private akt rers rolle i medisinsk forskning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Private aktørers rolle i medisinsk forskning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Private aktørers rolle i medisinsk forskning - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Private aktørers rolle i medisinsk forskning. Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre? Filantropi – ikke oppdragsforskning!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Private aktørers rolle i medisinsk forskning' - mead


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
private akt rers rolle i medisinsk forskning
Private aktørers rolle i medisinsk forskning
 • Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre?
 • Filantropi – ikke oppdragsforskning!
 • Min bakgrunn her: daglig leder for tre stiftelser – og omfattende bakgrunn fra norsk universitets- og forsknings- administrasjon
 • Hvordan prioriterer stiftelsene -?
slide2

Vanlig oppfatning?

“Privately funded research:

 • mainly motivated by profit,
 • much less likely than governments to fund research projects solely for the sake of knowledge.”

(Wikipedia)

slide3

Opprettet 2004/05

 • Samlet kapital 875 MNOK
 • Støtter forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen
 • De første 5-6 år har disse stiftelsene forpliktet seg til å støtte forskning i Bergen med over en kvart milliard kroner
slide4

Opprettet 2009, oppstart 2010

 • Kapital ca 900 MNOK
 • Varighet av stiftelsen - inntil 30 år
 • Vid formålsparagraf- ikke bare forskning
 • Delte ut 87,5 MNOK til forskning i sitt første år
 • Deler ut ytterligere 48 MNOK (?) til forskning i år
 • Utbetalinger over 4 år
slide6

Stiftelser – en problematisk konstruksjon ?

 • Felles drift gir:
  • Kritisk størrelse
  • Kompetanse
  • Rasjonell drift, reduserte kostnader
  • Muliggjør:
  • Bedre synlighet
  • Legitimitet
  • Åpenhet for innsyn og kontroll
  • Trygghet for donator

I vårt tilfelle- en megler mellom kapital og katedral!

satsingsomr der
Satsingsområder

BFS og BMFS:

 • Rekruttering av yngre fremragende forskere
 • Forskningsinfrastruktur
 • Tematiske programmer/translasjonsmedisin

SKGJ:

 • Medisinsk og maritim/marin forskning : vid formålsparagraf
 • Bidra til kvalitetsheving innen translasjonsmedisin – etablering av K.G.Jebsen- sentre

Felles:

 • spisset profil- relativt lavt antall årlige tildelinger, men hver av betydelig størrelse!
 • Internasjonale kvalitetsmål legges til grunn
 • Tildelinger ut fra kvalitet – ikke tematikk
slide8

Tildelinger med ”No Strings Attached”

 • Kvalitet som utvelgelseskriterium
 • Utvelgelse basert på internasjonal peer review
 • Ingen tematisk avgrensing
 • Enkle og ubyråkratiske prosedyrer
 • Færre bindinger i bruken av midlene enn i offentlige finansiering av forskning
 • Ingen krav om gjenytelser (i motsetning til oppdragsforskning)
slide9

Basisforutsetninger for tildelingene

Tildelingene skal:

 • ikke svekke universitetenes faglige uavhengighet
 • være av faglig interesse for universitetene
 • understøtte universitetenes strategier
 • styrke universitetenes evne til å utføre sine primæroppgaver
 • fremme samarbeid med helseforetakene
slide10

Hvilke krav stiller dette til universitetene?

 • Strukturerte prosesser internt for å fremme søknader i tråd med strategiske planer
 • Utelukkende fremme søknader om midler til satsinger som også universitetet selv ønsker å allokere midler til, og søke gaveforsterkning til samme formål (!)
 • Reelle egenandeler i form av friske midler og infrastruktur – ikke bare prosentandeler av eksisterende stillinger → ”spleiselag”
 • Synliggjøring av stiftelsenes rolle
norsk forskning og filantropi
Norsk forskning og filantropi
 • Av relativt ny dato og ikke av stort omfang
 • Til dels usikker institusjonell respons- er gaver et problem?
 • Fagmiljøene vesentlig mer positive
 • Offentlig holdning – kfr. regjeringens forslag om avvikling av gaveforsterkningsordning ?!
 • Men: vil kunne få øket betydning. Forutsetter ikke bare flere givere – men også øket profesjonalitet ved institusjonene – og mer positiv holdning fra offentlig side!
slide12

Akademisk frihet

”Eksternfinansiering begrenser den akademiske frihet bare dersom forskerne og forsknings-institusjonene selv lar det skje.”

- Dag Rune Olsen, dekanus v/Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiB