privatekonomi och aktiesparande spara smart eller tr kigt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 94

Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt? - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt?. Aktiekunskapskurs. Ung Privatekonomi. Initiativtagare och huvudsamarbetspartners. Samarbetsföretag. Vad ska man tänka på?. Avkastning/risk. Tid, intresse, kunskap. Ditt sparande. Hur lång tid. Din privatekonomi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Privatekonomi och aktiesparande Spara – smart eller tråkigt?' - mckenzie-kemp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ung privatekonomi
Ung Privatekonomi

Initiativtagare och huvudsamarbetspartners

Samarbetsföretag

vad ska man t nka p
Vad ska man tänka på?

Avkastning/risk

Tid, intresse, kunskap

Ditt sparande

Hur lång tid

Din privatekonomi

din privatekonomi
Din privatekonomi

Inkomster

Studielån

Studiebidrag

Lön

Övrigt

Summa

Kostnader

Hyra

El

Mat

Kläder/skor

Hygien

Telefon/Internet

Hemförsäkring

Hemutrustning (dator, tv mm.)

Övrigt

Summa

Budget

 • Går din budget ihop?
 • Kan du spara in på något?
sm k pen som gr per ur din pl nbok
Småköpen som gröper ur din plånbok

Glasspinne (en per dag under sommaren á ca 15 kr) 1380 kr

Chokladbitar (tre stycken á 10 kr tre ggr per vecka) 1560 kr

Chips, 200 gr (två per vecka á ca 22 kr) 2290 kr

Läsk, 33 cl (en per dag á 10 kr) 3650 kr

Mineralvatten, 50 cl (fyra stycken per vecka á 16 kr) 3330 kr

Veckotidning (en per vecka á ca 25 kronor) 1300 kr

Du hade istället kunnat spara totalt 13 510 kronor, 1 126 kr/månad

olika sparformer
Andra sparformer

Olja

Försäkringar

Valuta

Fastigheter

Hockeybilder

Olika sparformer

Värdepapper

 • Bank
   • Sparkonto
 • Obligationer
   • Premieobligationer
   • Aktieindexobligationer
 • Fonder
   • Räntefonder
   • Blandfonder
   • Aktiefonder
 • Aktier
aktier avkastning tid och risk en krona investerad 1945 december 2007
Aktier – avkastning, tid och riskEn krona investerad 1945 – december 2007

Aktier 3101 kr

Obligationer 61,1 kr

Bank 46,4 kr

Priser 18,7 kr

1945

2007

aktier avkastning tid och risk en krona investerad 1997 december 2007
Aktier – avkastning, tid och riskEn krona investerad 1997 – december 2007

Aktier, 2,6 kr

Obligationer 1,9 kr

Bank, 1,4 kr

Priser, 1,2 kr

1997

2007

vad r en aktie

A-aktie

B-aktie

Vad är en aktie?

En ägarandel i ett aktiebolag

olika s tt att spara i aktier
Olika sätt att spara i aktier

Enskilda företag

Investmentbolag

Fonder

var handlar du
Var handlar du?
 • Börsen – en second hand shop
hur g r handeln till
Hur går handeln till?

Köpare/säljare

Avräkningsnota

Kontoutdrag

Order

Aktiemäklare

Registrering

Order

Börsen

Avslut

omv rldsfaktorer och marknaden
Omvärldsfaktorer och marknaden

Företagsvinster

Företagsköp

Utbud och efterfrågan

Räntor/konjunkturen

Utdelningar

Utländska börser

Rykten/spekulationer

hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell
 • Förstå vad du köper
  • Vilken är företagets affärsidé?
  • Vilka produkter/tjänster säljer företaget?
  • Vilken marknad säljer företaget sina produkter på?
  • Vilka är företagets konkurrenter?
  • Hur ser företagets framtidsutsikter ut?
hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell1
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell
 • Sök information
  • Intern information
   • Årsredovisningar och delårsrapporter
   • Företagets hemsida
   • Företagsbesök/presentationer/träffar
  • Extern information
   • Dagstidningar och veckotidningar
   • Analyser
   • Radio/TV/Internet
hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell2
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell

3. Hur länge kan du avvara pengarna?

 • Börsen har historiskt sett stigit
 • Höga transaktionskostnader vid många affärer
 • Kortsiktiga svängningar
hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell3
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell

4. Spara regelbundet

 • Omöjligt att pricka in toppar och bottnar
 • Lätt att falla i psykologiska gropar

Pris

Köp 1

Snittkurs: 100 kr

100

Köp 2

Snittkurs: 89 kr

Köp 5

Snittkurs: 81 kr

80

Köp 4

Snittkurs: 77 kr

Köp 3

Snittkurs: 75 kr

60

hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell4
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell

