1 / 14

20 0 7 . február 16 .

Dr. Lovas Kornélia. 20 0 7 . február 16. Egészség és gazdaság Forrás: The contribution of health to the economy to the EU, 2005. Genetika Életvitel Végzettség Eü-i ellátás Anyagi jólét Egyéb szoc.ök. faktorok Környezet. Egészség. Gazdasági eredmény. Termelékenység Munkaerő Oktatás

meadow
Download Presentation

20 0 7 . február 16 .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dr. Lovas Kornélia 2007. február 16.

 2. Egészség és gazdaságForrás: The contribution of health to the economy to the EU, 2005 Genetika Életvitel Végzettség Eü-i ellátás Anyagi jólét Egyéb szoc.ök. faktorok Környezet Egészség Gazdasági eredmény Termelékenység Munkaerő Oktatás Tőkeképzés

 3. Miért fontos az egészség? Egyén Öngondoskodás képessége Szabadság Esély Célok megvalósítása Örömszerzés Munka, jövedelem Közösség Egyéb Önkormányzat Öngondoskodás képessége Nem szükséges a közgondoskodás Hozzájárulás a közkiadásokhoz Gazdaságélénkítő hatás Vásárlóképesség Vállalkozó szellemiség Nagyobb a befektetési, megtakarítási hajlandóság

 4. Tennivalók – Fejlesztési Terv Ötletek kellenek! Együttműködés kell! Forrás kell! Vonjuk be az érintetteket! Tervezni – mérni kell! Folyamatosság kell! A programokat el kell adni! Színtér kell!

 5. Tennivalók 1. - Ötletek kellenek! • Ötletbank • Tudásközpont, know-how • Helyi adottságok célkitűzés

 6. Önkormányzat „horizontális” és „vertikális” összefogás kistérségek (közig. reform) Eszköz, infrastruktura, tudás, tapasztalat Civilek „horzontális” összefogás redundancia elkerülése, hatékonyság növelés (jó kommunikáció, bizalom) Tennivalók 2. - Együttműködés kell!

 7. Forrás kell! állami, EU forrás Költségvetés vs piaci szereplők Helyi adottságok Helyiségek, infrastrutura Eszközök Munka – adminisztráció, társadalmi munka Vonjuk be az érintetteket! Forrásteremtés (anyagi és egyéb) Megvalósítás – kitalálás és kivitelezés Önkormányzat, vállalkozás/egyén/civil szervezetek Valós szükségleten alapuló igény teremtés Tennivalók 3.

 8. Tervezni – mérni kell! Ráfordítás Nyereség Megtérülés Célkitűzések, elvárások, megvalósulás Monitorozás, visszacsatolás Pályázati pénzek szigorú elszámolása!!! Folyamatosság kell! Ad hoc vs. folyamatosság Tennivalók 4.

 9. A programokat el kell adni! Önkormányzat: kommunikáció a célcsoport felé Civilek: kommunikáció a pályáztató az egyén a vállalkozók felé Színtér kell! Kristályosodási pont Közösségformálás Helyi adottságok figyelembe vétele Tennivalók 5.

 10. Hogyan tehetnek TÖBBET az önkormányzatok az egészségért? Szerepvállalás az egészségmegőrzés területén Együttműködés kistérség többi önkormányzatával helyi szervezetekkel Erőforrások ismerete és használata Projekt-gondolkodás (állapotfelmérés, mérés, értékelés) Helyi kommunikáció: sikerekről, kudarcokról és megtérülésről szakmai lakossági Fenntarthatóságra törekvés

 11. Ferencváros

 12. Hogyan tehetnek TÖBBET az egyének, a civilek az egészségért? Együttműködés Partnerek felkutatása, meggyőzése Tapasztalatcsere Saját erőforrásaik összegyűjtése (eszközök, helyszínek, munka, pénz) Értékelés (statisztikák, visszajelzések) Marketing

 13. Kistarcsa

 14. Köszönjük a figyelmet!

More Related