slu nosti servitutes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLUŽNOSTI (servitutes) PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLUŽNOSTI (servitutes)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

SLUŽNOSTI (servitutes) - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

SLUŽNOSTI (servitutes). Ana Japundžić, Tara Cvetnić. Opća pojmovi i načela o služnostima. SLUŽNOSTI (servitutes)-stvarna prva na tuđoj stvari na temelju kojih se ovlašteniku dopušta određeno korištenje tuđom stvari u interesu nekog zemljišta ili osobe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SLUŽNOSTI (servitutes)' - mckile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slu nosti servitutes

SLUŽNOSTI(servitutes)

Ana Japundžić, Tara Cvetnić

op a pojmovi i na ela o slu nostima
Opća pojmovi i načela o služnostima
 • SLUŽNOSTI (servitutes)-stvarna prva na tuđoj stvari na temelju kojih se ovlašteniku dopušta određeno korištenje tuđom stvari u interesu nekog zemljišta ili osobe.

a) zemljišne služnosti (servitutes praediorum)

b) osobne služnosti (servitutes personarum)

zajedni ke karakteristike i pravila slu nosti
Zajedničke karakteristike i pravila služnosti:
 • Sve su služnosti stvarna prava određenog korištenja tuđe stvari zaštićena akcijom in rem koju ovlaštenik može dići protiv vlasnika i svakog trećeg koji bi vrijeđao njegovo pravo
 • Nemini (nulli) res sua servit-vlasnik ne može imati služnosti na vlastitoj stvari
 • Servitus in faciendo consistere nequit-služnost se ne može sastojati u činjenju
 • Servitus servitutis esse non potest-služnost na služnosti nije moguća
zemlji ne slu nosti servitutes praediorum
Zemljišne služnosti (servitutes praediorum)
 • Pružaju svakodobnom vlasniku tzv.gospodujućeg zemljišta (praedium dominans) stanovita ovlaštenja nad susjednim služnim zemljištem (praedium serviens)
 • Služnost kao pravni odnos uvijek je odnos između vlasnika i dvaju zemljišta
 • Zemljišne služnosti dijele se na:

a) POLJSKE ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI (služnosti puta i dovođenja vode)

b) GRADSKE SLUŽNOSTI (servitutes praediorum urbanorum)

slide5

Služnosti puta:

a) iter-pravo prelaženja preko tuđeg zemljišta pješke,na konju ili u nosiljci

b) actus-pravo goniti stoku i vući kola

c) via-šire pravo prolaženja (put od najmanje 8 stopa širine i 16 stopa na zavojima

-Najstarija vodna služnost – aquaeductus, tj. pravo dovođenja ili provođenja vode kanalima preko tuđeg zemljišta u svrhe natapanja

slide6

Gradske služnosti:

a) pravo odvođenja kišnice i kanala

b)pravo upotrijebiti tuđi zid ili zračni prostor kod građenja

c) građevna ograničenja radi prilaza zraka i vidika; ovlaštenik ima pravo vlasniku susjedne zgrade braniti građenje preko određene visine (servitus altius non tollendi) ili mu braniti da gospodujućem zemljištu zatvori svjetlo i pogled

slide7

Pravila za sve zemljišne služnosti:

-služnost mora biti od objektivne koristi za ekonomsko iskorištavanje zemljišta,a ne smije služiti samo subjektivnoj koristi trenutnog vlasnika

-zemljišna se služnost ne može razlučiti od zemljišta niti otuđiti bez zemljišta, ona prelazi samo zajedno sa zemljištem na novog vlasnika

-zemljišta moraju biti susjedna

-služnosti se moraju vršiti civiliter,tj. tako da bi vlasnik služnog dobra bio vršenjem služnosti što manje ograničavan

-objektivna korist za gospodujuće dobro mora biti trajne naravi tako da omogućuje trajno vršenje služnosti (perpetuae causa)

-zemljišne služnosti su nedjeljiva prava. Ne mogu se stjecati ni gubiti po alikvotnim djelovima niti samo u korist ili na teret alikvotnog dijela zamljišta.

osobne slu nosti servitutes personarum
Osobne služnosti (servitutes personarum)
 • Osobne služnosti su također stvarna prava na tuđoj stvari.One ograničavaju vlasništvo u većoj mjeri nego zemljišne služnosti,te se osnivaju neposredno u korist neke osobe,a ne u korist zemljišta i njegovog vlasnika
 • Osobne su služnosti načelno djeljiva prava
slide9

U osobne služnosti ubrajamo:

- ususfructus(služnost uživanja ili ploduživanja)

- usus (služnost uporabe)

-habitatio (služnost stana)

