slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
มุมมองใหม่การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ใภPowerPoint Presentation
Download Presentation
มุมมองใหม่การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ใà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

มุมมองใหม่การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ใภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

มุมมองใหม่การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ในสถานศึกษา. โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่11 จัดโดยคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.00 -15.00น อาคารอิมแพคคอนเวนชัน เมืองทองธานี www.charuaypontorranin.com.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'มุมมองใหม่การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ใà¸' - meara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
มุมมองใหม่การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษามุมมองใหม่การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา

โดย

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่11

จัดโดยคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.00 -15.00น

อาคารอิมแพคคอนเวนชัน เมืองทองธานี

www.charuaypontorranin.com

slide2
ปรับมุมมองแก้ปัญหาเยาวชนปรับมุมมองแก้ปัญหาเยาวชน
 • 1.ค้นหากลุ่มเยาวชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
 • 2.สร้างเสริมความเข้มแข็งให้สถานศึกษา
 • 3.แก้ปัญหาองค์รวมเชิงระบบและใช้เครือข่าย
 • 4.ค้นหาต้นแบบความสำเร็จเพื่อขยายผล
 • 5.ให้เยาวชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยตนเอง
 • 6.ข้อเสนอที่ชวนให้ช่วยกันพิจารณา
slide3
ค้นหาเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงค้นหาเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
 • (1) กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี จำนวน 6.4 ล้านคน เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงน้อยมาก
 • ควรปูทักษะชีวิตและสุขภาพพื้นฐาน
 • (2) กลุ่มอายุ 8-12 ปี จำนวน 4.7 ล้านคน เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงน้อยแต่เป็นกลุ่มจะเข้าไปสู่ก่อนวัยเสี่ยง เพราะกำลังเป็นวัยเริ่มเรียนรู้และส่วนใหญ่กำลังเรียนในสถานศึกษา
 • ควรเน้นให้คิดวิเคราะห์และนิสัยรักอ่าน
slide4
ค้นหาเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงค้นหาเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

(3) กลุ่มอายุ 13-18 ปี จำนวน 5.6 ล้านคน

 • กำลังเรียนในระบบ4.2 ล้านคน และอยู่

นอกสถานศึกษา 1.4 ล้านคน

 • เยาวชนกลุ่มนี้เป็นวัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมเสี่ยง

ทุกประเภท ซึ่งคาดคะเนว่าจะมี560,000คน

จากจำนวน 5.6 ล้านคน

 • เน้นฝึกทักษะสังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง
560 000
ค้นหาเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 560,000 คน

1. กลุ่มสังคมเพื่อนเกี่ยวข้องยาเสพติดและอบายมุข

2. กลุ่มดื่มสุรา/เสพบุหรี่เป็นประจำ

3. กลุ่มครอบครัวติดยา/ค้ายาเสพติด

4. กลุ่มครอบครัวว่างงาน/ฐานะเศรษฐกิจตกต่ำ/กลุ่มเด็กเร่ร่อน

5. กลุ่มเล่นการพนัน/ติดพนันบอล

6. กลุ่มที่มีความเครียด/มีปัญหาในครอบครัว

7. กลุ่มแก๊งค์มอเตอร์ไซซิ่ง/มั่วสุม/ชอบทะเลาะวิวาท

8. กลุ่มฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย/ชอบเที่ยวเตร่ยามวิกาล/ติดเกมอินเตอร์เน็ต

slide6
มุมมองต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน1.สภาพการจัดการศึกษาที่กระทบต่อพฤติกรรม/สุขภาพนักเรียนมุมมองต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน1.สภาพการจัดการศึกษาที่กระทบต่อพฤติกรรม/สุขภาพนักเรียน

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.มีหลักสูตรและการสอนสุขศึกษา1. ได้รับความสำคัญต่ำ งบน้อย

