avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI . CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI. Chartis Mesleki Sorumluluk poliçesi Sigortalı Tanımı: “Sigortalı” Mesleki Hizmet’in yerine getirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki kişilerden her biri demektir:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI' - mckenzie-mclean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI
 • Chartis Mesleki Sorumluluk poliçesi Sigortalı Tanımı:
 • “Sigortalı” Mesleki Hizmet’in yerine getirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki kişilerden her biri demektir:
 • Herhangi bir gerçek kişi Sigorta Ettiren;
 • Sigorta Ettiren tarafından beyan edilen herhangi bir Çalışan
 • Bu tanımın (1) ve (2) maddelerinde belirtilen Sigortalı’nın mirasçısı veya kanuni temsilcileri
 • Ancak 1.ve 2.maddelerde belirtilen sigortalılar için teminat sadece Mesleki Hizmetler’in yerine getirilmesi esnasında geçerli olacaktır.
slide3

CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

 • Ana teminatlar:
  • Mesleki Sorumluluk

Meslek mensubunun;

  • İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi;
  • Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller;
  • Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme,
  • Gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatlar teminat altındadır.
chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi1
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

Hakaret

Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi nedeniyle oluşan hasar talepleri teminat altındadır.

Manevi Tazminat Talepleri

Sigortalıya karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat talepleri teminat altındadır.

Savunma masrafları

Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.

chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi2
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI
 • YARGI BENZERİ MASRAFLAR TEMİNATI

“Savunma Masrafları” Sigortalı’ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Bu alt limit, Sorumluluk Limiti’nin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir.

chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi3
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

İLETİŞİM MASRAFLARI TEMİNATI

Sigortacı, Sözleşme Dönemi içerisinde Sigortalı tarafından:

police altında teminat altına alınmış bir Talep nedeniyle Sigortalı’nın itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da

Sigorta Ettiren’in herhangi bir ortak, direktörü ya dayöneticisininmaluliyeti ya da beklenmedik ölümüne bağlı olarak Sigorta Ettiren’in katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmekamacı ileyapılan İletişim Masrafları’nı karşılayacaktır:

Bu ek teminat, 50,000TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir.Bu alt sorumluluk limiti, Sorumluluk Limiti’nin bir parçası olup ve buna eklenmeyecektir.

tevk l tem nati
TEVKİL TEMİNATI!!!
 • Sigortalının ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca poliçede tanımlı “sigortalı” haricinde yetkili kıldığı avukatların, tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuracak eylemleri teminat kapsamındadır.
 • Poliçede “sigortalı” tanımında sayılan gerçek ve tüzel kişiler haricinde tevkil yetkisi kullandırılarak yetkili kılınan avukatlara ödenen tazminat rücuya tabidir.
chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi4
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

“5 YIL” GERİYE YÜRÜRLÜK

Sigortalının, poliçe başlangıcından itibaren geçmiş “ 5 yıl ” içerisinde mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dahilinde olmayan hatalı eylemler sonucu poliçe dönemi zarfında “ilk kez” kendisine karşı talepte bulunulması koşuluyla oluşan hasar talepleri teminat altındadır.

“2 YIL” UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ

Sigortacı’nın yenilememesi durumunda Sigorta Ettiren bu yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 24 ay içinde, ilk kez bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmak şartı ile herhangi bir Talep’i Sigortacı’ya ihbar etmek hakkına sahiptir. Sigortalı tarafından prim ödenmemesi veya bu poliçe koşullarına aykırılık da bulunulması ve bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmayacaktır.

chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi5
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI
 • EMEKLİLİK/MESLEĞİ BIRAKMA TEMİNATI

Sigortalı’nın Sözleşme Dönemi içerisinde vefat, sakatlık ya da emeklilik durumuna bağlı olarak Mesleki Hizmetler ine son vermesi durumunda;

(i) Sigortalı, mesleki faaliyetini bırakmasını takiben 2 (iki) yılbildirim süresine hak kazanacaktır. Bu 2 (iki) yıl içerisinde Sigortalı, aleyhine yapılabilecek tazminat taleplerini, Sözleşme Dönemi ya da 2 (iki) yıllık bildirim süresi içerisinde bildirebilecektir.

(ii) Bu poliçedeki teminat Geriye Yürürlük Tarihi nde ya da sonrasında ve Sigortalı’nın mesleği bırakmasından önce gerçekleşen Hatalı Eylem ler için geçerli olacaktır.

Bu zeyilnamenin amacına istinaden 2 yıllık bildirim süresi;

(i) Bu sigorta poliçesinin ya da teminatlarının başka bir sigorta şirketi tarafından yenilenmesi ya da değiştirilmesi durumunda,

(ii) Sigortalı mesleği bıraktığı tarihi yazılı olarak bildirmez ise uygulanmayacaktır.

chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi6
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

Ek teminatlar:

KAYIP DÖKÜMANLAR:

Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan müvekkillere ait dökümanlarıyenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır.

Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.

chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi7
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

5 yıl geriye yürürlük nasıl çalışır?

Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.

Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır.

Poliçe dönemi

2006

Geriye yürürlük periyodu

2011

2012

Hatalı eylemin gerçekleştiği zaman

Hasar talebinin oluştuğu ve sigortacıya bildirilmesi gereken dönem

chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi8
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

PROGRAMIN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI

Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.

Yıllık cirosu 500.000TL’den fazla olan meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir.

Vergi levhası sahibi avukat sayısının 2’den fazla olduğu ve/veya vergi levhası sahibi avukat sayısı/SGK lı çalışan avukat sayısı oranının ½’den küçük olduğu durumlarda programdan ayrı bir değerlendirme söz konusu olacaktır.

Şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren; müşterilerinize kurumsal finansman ve/veya yapılandırılmış finansman hizmeti veren; Türkiye dışındaki ülkelerdeki yasa ve kanunlarla ilgili alanlarda da hizmet veren; meslek mensubunun hastalık, vefat, sakatlık durumlarında işlerini yürütecek başka bir avukatın bulunmaması durumlarında, meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi9
Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin belirtilmesi gerekmektedir.

Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.

500.000TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir.

Bir şirket tarafından bordrolu olarak çalışan avukatlar bu programa dahil olmayacaktır.

CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI
chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi10
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

CHARTIS SİGORTA’NIN FARKLILIĞI

Geriye dönük 5 yıl içinde yapılan hatalardan dolayı poliçe döneminde gelen hasarların meslek mensubunun poliçe öncesinde bu durumdan haberdar olmaması veya bilmemesi şartı ile teminat altına alınması

Poliçede belirtilen şartlar uyarınca “2 yıl” uzatılan bildirim süresi uygulaması

Meslek mensubuna karşı yapılacak “manevi tazminat talepleri” teminat altındadır.

Yargı Benzeri Masraflar Teminatı

Tevkil teminatı

İletişim Masrafları Teminatı

Emeklilik/Mesleği Bırakma Teminatı

chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi11
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

HASAR DURUMUNDA ZARAR GÖREN ÜÇÜNCÜ ŞAHISIN (MÜVEKKİLİN) TALEP YAZISI GEREKMEKTEDİR.

HİÇBİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SİGORTALIYA ÖNCEDEN YAPILMIŞ VEYA HALİHAZIRDA BİR HASAR TALEBİNİ VEYA BİR HASAR TALEBİNE NEDEN OLABİLECEK HERHANGİ BİR DURUMUN POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN MAKUL OLARAK BİLİNDİĞİ HAL VE DURUMLARI TEMİNAT ALTINA ALMAZ.

Eğer varsa; Erken Ödeme İskontosu uygulanan cezalarda bu iskonto hasar hesaplamasına dahil edilmektedir.

slide16

HEDİYE TEMİNATLAR!!!

KREDİ KARTI GÜVENCESİ TEMİNATI –

YILLIK TOPLAMDA 500TL, KREDİ KARTI BAŞINA 150TL !!!

COMBINED VE FİNSANSAL SİGORTALAR DEPARTMANI İŞBİRLİĞİ İLE;

Yangın,Yıldırım,İnfilak, Ekteminatlar, Deprem,Glkhhknh ve Terör, Sel ve Su Baskını, Hırsızlık 15.000.-YTL

(Eksik-Aşkın Sigorta Uygulaması yapılmayacaktır.)

İşveren Mali Mesuliyet Kişi Başı 10.000.-TL Kaza Başına 30.000.-TL

3.Şahıs Mali Mesuliyet Kişi Başı 5.000.-TL Kaza Başı 15.000.-TL Maddi : 1.000.-TL

Ferdi Kaza Ölüm: 35.000.-TL Sürekli Sakatlık 35.000.-TL

Kazaen Tedavi Masrafları – Vergi lev. Sah. Av için 3.500TL

OTOMATİKTİR.

slide18
Hasar Örnekleri-1

Sigortalının müvekkili X. Üniversitesinde öğrenci olup sınav döneminde gözetmenin yanlış tutumu nedeniyle kopya çektiği iddiası ile idare tarafından 1 yarı yıl okuldan uzaklaştırma cezası verilmiş ve müvekkilinin idare mahkemesine başvurusu üzerine işlemin iptaline karar verilmiştir. Kesinleşen karar üzerine müvekkili tazminat davası açması yönünde sigortalıya vekaletname vermiş ancak avukat sürenin yanlış hesaplanması nedeniyle davayı süresinde açmamıştır. Bu nedenle süre yönünden red edilen dava nedeniyle yapılan hasar başvurusu neticesinde sigortalıının zamanında dava açsa idi yargıtay içtihatları gereğince davayı kazanacağı yönünde olduğundan sigortalıya 6 aylık asgari ücret üzerinden maddi ve 2.000- TL manevi olmak üzere tazminat ödemesi yapılmıştır.

