slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ارزیابی قضاوت بالینی PowerPoint Presentation
Download Presentation
ارزیابی قضاوت بالینی

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ارزیابی قضاوت بالینی - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

ارزیابی قضاوت بالینی. لیلا پاداش- عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. شیوهای ارزیابی قضاوت بالینی یک نوع روش ارزیابی آن Case Based Discussion (CBD). Case based discussion (CbD). مدل انگلیسی شده (CSR) Chart stimulated Recall

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ارزیابی قضاوت بالینی' - mea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ارزیابیقضاوت بالینی

لیلا پاداش- عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

case based discussion cbd
شیوهای ارزیابی قضاوت بالینییک نوع روش ارزیابی آن Case Based Discussion (CBD)
case based discussion cbd1
Case based discussion (CbD)
 • مدل انگلیسی شده (CSR)Chart stimulated Recall
 • (CSR) مدل آمریکائی آن که توسط ABEM بصورت اولیه طراحی شد.
case based discussion cbd2
Case based discussion (CbD)

یک مصاحبه ساختارمند

انجام ارزیابی قضاوت حرفه ای دانشجو

ارزیابی حیطه های مختلف توانمندی Competency

نقطه شروع آن شرح حالی که توسط خود دانشجو انجام شده

hospital setting و practice general مورد استفاده در

slide5
در چهCbD ویژگیهای قابل سنجش است

بکارگیری دانش پزشکی (Medical Knowledge)

رعایت چهارچوب اخلاقی

توانمندی و اولویت گذاری

قضاوت و تصمیم گیری

درک دانشجو از پیچیدگی سیستم

competency cbd
Practiceهمه جانبه

جمع آوری و تفسیر درست داده ها

انجام درست تشخیص و تصمیم گیری- مدیریت اجرائی– کارهای اجرائی اولیه

همکاری با همکاران

پیچیدگی های پزشکی را خوب مدیریت کند

دیدگاه جامعه نگر

حفظ رویکرد اخلاق

بطور کلی یک رویکرد همه جانبه را ارائه دهد.

کدام حیطه های Competency توسط CbD قابل ارزیابی است
case case
انتخاب Case ها: Case هاچگونه جمع آوری می شود
 • دانشجو یک هفته قبل از جلسه CbD کپی پرونده ها 5 کیس به ارزشیاب ارائه می کند.
 • ارزیاب برای بحث 3-2 مورد را انتخاب می کند
slide8
شروع بحث
 • تمرکز روی نت های دانشجو در پرونده گذاشته است
 • تمرکز و بحث روی کیس واقعی است نه کیس فرضی
 • بحث این است که چرا اینکار را کردی و نتیجه اینکار چه بود؟ سنجش دانش نیست
 • بحث واقعی است و قرار نیست یک رویکرد فرضی داشته باشیم
slide9

طراحی و ساختار سوالات:

 • بهتر است سوالات ارزیاب برنامه ریزی شده و چهارچوب خاصی داشته باشد.چون یک هفته قبل پرونده ها را دریافت می کنند.
 • یعنی برای هر سوال هدف خاصی را درنظر بگیرد. یعنی اینکه از این سوال چه میخواهند استخراج کنند.
slide10

نمونه سوال:

چرا درخواست این نوع آزمایش را کردی؟

چگونه نتیجه آزمایش در مراقبت بیمار کمک کرد؟

چگونه این تشخیص افتراقی را کنار گذاشتی؟

اگر نتیجه این تست را می دانستی و یا نمی دانستی در عمل چه تغییری ایجاد می شود.

این ORDER چه نفعی داشته وچی بوده و ضرورت آن چه بوده

سوالات واقعی و حول کاری که دانشجو واقعا آن را انجام داده

slide11

چک ثبت پرونده Medical Record Keeping

هدف اولیه CbD چک ثبت پرونده نیست چون چک پرونده نیاز به یک مصاحبه ندارد.

CbDولی بعنوان یک مزیت جانبی

slide12

CBD استفاده از یک فرم یا چک لیست در جلسه

حیطه های مختلف Competency را به یک شکل ارزیابی می کنیم.

هدف بخش قضاوت بالینی نه سنجش دانش برای فرد

تازمانیکه فرد Content را نداند نمیتواند قضاوت بالینی انجام دهد.

سعی میشود Case از نمونه های کوریکولوم باشد

slide13
فراموش نکنیم:

CbD فرصتی نیست که دیگران این کیس ها را چگونه مدیریت می کنند یا text در مورد آن چه گفته فرصتی که دانشجو شیوه تفکر، قضاوت بالینی ,دریافت فیدبک است.

قرار نیست یک بحث تئوری محض داشته باشیم، موضوع این است که بررسی کنیم دانشجو چگونه تشخیص، استدلال و قضاوت می کند.

slide14

فرآیند CbD

برای هرکیس 20 دقیقه

15 دقیقه به بحث و 5 دقیقه فیدبک

به ازای هرکیس زمان جلسه مشخص می شود.

توصیه می شود در یک روتیشن 4ماهه ارزیاب تعداد 5-10 دانشجو را مورد قضاوت قرار دهند

هرکیس یک ساعت محسوب می شود.

slide15

CBD در Setting مختلف

Community-Based

Out-patient

In-patient

Acute care setting

slide16

نتیجه گیری:

در انتها CbD نتیجه گیری می کنیم

شواهد چگونه جمع آوری و در پرونده منعکس شد.

به نوعی قضاوت در حیطه های Competencyکه کدام خوب یا نیازمندکار بیشتری است

slide17

آنچه مهم است:

 • کیس ها را درست انتخاب کنیم
 • کیفیت ثبت پرونده درست باشد.
 • ازپیش سوالات را طراحی کنیم
 • در انتهای جلسه پیامدها ثبت شود
 • دادن بازخورد ساختارمند
slide18

Validity CbD

پژوهشهایی که در آمریکا انجام شد:

نمراتی که فراگیر از CBD می گیرد همخوانی با سایر نمرات دارد.

پژوهشهایی که در انگلستان انجام شد:

CBD همخوانی با آزمون شفاهی دارد.

همخوانی با آزمونهای شفاهی و کتبی که فرد چندین سال قبل گرفته

CBD به نوعی بررسی عملکرد فعلی و عملکرد پیشین فرد همخوانی دارد.

case based discussion
Case-Based Discussionخلاصه :

Chart Stimulated recall oral Examination

 • ازطريق بررسي پرونده ي بيماران هر دستيار،كاروي در قالب يك آزمون شفاهي استاندارد مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
 • اين آزمون براي ارزيابي توانايي تصميم گيري باليني و كاربرد يا استفاده از دانش پزشكي درمورد بيماران واقعي به كارمي رود.