2.มีการจัดวาระสุขภาพเป็นวาระชาติ2.ครูวุฒิสุขภาพมีจำกัด ครูเองสุขภาพไม่ดี

3.ครอบครัวและชุมชนไม่ค่อยสนใจให้

ความร่วมมือ

โอกาส ภัยคุกคาม

1.มีเครือข่ายองค์กรสุขภาพที่เข้มแข็ง 1. เกิดโรคใหม่ๆเช่นไข้หวัดนก ซาร์

2.มีความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 2. มีภาวะเสี่ยงจากสังคมรูปแบบใหม่

เช่นเว็บไซต์ลามกเครดิตการ์ด

9

slide7
มุมมองต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนมุมมองต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน

2. ครูส่วนใหญ่มีทักษะการสอน รู้วิธีสอน แต่มักสอนสุขภาพภาคทฤษฎี

 • การเรียนการสอนทักษะชีวิต**เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด แต่ใช้มานานกว่า10ปีแล้ว
 • ครูอยากได้วิธีปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจะมีอะไรใหม่ๆอีกหรือไม่
 • ครูเองก็มีสุขภาพไม่ดี ควรได้รับการดูแลจากผู้บริหารด้วย

10

slide8
มุมมองต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนมุมมองต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน

3.นโยบายสุขภาพของกระทรวงศึกษาจะต้องมาจากนโยบายของรัฐมนตรีและรัฐบาล

- แต่ต้องขับเคลื่อนให้เป็นวาระชาติจึงจะได้รับ

ความสนใจและเงินอุดหนุนจากรัฐ

4.ข้อเสนอแนะด้านพฤติกรรมและสุขภาพจากรัฐบาลและกระทรวงเป็นนโยบายดี

-แต่พื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดเล็กเอื้อมไม่ถึงน่าจะต้องใช้การจัดการองค์ความรู้กระจายความรู้ไปให้ถึง

12

slide9
มุมมองต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนมุมมองต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน

5.การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักการศึกษา และสาธารณสุข ต้องการทีมทำงานมืออาชีพ

 • ปัญหาคือจะหาทีมดีๆทำงานเก่งๆทั้งสองฝ่ายได้จากที่ไหน

6.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนขึ้นกับฝีมือของผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงาน

 • จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้
 • ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะ

มนุษยสัมพันธ์

14

slide10
ข้อเสนอแก้ปัญหาเยาวชนจากศธ.ข้อเสนอแก้ปัญหาเยาวชนจากศธ.

1.แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเยาวชนทั้งระบบ/องค์ประกอบทุกมิติ

ก.ใช้ทุกระบบ

-ระบบใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา( Whole School Approach or School Based Management)

-ระบบใช้โรงเรียนช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน( School as Central for Community Development Approach)

-ระบบสร้างเครือข่ายทันสมัยกระจายความรู้

( Virtual Networking through ICT )

ข.ใช้ทุกมิติ: ตามภาระหน้าที่/ประเด็นปัญหา/พื้นที่

(Functional/Issue/Area Approaches)

slide11
ข้อเสนอแก้ปัญหาเยาวชนจากศธ.ข้อเสนอแก้ปัญหาเยาวชนจากศธ.

(2) สร้างเยาวชนแกนนำช่วยเพื่อนในสถานศึกษาให้ได้จำนวน177,000 คน

(3) มีมาตรการเฝ้าระวังเยาวชนจำนวน 560,000คนซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายสำคัญ

(4) จัดระเบียบสังคมในเขตเมืองทุกจังหวัดโดยเฉพาะการดูแลหอพัก ปัญหาเหล้าบุหรี่การพนัน สถานบริการและ การสร้างงานให้หารายได้ระหว่างเรียน

(5) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยง

(6) สถานศึกษาต้องจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ พื้นที่เป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนงาน และการติดตามประเมินผลโดยทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น และเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน

slide12

ปัจจัยความสำเร็จงานสุขภาพและพฤติกรรมนักเรียนปัจจัยความสำเร็จงานสุขภาพและพฤติกรรมนักเรียน