slide19
Hasar Örnekleri-2

EPDK’nın bir benzin istisyonu ile ilgili olarak lisans taşımaması nedeni ile kestiği idari para cezasına istinaden açılan idare mahkemesinde verilen davanın reddine ilişkin kararı sigortalı avukatın temyiz süresinin kaçırması nedeni ile şirkete, 142.892 TL idari para ceza kesilmiştir ve yapılan inclemelerin ardından sigortalı avukatın, temyiz süresini kaçırmasaydı şirketin söz konusu idari para cezasına maruz kalmayacağı ve de kararın müvekkil şirket lehine sonuçlanacağı yönünde olduğundan tazminat ödemesi yapılmıştır.

slide20
Hasar Örnekleri-3

Sigortalı, dava aşamasında davanın sigorta şirketine (trafik sigortasından dolayı) ihbarı yapmamış olmasından dolayı dolayı sigorta şirketi dava sonrası yapılan ihbar nedeniyle sadece 4.644 TL asıl alacağı ödemiş, sigortalı 8.627,63 TL bakiyenin ödenmediğini belirterek talepte bulunmuştur. Ayrıca, zamanında sigorta şirketine davanın ihbarı yapılmış olsa idi tüm tazminat bedelinin alınacağı belirlenmiş olup avukatın hatası söz konusu olduğu için 8.627,63 TL tazminat ödemesi yapılmıştır.

slide21
Hasar Örnekleri-4

Sigortalı müvekkilinin idare tarafından verilen atama kararının iptaline ilişkin açılan davanın kazanılması ardından müvekkilinin eksik maaş ve hakedişlerinin tahsili talebi ile açması gereken davanın süresini kaçırmış olması sebebiyle yapılan hasar başvurusu neticesinde davanın süresinde açılmış olması halinde sigortalı avukatın davayı kazanacağına kanaat edilmiş ve eksik maaş ve hakedişleri taminat olarak ödenmiştir.

slide22
Hasar Örnekleri-5

Sigortalımız Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davada müvekkili aleyhine çıkan kararı süresi içinde temyiz etmediğinden karar kesinlemiş ve müvekkili hapis cezası almış ve hapse girmiştir. İlk temyiz incelemesi sonunda Yargıtay “Sanık müdafiinin kusur oranına, eksik incelemeye, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmemesine ...... ilişkin itirazların reddi;” ile sanığın lehine olan yasanın tespiti ile lehe olan yasının bir bütün olarak uygulanması ve bu durumun gerekçeye yansıtılması suretiyle hüküm kurulması yönünden bozulmasına karar verilmiştir. Bozma kararı üzerineyapılan yargılama neticesinde mahkemece yeniden bozma gerekçesi ile bağlı kalınmak üzere incelemeyapılmış ve bir önceki hükmün bozma ilamı kapsamında uygun olduğu tespit edilerek aynı hüküm belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle tesis edilmiştir. Her nekadar ceza yönünden karar kesinleşmiş de olsa bu kararın temyiz süresi kaçırılmasa idi müvekkilinin temyiz süresi içinde hapise girmeyecek ve hapisegirme süresi uzayacaktır. Dosyanın karar tarihi itibnari ile ceza zamanaşımı süresinin dolmasına 11 aykalmış olmasıda dikkate alınmış olup, maddi ve manevi tazminat dahil 10.000- TL ödenmiştir.

rnek hasar evraklari
ÖRNEK HASAR EVRAKLARI
 • Avukat Mesleki Sorumluluk hasarlarında öncelikli olarak hatanın farkedildiği anda hasar ihbarında bulunulması gerekiyor. Hatalı yapılan işlemden dolayı sigortalı sorumluluğunu evraklarla/mahkeme kararıyla vb. ispat etmelidir.

İstenilen Evraklar

 • Sigortalımızın kusura ilişkin detaylı beyanı
 • Müvekkilin beyanı
 • Dava dilekçeleri ve davaya ilişkin tüm duruşma tutanakları
 • Diğer yapılan bildirimler/yazışmalar
 • Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan (Hasar ne zaman oldu/içeriği nedir?, Sorumluluğunuz nedir? Hangi kayıtlar hatalı yapıldı? Hata ne zaman ve kim tarafından farkedildi?, vb.).
 • Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucunu bildirir kesin mahkeme kararı
 • Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Hesap Numarası)  imza ya da kaşe/imza’lı beyan (Rücu ‘lu hasarlar dışında, 5.000 YTL’ye kadar olan tazminat ödemelerinde ibraname gerekmemektedir.)
 • Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair “ödeme makbuzları”
chartis t rk ye avukatlar meslek sorumluluk paket s gortasi12
CHARTIS TÜRKİYE AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK PAKET SİGORTASI

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!!!!

Yan Yol Cad. Elbir İş Merkezi Kat:7 D:6 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL

0212 356 08 32