneurship safari

By Héctor Rocha, Julian Birkinshaw, 2007

entrepreneurial process based learning and venture creation model
Entrepreneurial process-based learning and venture creation model

Feedback to previous stages from following ones as the result of learning from the entrepreneurial process, incl. new goals & new means

Who I am

What I know

Whom I know

What I want? Why? What can I do? (self-confidence)

What I need do? Synergy?

How to go? With Whom?

4P-s Product

Strategy

(Prior)Know-ledge

Social assets

Opportunity develop-ment

Idea generation

Opportunity recognition

Venture launch

Goal(s)

Business model

Team Leader-ship

Motiva-tion

Available resources

Resou-rces

Skills

Capabili-ties

Social needs

Concept development

Business development

Propositions

Idea development

Training + Coaching + Mentoring + Team work => Controlled learning, development, reflection and feedback & support system

Mets, Raudsaar, Summatavet, 2012

slide26

Tänan!

Thank you!

Q-s?

Tonis.Mets@ut.ee

Centre for Entrepreneurship

http://www.evk.ut.ee/