1. มีวิสัยทัศน์และแนวทางดำเนินโครงการที่ชัดเจน

2. มีการสนับสนุนในทำงานระดับชาติและนานาชาติ

3. มีแผนงานและกระบวนการทำงาน

4. การสนับสนุนจากครูใหญ่ จัดสรรทรัพยากรและให้คำปรึกษาเป็นระยะ

5. ทุกคนมีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของ

6. ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

7. .มีทีมงานดี ฝึกอบรมทีมและทีมทำงานอย่างอุทิศเวลา

slide13
ข้อเสนอจากองค์การอนามัยโลกข้อเสนอจากองค์การอนามัยโลก
 • 1.รัฐบาลควรส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเด็กหญิง
 • 2.สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
 • 3.พัฒนาศักยภาพครูที่มีบทบาทส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
 • 4.แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเพื่อให้เกิดโครงการที่ดีและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละแห่ง
 • 5.พัฒนาเครือข่ายหุ้นส่วนทำงานอย่างยั่งยืน โดยการสร้างชุมชนผู้ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
slide14
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพท.2 อุบลราชธานีต้นแบบสอนเพศศึกษา

ทุกห้องจะได้เรียนเพศศึกษาในชั่วโมงแนะแนว ๑๘ ชั่วโมงต่อภาค โดยอาจมีกิจกรรมอื่นมาแทรกบ้าง ซึ่งถือเป็นภาวะปกติ แต่อย่างน้อยต้องได้เรียนภาคละ ๑๔-๑๕ ชั่วโมง

slide15
เกษมสีมาวิทยาคาร เรียนอย่างเป็นระบบ ดีกว่าให้นักเรียนไปหารู้เอง

จัดให้เรียนพร้อมกันในเวลาเดียวกันทุกห้อง นักเรียนทุกระดับ ม.๑-ม.๖

ทั้ง ๑๙ ห้อง จำนวน ๔๖๓ คน จะได้เรียนพร้อมกันสัปดาห์ละ ๑ คาบเรียน

 • โดยครูทั้งโรงเรียน ๒๗ คน ได้รับการสนับสนุนหรือถ่ายทอดวิธีการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาจากครูที่อบรมกับก้าวย่างอย่างเข้าใจขององค์กรPATHฯ ซึ่งการวางแผนแบบนี้ต้องใช้แผนกิจกรรมจำนวนมาก
 • ทีมทำงานใช้วิธีแตกกิจกรรมเพศศึกษาของหลักสูตรก้าวย่างฯ เพื่อจัดกิจกรรมต่อแผนให้สอนมากกว่า ๑ คาบเรียน บางแผนจัดได้ถึง ๓ คาบต่อเนื่องกัน โดยที่บางส่วนใช้หลักสูตรเพศศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งพิมพ์แจกให้กับโรงเรียนต่างๆ เข้ามาเสริม เพื่อให้ทุกห้อง ทุกระดับได้เรียนอย่างต่อเนื่องไม่ซ้ำกิจกรรมกัน
slide16

“เพศศึกษา ... บทเรียนที่ต้องติว" อ.นคร สันธิโยธิน ครูต้นแบบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

1.สอนอะไร

-สอนกระบวนการ พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

-สุขภาพทางเพศ สุขปฏิบัติทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ

-การสื่อสารและสัมพันธภาพที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเป็น**ทักษะชีวิต ** ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจโดยเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมด้วย

slide17
“เพศศึกษา ... บทเรียนที่ต้องติว" 

2. สอนอย่างไร

 • ใช้กิจกรรมหลากหลายโดยวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
 • มักใช้ภาษา คำพูดโดนใจ
 • ใช้ประเด็นปัญหาสังคมโดยยกสถานการณ์ มาให้นักเรียนคิด เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน
 • มีเกร็ดความรู้เพื่อให้ความสนุกสนาน แต่ขณะเดียวกันได้เรียน

รู้เท่าทันอารมณ์และความเปลี่ยนแปลง

 • ใช้สื่อการเรียนการสอนให้เข้าใจบทเรียน
slide18
เรียนรู้จาก อ.นคร สันธิโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

3. เสริมอย่างไร

 • กิจกรรมทักษะชีวิตเช่น กิจกรรมเกมแลกน้ำ เป็นการจำลองการมีเพศสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยอยู่บนเงื่อนไขที่ทุกคนต้องแลกเปลี่ยนน้ำกับเพื่อน 5 ครั้งและบางคนแลกเปลี่ยนน้ำ 1 ครั้ง ซึ่ง 5 ครั้งก็หมายถึงการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อย ๆ กับ 1 ครั้งคือการรักเดียวใจเดียว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อเอดส์
 • กิจกรรมทัศนะศึกษาที่สอดแทรกในบทเรียน เนื่องจากว่าสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ค่อนข้างปกปิด การเรียนรู้อย่างเปิดใจในความคิดของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งไม่เหมือนกัน จึงต้องนำมุมมองและบรรทัดฐานความคิดของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับความแตกต่างได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้คิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผลก่อนที่จะไปตัดสินและประเมินคุณค่าของคนอื่น
slide19
ฟังเสียงจากเยาวชน เสนอ6ทางแก้ ลดจำนวนเอดส์รายใหม่
 • 1. รัฐเร่งสร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบนโยบายเยาวชน เข้าใจธรรมชาติของเยาวชน สร้างทางเลือกให้เยาวชน
 • 2. รัฐมีหลักสูตรเพศศึกษาและมีระบบการให้ข้อมูลเรื่องเอดส์ เพศศึกษา ที่รอบด้าน
 • 3. รัฐสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในระดับชุมชนถึงระดับชาติ
slide20
ฟังเสียงจากเยาวชน เสนอ6ทางแก้
 • 4. รัฐต้องพัฒนาระบบให้บริการ ที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน
 • 5. รัฐสนับสนุนทรัพยากรทุนในการทำกิจกรรม พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์
 • 6. รัฐสนับสนุนสภาวะแวดล้อมและกลไกการทำงานที่เอื้อต่อการป้องกันเอดส์ โดยการบังคับใช้กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้นำไปสู่การปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาเอดส์ โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
slide21

หมอประเวศ ชี้คนไทยอ่านน้อยต้นตอวิกฤตของบ้านเมือง

1. ส่งเสริมให้มีชมรมรักการอ่านในทุกหมู่บ้าน2. จัดหาหนังสือนิทานดีๆ ให้ทุกครอบครัวอ่าน โดยเฉพาะให้ลูกอ่าน3. จัดการแจกจ่าย Book Startให้ทุกครอบครัวที่มีเด็กเกิดให้มีหนังสือถึงบ้าน เพื่อรณรงค์รักการอ่าน4. ฟื้นฟูการอ่านในระบบการศึกษาจากอดีตที่มีวิชาการสอนย่อความอ่านจับใจความ ในระบบการศึกษาทุกระดับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นข้อสอบปรนัย ทำให้เด็กรุ่นใหม่อ่านเขียนหนังสือไม่เป็น

slide22
คนไทยอ่านน้อยต้นตอวิกฤตของบ้านเมืองคนไทยอ่านน้อยต้นตอวิกฤตของบ้านเมือง
 • 5. จัดประกวดการอ่านทั้งแผ่นดินในรูปแบบเดียวกับการสอบจอหงวนของประเทศจีน ให้เกิดวัฒนธรรมเชิดชูการอ่าน
 • 6. รัฐต้องจัดทำรายการอ่านทางสถานีโทรทัศน์
 • 7. รวบรวมศิลปินสร้างประติมากรรมสัญลักษณ์ให้ทุกวัยรักการอ่าน ยกตัวอย่างที่เมืองเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ มีประติมากรรมขนาดใหญ่เป็นรูปเยาวชนวัยหนุ่มสาวถือหนังสือ พร้อมเขียนข้อความปลุกระดมให้วัยหนุ่มสาวต้องมีหนังสือติดมือตลอดและอ่านทุกที่ทุกครั้งที่มีโอกาส
slide23

ข้อเสนอ: สถานศึกษาต้องสร้างกลไกเชิงระบบเพื่อสู้ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ (จิตติมา ภาณุเตชะ) คอลัมน์เสียงสตรี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2549)

