La connexi
Download
1 / 21

LA CONNEXIÓ - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

LA CONNEXIÓ. ELS CONNECTORS. la connexió. Mecanisme de cohesió entre dos o més constituents de l’oració o del text i un connector, el qual manifesta la relació sintàctica, semàntica o pragmàtica que hi ha entre aquells. Connexió intraoracional :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LA CONNEXIÓ' - meadow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
La connexi

LA CONNEXIÓ

ELS CONNECTORS


La connexi1
la connexió

 • Mecanisme de cohesió entre dos o més constituents de l’oració o del text i un connector, el qual manifesta la relació sintàctica, semàntica o pragmàtica que hi ha entre aquells.

 • Connexió intraoracional:

  • elements de l’oració, constituents oracionals.

  • relació sintàctica i semàntica entre els elements units.

 • Connexió textual:

  • parts del text (oracions, paràgrafs, conjunts d’oracions dins d’un mateix paràgraf o capítols de llibre).

  • relació semàntica i pragmàtica i ajuda a interpretar els textos.

 • Connector: element que explicita quina és la relació semàntica o pragmàtica que s’estableix entre el contingut de les dues unitats connectades.


La composici oracional
La composició oracional

 • Juxtaposades: cap nexe o conjunció entre elles, de manera que no hi ha connexió.

 • Coordinades: dues o més proposicions o clàusules que mantenen una relació igualitària des del punt de vista semàntic.

  • Tipus: copulatives, distributives, disjuntives, explicatives i adversatives.

 • Subordinades. una de les proposicions (proposició principal) té un paper preeminent sobre les altres (proposicions subordinades).

  • Dos tipus principals de subordinades: substantives, adjectives i adverbials; i subordinades d’implicació lògica.


La connexi textual
La connexió textual

 • funció del connector: mostrar les relacions de significat entre les unitats del text.

 • la substitució d’un connector per un altre de significat diferent fa el text incoherent o en modifica profundament el sentit.

 • Elements que fan de connector textual:

  • Connectors parentètics o matisadors

  • Conjuncions

  • Altres connectors


Connectors parent tics o matisadors
Connectors parentètics (o matisadors)

 • Classe heterogènia

 • Deriven de la gramaticalització de constituents oracionals diversos que dóna lloc a una polisèmia entre el significat originari i el significat connectiu.

 • Es diferencien dels constituents d’origen en els següents aspectes:

  • Perden el significat literal i assoleixen un significat unitari més general de caràcter connectiu.

  • Queden fixats i –per tant- no admeten modificacions estructurals.

  • Modifiquen el seu comportament sintàctic i passen a exercir una funció contrastiva, perifèrica respecte a l’oració.

 • Tenen caràcter apositiu, són elements molt perifèrics i prescindibles sintàcticament.

 • Es combinen amb les conjuncions i entre si, sempre que hi haja compatibilitat semàntica.

 • Tenen mobilitat

 • Poden ser utilitzats com a connectors textuals, combinats o no amb una conjunció.

 • Exemples: per cert, en canvi, d’una banda, amb tot i això, a més,...), és a dir, això és, no obstant això, així, tanmateix, finalment.


Difer ncies entre matisadors i s prep
Diferències entre matisadors i S. Prep


Conjuncions
Conjuncions

 • Nivell oracional: relació estructural tradicionalment identificada amb la coordinació o la subordinació.

 • Nivell textual: la relació que indiquen és totalment semàntica i de vegades també pragmàtica.

  • Tenen funció textual “i”, “però” i “o”.

  • Les conjuncions subordinants no poden realitzar aquesta funció.


Altres connectors
Altres connectors

 • Interjeccions que organitzen el discurs, sobretot la conversa (interjeccions metalingüístiques)

 • Elements lingüístics i no lingüístics que podrien ser substituïbles per connectors parentètics i conjuncions (“Per donar només un exemple” = “per exemple”)

 • Certs recursos gràfics (separació per apartats numerats o encapçalats per una lletra, guions, etc.)


Difer ncies entre matisadors i conjuncions
Diferències entre matisadors i conjuncions


Classificaci sem nticopragm tica dels connectors
Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificaci sem nticopragm tica dels connectors1
Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificaci sem nticopragm tica dels connectors2
Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificaci sem nticopragm tica dels connectors3
Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Les oracions coordinades
Les oracions coordinades

 • Copulatives: i, ni.

 • Disjuntives: o, o bé.

 • Distributives: ara...ara, o...o, o bé...o bé, l’ún...l’altre, ara...adés, adés...adés.

 • Explicatives: és a dir, o siga, o sia, això és.

 • Adversatives: però, no obstant això.


Els signes de puntuaci
Els signes de puntuació

 • Estils de puntuació

  • Mínima o pobra: ús de punts i de comes. Oracions breus. Estil segmentat.

  • Clàssica o rica: ús de tots els signes de puntuació. Oracions més llargues i articulades. Estil cohesionat.

  • Emfàtica: ús de tots els signes, però sobretot del punt, que pot arribar a substituir els altres demarcadors. És un estil propi de la publicitat.
ad