5. Sprid dina risker

 • Investera i 10-15 olika företag
 • Investera 5-7 olika branscher
 • Investera i olika marknader
 • Undvik belåning

Risk

Bolagsrisk

Marknadsrisk

1

25

Antal bolag

att v lja aktiem klare
Att välja aktiemäklare
 • Hur mycket och ofta kommer du att handla?
 • Vilka tjänster vill du ha tillgång till?
 • Jämför courtage och minimicourtage
courtage m klarens provision
Courtage – mäklarens provision

Mäklare 1

0,15 % i courtage och minimicourtage 9 kr

1 affär för 5000 kr = 9 kr

1 affär för 80 000 kr = 120 kr

Mäklare 2

0,12 %i courtage och minimicourtage 89 kr

1 affär för 5 000 kr = 89 kr

1 affär för 80 000 kr = 96 kr

aktiemarknadens uppgift
Aktiemarknadens uppgift

Aktiemarknadens syften delas in i tre huvudkategorier:

 • Samhälle
  • Bidra till en effektiv fördelning av resurser
  • Bidra till spridning av ägandet
  • Ökar insynen i börsbolagen
 • Företag
  • Tillhandahåller kapital för växande företag
 • Individen
  • Bidrar till möjligheten för privatpersoner att spara effektivt
grundprincip i
Grundprincip I

”En krona idag är mer värd än en krona imorgon”

grundprincip ii
Grundprincip II

Avkastningen hos varje investering har två dimensioner:

 • Investeraren skall ersättas för den tiddenne skjuter upp sin konsumtion
 • Investeraren ska ersättas för den riskinvesteringen innebär
avkastningskravet
Avkastningskravet

Ersättning för tid

= riskfri ränta

Ersättning för risk

= riskpremie

Riskfri ränta

= avkastningskrav på exempelvis statsskuldsväxlar

Riskpremie

= avkastningskrav - riskfri ränta

aktier avkastning tid och risk en krona investerad 1945 december 20071
Aktier – avkastning, tid och riskEn krona investerad 1945 – december 2007

Aktier 3101 kr

Obligationer 61,1 kr

Bank 46,4 kr

Priser 18,7 kr

1945

2007

aktier avkastning tid och risk en krona investerad 1997 december 20071
Aktier – avkastning, tid och riskEn krona investerad 1997 – december 2007

Aktier, 2,6 kr

Obligationer 1,9 kr

Bank, 1,4 kr

Priser, 1,2 kr

1997

2007

f r dlingsprocessen
Förädlingsprocessen

Resurser

Produkter

Förädlingsprocessen

Leverantör

Kunder

Kostnader

Intäkter

Resultat

resultatr kning i sammandrag
Resultaträkning i sammandrag

Nettoomsättning, rörelsens intäkter

Kostnad för sålda varor, råvaror, personal, distribution etc.

Bruttoresultat

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansnetto

Resultat efter finansnetto

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt

Minoritetens andel av resultatet

Resultat efter skatt

2006

2005

7000

-5900

1100

-400

700

-160

540

-284

256

-77

-5

174

5850

-5073

777

-380

397

-140

257

-50

207

-62

-5

140

Källa: Aktieboken 2006/2007

balansr kning i sammandrag
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Maskiner, fastigheter mm.

Omsättningstillgångar

Kassa, kundfordringar, varulager mm.

Summa Tillgångar

Balansräkning i sammandrag

2006

2006

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Fria reserver

Årets resultat

Summa eget kapital

Minoritetsintressen

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

Långfristiga skulder

Lån mm.

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder mm.

Summa Eget kapital och skulder

1790

500

100

3553

599

174

5343

1373

80

1050

1550

1290

5343

Källa: Aktieboken 2006/2007

vad p verkar aktiens v rde
Vad påverkar aktiens värde

Företagsanalys

Prisrörelser

Fundamentala

faktorer

Tekniska faktorer

Relativ analys

Likviditetsströmmar

Aktie/Bolaget

Omvärldsfaktorer

”Marknaden”

relativ analys
Relativ analys

Vid relativ analys jämförs nyckeltal för det aktuella bolaget med liknande bolag i Sverige och/eller utomlands

f retagsanalys
Företagsanalys
 • Ekonomisk ställning
  • JEK/aktie
  • Soliditet
  • Likviditet
 • Lönsamhet
  • Vinst/aktie
  • Avkastning på eget kapital
 • Utdelning
  • Direktavkastning
  • Utdelningstillväxt eller Effektivavkastning
 • Kursnivå
  • P/E tal
  • PEG tal
  • P/S tal
ekonomisk st llning
Ekonomisk ställning
 • Justerat eget kapital (JEK)
 • JEK/aktie

