elektronov obal n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ELEKTRONOVÝ OBAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ELEKTRONOVÝ OBAL - PowerPoint PPT Presentation


  • 197 Views
  • Uploaded on

ELEKTRONOVÝ OBAL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEKTRONOVÝ OBAL' - mead


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Atomje nejjednodušší...........................................hmoty. Skládá se z ............................ a ....................................... Jádro tvoří ..............................................a ...........................................V obalu se pohybují ................................................ ve ........................................ Atom je elektro- .............................................. částice. Jádro má ................................... náboj, obal .......................................

Doplň vhodná slova, pokud to nejde použij nápovědu 

částice

jádra

obalu

protony

neutrony

elektrony

slupkách

neutrální

kladný

záporný

částice, kladný, neutrony, jádra, záporný, obalu, protony, slupkách, neutrální, elektrony

slide3
Způsob uspořádání elektronů v elektronovém obalu se nazývá elektronová konfigurace. Elektrony ve vnější slupce – nejdále od jádra, se nazývají valenční elektrony. Jsou rozhodující pro chemické vlastnosti prvku, protože se účastní chem. vazeb mezi atomy.
slide4
Počet valenčních elektronů většinou určuje maximální oxidační číslo atomu (výjimkou jsou přechodné prvky v B. skupinách – I. a VIII.)
slide5

Elektronová konfigurace

Elektrony jsou v obalu umístěny ve vrstvách (slupkách)

V kolikáté periodě (řádce) PSP prvek je, tolik bude mít elektronový obal vrstev

Vrstva má tolik elektronů, kolik je prvků v periodě (na řádce)

slide6

Příklad:

Hliník Al

Má protonové číslo 13 má 13 protonů a 13 elektronů

Je ve 3. periodě obal bude mít 3 vrstvy

V 1. vrstvě jsou 2 prvky  2 elektrony

Ve 2. vrstvěje 8 prvků 8elektronů

Ve 3. vrstvějsou ke hliníku včetně 3 prvky

3elektrony

Celkem: 2 + 8 + 3 = 13

slide8
Orbital = prostor kolem jádra atomu, kde se vyskytuje

elektron (část elektronové slupky)

Každý orbital je charakterizován 3 kvantovými čísly:

1) hlavní kvantové číslon, je to číslo řádku (periody) v PSP, udává energii elektronu

2) vedlejší kvantové číslol, vyjadřuje prostorový tvar orbitalu, číslice v zápise nahrazuje písmeno (s, p d, f)

s – 1 orbital, kulový tvar, obsahuje maximálně 2 elektrony

p – 3 orbitaly, 6 elektronů

d – 5 orbitalů, 10 elektronů

3) magnetické kvant. č.m, vyjadřuje prostorovou orientaci orbitalu

slide9
K popisu chování elektronu v orbitalu se zavádí ještě čtvrté číslo, tzv. spinové kvantové číslo s, charakterizuje rotaci elektronu, nabývá hodnot +1/2 a -1/2

Kombinací všech 4 kvant. čísel lze jednoznačně charakterizovat kterýkoliv elektron v obalu atomu. (Pauliho princip výlučnosti: v atomu neexistují dva elektrony, které by měly všechny 4 kvant. č. stejná)

Ke znázornění elektronové konfigurace se používají rámečkové diagramy (orbitaly zapisujeme pomocí hlavního a vedlejšího kvantového čísla, orbitaly lišící se magn. č. se nerozlišují, zapisujeme je souhrnně (1s, 2s, 3p…). Počet elektronů zapisujeme do exponentu (2s2, 3p6)

zapl ov n orbital
ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALŮ

1) výstavbový princip – pořadí, ve kterém se orbitaly zaplňují (orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve)

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p…..

2) Pauliho princip – každý orbital může mít max. 2 elektrony, tzv. elektronový pár

3) Hundovo pravidlo – orbitaly se zaplňují postupně, nejprve jedním elektronem a podle

počtu se doplňují

slide11
př. C – 6 elektronů 1s2, 2s2, 2p2

1s 2s 2p

→ čtyři valenční elektrony

př. Al – 13 elektronů 1s2, 2s2, 2p6 , 3s2, 3p1 → tři valenční elektrony

pou it zdroje obr zk
Použité zdroje obrázků
  • galerie Microsoft office