Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel
Download
1 / 17

Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel. december 2010. Programma. Maatschappelijke opgave bodemsanering Centrale vraag en hoofdconclusie Deelconclusies en aanbevelingen Reactie GS Nawoord Rekenkamer. Maatschappelijke opgave bodemsanering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Saneren is vooruitzien Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel' - meadow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel
Saneren is vooruitzienOnderzoek naar bodemsanering in de provincie Overijssel

december 2010


Programma
Programma

 • Maatschappelijke opgave bodemsanering

 • Centrale vraag en hoofdconclusie

 • Deelconclusies en aanbevelingen

 • Reactie GS

 • Nawoord RekenkamerCentrale vraag
Centrale vraag

 • Leiden de provinciale keuzes tot effectief bodemsaneringsbeleid en welke leerervaringen kunnen worden opgedaan voor de komende jaren?


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Hoofdconclusie

 • Provinciale keuzes hebben bijgedragen aan het realiseren van de prestaties 2005-2009

 • Niet helder of keuzes leiden tot behalen landelijke 2015-doelstellingen

 • Begin 2011 wordt sluitende aanpak gerealiseerd


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Aanbevelingen bij hoofdconclusie

 • Voor PS en GS:

 • Stel voor de komende periode een sluitende aanpak op voor de landelijke 2015-doelstellingen


Voorbeeld sluitende aanpak scenarioberekeningen
Voorbeeld sluitende aanpak: scenarioberekeningen

Doel: inzicht in haalbaarheid en sturingsmogelijkheden

Samenhang tussen: - aantal locaties

- kosten

- financiering

- doorlooptijd

Inzicht: Haalbaar? Sturing nodig?

Sturing door beïnvloeding tijd en geld, maar bijvoorbeeld ook kwaliteit


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Aanbevelingen bij hoofdconclusie

 • Voor PS en GS:

 • Breng daarnaast een prioritering aan in de humane spoedlocaties


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Deelconclusies: beleidsuitvoering

 • Helder hoe het beleid wordt uitgevoerd

 • Provincie sluit nauw aan op marktdynamiek, maar geen inschatting hoogte bijdrage markt

 • Toezicht op nazorg pas laat systematisch opgepakt


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Beleidsuitvoering: aanbevelingen

 • Voor GS:

 • Maak in het kader van de sluitende aanpak een schatting van de bijdrage van de markt

 • Voer het toezicht op nazorg volgens plan uit en zorg daarbij voor een inhaalslag


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Deelconclusies: inzicht in voortgang

 • Er is inzicht in de voortgang van de prestaties 2005-2009

 • Moeilijk zicht te krijgen of de provincie op koers ligt voor het behalen van de landelijke doelen


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Inzicht in voortgang: aanbevelingen

 • Voor GS:

 • Laat in de monitoringsgegevens zien wat de voortgang is t.o.v. landelijke doelen


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Deelconclusies: rol PS

 • PS hebben kaderstellende en controlerende rol voldoende ingevuld in 2005-2009

 • Rol is niet gericht geweest op het behalen van de landelijke 2015-doelstellingen


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Rol PS: aanbevelingen

 • Voor PS:

 • Vraag GS om sluitende aanpak voor landelijke doelen

 • Voor GS:

 • Laat zien hoe PS (zo nodig) kunnen bijsturen om landelijke doelen van 2015 te halen


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Reactie GS

 • Heldere en realistische analyse

 • Eind 2010 inzicht in spoedlocaties, daarna sluitende aanpak ontwikkelen incl. bijdrage markt en verwerking in monitoringsgegevens

 • Toezicht op nazorg: alle locaties binnen drie jaar controleren

 • Prioriteren in humane spoedlocaties is ontoelaatbaar, pas bij onvoldoende middelen financieel prioriteren


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Nawoord Rekenkamer

 • Voor PS van belang na te gaan of er sprake is van realistische planning

 • Snel inzicht krijgen in de haalbaarheid van het aanpakken van de humane spoedlocaties


Saneren is vooruitzien onderzoek naar bodemsanering in de provincie overijssel

Vragen?

Oldrik Bulthuis (projectleider)

o.bulthuis@rekenkameroost.nl

Nienke van der Beek

n.vanderbeek@rekenkameroost.nl

Tel: (0570) 66 58 00