 • 1. ปัญหาที่พบของสถานศึกษา
 • มุ่งปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนและให้กำลังใจครูที่ถูกกล่าวหาเป็นหลัก
 • ขาดระบบปกป้องเด็กจาก “การถูกข่มขืนซ้ำ”
 • ขาดการเยียวยาฟื้นฟูเด็กที่ถูกกระทำ
 • ท่าที บทบาท และการแสดงความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนยังไม่ชัดเจน ไม่เป็นกลาง
slide24
2. ข้อเสนอกระบวนการจัดการกับปัญหาข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (จิตติมา ภาณุเตชะ)
 • (1) มีนโยบายต่อต้านการละเมิดทางเพศที่ชัดเจนและ

เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องเผยแพร่ให้นักเรียน

ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานศึกษาได้รับทราบ

 • (2) ต้องมีกระบวนการป้องกันกระบวนการช่วยเหลือ กระบวนการคุ้มครองอย่างละเอียด ผู้ที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องรู้ว่าต้องทำอะไรและอย่างไร
 • (3) ช่วยเหลือให้ผู้ที่ถูกกระทำมีความกล้าที่จะร้องเรียนได้อย่างไร (เพราะจากการศึกษาพบว่าคดีข่มขืนปรากฏเป็นข่าวให้สังคมรับรู้นั้นเป็นเพียงร้อยละ 5 ของเหตุที่เกิดทั้งหมดเท่านั้นเอง)
slide25
2. ข้อเสนอกระบวนการจัดการกับปัญหาข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (จิตติมา ภาณุเตชะ)
 • (4) การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการข่มขืนและ

ลวนลามทางเพศในสถานศึกษาให้ได้ผล

 • (หนึ่ง) ต้องจัดการศึกษาเรื่องความรุนแรงทางเพศในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ทุกคนในสถานศึกษา

- มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมสถานศึกษา

- สร้างนิยามของการคุกคามทางเพศ โดยควรจะบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าหมายถึงการกระทำอะไรบ้าง และนิยามนี้ก็ควรเขียนไว้ในกฎหรือข้อบังคับของสถาบันการศึกษาด้วย

slide26
(4) การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการข่มขืนและลวนลามทางเพศในสถานศึกษาให้ได้ผล (จิตติมา ภาณุเตชะ)

(สอง) ต้องป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศที่จะเกิดขึ้น

 • มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาที่วางเป้าหมายว่าจะลดความเสี่ยงของการเกิดการคุกคามทางเพศ
 • การติดตั้งไฟฟ้าให้ความสว่างอย่างพอเพียง
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารต่าง ๆ
 • มีการรณรงค์ให้ทุกคนในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกัน
 • ในกฎระเบียบสำหรับนักศึกษาก็ต้องระบุชัดเจนถึงปัญหาการคุกคามทางเพศให้ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของสถานศึกษาในการจัดการปัญหา และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองที่ผู้ถูกกระทำและผู้ถูกกล่าวหาและได้รับจากสถานศึกษา
slide27
(4) การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการข่มขืนและลวนลามทางเพศในสถานศึกษาให้ได้ผล (จิตติมา ภาณุเตชะ)

(สาม) ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

 • กำหนดแนวทางจัดการเมื่อมีการร้องเรียนโดยระบุเป็น

ขั้นตอนที่ชัดเจนว่าสถานศึกษาจะดำเนินการตามลำดับ

อย่างไรบ้างหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ

 • มีกระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำ และผู้ถูกกล่าวหาอย่างไร ใครบ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
 • มีการจัดบริการที่ครบวงจรให้กับผู้ถูกกระทำโดยสร้างเครือข่ายหน่วยให้บริการเพื่อประกันว่าผู้ถูกกระทำจะได้รับบริการครบถ้วนทั้งด้านการแพทย์ กฎหมาย ความปลอดภัย การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา
slide28
นี่ใช่หรือไม่ ผลงานพัฒนานักเรียนของท่าน

50