-operae servorum vel animalium (služnost upotrebe radne snage robova ili životinja)

slide10

I) USUFRUCTUS

- Stvarno pravo na tuđoj stvari koje daje ovlašteniku osobno pravo

upotrebljavati tuđe stvari i crpiti njene plodove, ne vrijeđajući pritom

njeno sućanstvo i ekonomsku namjenu

Paulus: ˝Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum

substantia.˝

- uzufruktuar ima uti, frui, ali ne i abuti (to pravo ostaje vlasniku)

- uzufrukt prestaje smrću uzufruktuara ili njegovom capitis deminucijom

- uzufruktuar je prije preuzimanja stvari morao dati vlasniku jamstvo u obliku

stipulacije (cautio usufructuaria)

- iz cautio usufructuaria pripadala je vlasniku obvezna tužba actio ex

stipulata na povratak stvari i naknadu štete

slide11

predmetom uzufrukta mogu biti pokretne i nepokretne stvari, ali načelno samo nepotrošne senatuskonzult (za Augusta ili Tiberija)  predmetom uzufrukta mogu biti i potrošne stvari

 • to nije pravi uzufrukt jer stvar ne uživa salva rerum substantia niti se ona može povratiti po prestanku uzufrukta – ovlaštenik stječe u takvom slučaju vlasništvo stvari, a obvezan je po prestanku uzufrukta povratiti samo jednaku količini istovrsnih stvari
 • zaštita ovlaštenikova prava vindikacijom ususfructus tj. utilis – klasici su govorili da se može tužiti QUASI EX USUSFRUCTUS – pandektna nauka USUS FRUCTUS IRREGULARIS
slide12

II) USUS

 • Stvarno pravo korištenja tuđe stvari, strogo vezano uz osobu ovlaštenika (uzuara)
 • daje pravo korištenja tuđom stvari, ali samo u obliku porabe, bez mogućnosti crpljenja plodova
 • uzuar ima samo uti
 • i uzuar daje jamstvo – cautio usuaria (analogno uzufruktuarevim obvezama)
 • RAZLIKA prema uzufruktu: uzuarevo pravo je nedjeljivo i na drugoga se ne može prenositi ni samo vršenje prava
slide13

III) HABITATIO

 • daje ovlašteniku pravo stanovanja u stanu ili u kući
 • po Justinijanu je to zasebno pravo,uvršteno među osobne služnosti,gdje je dozvoljeno čitavi stan ili kuću dalje iznajmiti
 • za razliku od drugih služnosti habitatio ne utrnjuje capitis deminutione niti non usu
slide14

IV) OPERAE SERVORUM VEL ANIMALIUM

 • pravo korištenja radnom snagom tuđih robova ili životinja
 • ni ova služnost ne utrnjuje capitis deminutione, a vjerojatno je prelazila i na nasljednike
stjecanje slu nosti
Stjecanje služnosti
 • Civilni načini stjecanja služnosti:

a) mancipatio i in iure cessio-za stjecanje najstarijih poljskih služnosti puta i vodovoda

b)in iure cessio-prividna parnica o utuživanju služnosti (vindicatio servitutis),odnosno uzufrukta (vindicatio ususfructus)

c)deductio servitutis ili ususfructus

d) adiudicatio

e)legatum per vindicationem

f) usucapio-ukinuto s lex Scribonia

slide16

Pretorski načini stjecanja služnosti:

a)osnivanje služnosti na provincijalnom zemljištu neformalnim ugovorima-pacti onibus et stipulationibus

b) traditio i patientia

c) stjecanje zemljišnih služnosti i uzufrukta putem Longi temporis praescriptio

prestanak slu nosti
Prestanak služnosti
 • Važniji načini prestanka služnosti:

a) odreknuće ovlaštenika-in iure cessio

b) Confusio (consolidatio)-spajanje služnosti s vlasništvom služne stvari u istoj osobi,dovodi do prestanka služnosti

c) propašću služne stvari

d)smrću i capitis deminutione ovlaštenika prestaju ususfructus i usus

e) nevršenjem (non usus) utrnjuju poljske služnosti usufructus i usus

f) osobne služnosti,osnovane na određeno vrijeme,prestaju ipso iure

za tita slu nosti
Zaštita služnosti
 • Služnosti su kao stvarna prava zaštićena akcijom in rem ( po Justinijanu nazvana actio confessoria)
 • Actio confessoria je vindicatio servitutis- tužitelj postavlja tvrdnju da mu pripada služnost ( ius mihi esse utendi fruendi ili eundi agendi)
 • Za zaštitu pojedinih zemljišnih služnosti davao je pretor i zaštitu posebnim interdiktima faktičnom vršitelju služnosti