slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation

meagan
76 Views
Download Presentation

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUCpříspěvková organizaceMOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUCtel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUCpříspěvková organizaceMOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUCtel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

 3. Presentsimple 3

 4. 1. Yes/no questions Questions are formedwiththeauxiliary verb ´DO´. Wecanaswer just YES or NO . Youplaythe piano. youplaythe piano. Do ? Yes, I do. No, I don´t.

 5. Yes, shedoes. Yes, I do. Yes, I do. ______ shespeakEnglish? ______ yousleepatnight? ______ I likebananas? Do No, shedoesn´t. No, I don´t. No, I don´t. Do Does

 6. Yes, theydo. Yes, wedo. Yes, wedo. ______ wewatch TV? ______ youplay tennis? ______ theylive in a flat? Do No, wedon´t. No, theydon´t. No, wedon´t. Do Do

 7. go like live have do watchspeak play ______ youraunt ________ in the house orflat? ______ his friends ___________ English? ______ thechildren ___________ the music lesson? ______ Mark __________ TV in theevening? ______ you __________ yourhomeworkafterschool? ______ they__________ by bus to school? ______ therabbit _________ vegetables? ______ Sue ___________ tennisattheweekends? Does live Do speak Do have Does watch Do do Do go Does like Does play

 8. Poskládej správně větu a odpověz na ni krátkou odpovědí. • in / London / you / live / do • _____________________________ Yes, ___________ • your / home / does / sister / at / help • _____________________________ No,____________ • 3. they / shopping/ Tuesdays / do / on/ go • _____________________________ No, ___________ • 4. teacher / does / write / board/ his / the/ on • _____________________________ Yes, ___________ • 5. we / have / at / lunch / school /do • _____________________________ Yes, ___________ Do you live in London? I do. Doesyour sister help athome? shedoesn´t. Do they go shopping on Tuesdays? they don´t. Does his teacherwrite on theboard? he does Do wehave lunch atschool? we do.

 9. Wh- questions What? Co? Where? Kde, kam? When? Kdy? Who? Kdo? Why? Proč? How? Jak?

 10. WhatWhenWhyWhoWhereHow What ____________ isyourfavouriteanimal? Tiger. ____________ do yougetup? Atseven o´clock. ____________ oldisyourmother? She´s 41. ____________ are they? In France. ____________ isyourbestfriend? Kim. She´s thebest. ____________ are youso sad? I don´t want to go home. ____________ is his birthday? NextTuesday. ____________ many fishhaveyougot? About 20. ____________ istheirjob? They are doctors. ____________ do you go everyFriday? To thegym. ____________ feedsthecatathome? My brother. When How Where Who Why When How What Where Who

 11. Tvoř otázky podle obrázků, záleží na tobě na co a jak se zeptáš. Můžeš použít Yes/no i Wh- questions.

 12. Doespoužíváme pro osoby he, she, it. Koncovka –s,typická pro 3. osobu čísla jednotného v čase přítomném prostém je nahrazena tvarem pomocného slovesa na začátku DOES.Ke slovesu v otázce –s již nepřidáváme. SarahspeaksEnglishatschooleveryday. DoesSarahspeakEnglishatschooleveryday?

 13. ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUCpříspěvková organizaceMOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUCtel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Seznam použité literatury a pramenů: HUTCHINSON, T. Project 2 – třetí vydání. Oxford : OUP, 2008. ISBN 978-0-19-476415-5. s. 13. Nečíslovaný obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů Microsoft Office.