Eget kapital + 70% obeskattade reserver

Eget kapital + 70% obeskattade reserver

antal aktier

ekonomisk st llning forts
Ekonomisk ställning, forts.
 • Likviditet
 • Soliditet

Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

JEK

Balansomslutning

l nsamhet
Lönsamhet
 • Vinst/aktie
 • Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansnetto – 30% skatt

Antal aktier

Resultat efter finansnetto

Justerat eget kapital

utdelning
Utdelning

Utdelning per aktie

Aktuell aktiekurs

 • Direktavkastning
 • Utdelningstillväxt eller effektivavkastning

Kursförändring + utdelningar

Investerat kapital

kursniv
Kursnivå
 • P/E tal
 • PEG tal
 • P/S tal

Aktuell aktiekurs

Vinst per aktie

P/E tal

Vinsttillväxt i %

Aktuell aktiekurs

Försäljning per aktie

vad p verkar aktiens v rde1
Vad påverkar aktiens värde

Företagsanalys

Prisrörelser

Fundamentala

faktorer

Tekniska faktorer

Relativ analys

Likviditetsströmmar

Aktie/Bolaget

Omvärldsfaktorer

”Marknaden”

betav rde ett riskm tt
Betavärde – ett riskmått

Hur rör sig kursen i jämförelse med övriga marknaden?

 • Betavärde 0 = rör sig helt oberoende av övriga marknaden
 • Betavärde 1 = rör sig exakt som övriga marknaden

Om marknaden stiger med 10%

Aktie Betavärde Stiger aktien med

Företag Ett AB 0,8 + 8 %

Företag Två AB 1 + 10 %

Företag Tre AB 1,2 +12 %

index n got att j mf ra med
Index – något att jämföra med

Ett index visar hur det går totalt sett för till exempel ett land, en region eller en bransch

 • Viktat index – stora företag påverkar genomsnittet mer än små
 • Oviktat index – alla företag påverkar genomsnittet lika

mycket

 • PI eller GI

Handelsbara index

Benchmarkindex

All-shareindex, listindex och sektorindex

olika index
Olika index
 • Några av de mest vanliga indexen
  • OMXS – Stockholm All Share
  • OMXS30 – 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen
  • AFGX – Affärsvärldens generalindex
 • Listindex
  • OMXS Small Cap
  • OMXS Mid Cap
 • Sektorindex
  • SX10 Energi
  • SX15 Material
  • SX20 Industri
  • SX25 Sällanköpsvaror
vad p verkar aktiens v rde2
Vad påverkar aktiens värde

Företagsanalys

Prisrörelser

Fundamentala

faktorer

Tekniska faktorer

Relativ analys

Likviditetsströmmar

Aktie/Bolaget

Omvärldsfaktorer

”Marknaden”

teknisk analys
Teknisk analys
 • Grundar sig i historiska kursrörelser
 • Likviditetsströmmar
  • Betalningsströmmar till och från institutionella placerare
  • Nyemissioner
  • Nyintroduktioner
  • Uppköp
  • Sammanslagningar
att vara aktie gare
Att vara aktieägare

Som aktieägare har du rätt att:

 • Delta och rösta på bolagsstämman
 • Ta del av företagets eventuella vinst
 • Företrädesrätt vid ev. avknoppningar av dotterbolag
 • Delta i de flesta typer av emissioner

Som aktieägare är du skyldig att:

 • Betala skatt på den eventuella utdelning du får
 • Betala skatt på eventuella reavinster vid försäljning
 • Deklarera ditt aktieinnehav i deklarationen
aktiebeskattning
Aktiebeskattning

Tre sätt aktieaffärer beskattas på:

 • Förmögenhetsskatt 1,5 % (av belopp överskjutande 1 500 tkr)
 • Utdelningsskatt 30 %
 • Reavinstskatt 30 %

Exempel vid försäljning med vinst:

Sålt 150 kr

Köpt -100 kr

Vinst = 50 kr

Skatt: 0,3x50 kr = 15 kr

nyemission
Nyemission

Nyemission - ägartillskott

Exempel 1:2

Antal aktier

Kurs

Värde

Gamla aktier

200

200

40 000

Nytecknade aktier

100

100

50 000

Nytt teoretiskt värde

167

Totalt

300

?

?

fondemission
Fondemission

Fondemission – stärker aktiekapitalet i företaget

Exempel 1:3

Antal aktier

Kurs

Värde

Före emission

3

100

300

75

Efter emission

4

300

split
Split

Split – delar aktien i flera delar

Exempel 1:3

Antal aktier

Kurs

Värde

Före split

1

600

600

200

Efter split

3

600

split1
Split

Det finns även omvänd split

Exempel 3:1

Antal aktier

Kurs

Värde

Före split

3

10

30

30

Efter split

1

30

var handlar du1
Var handlar du?
 • Börsen – en second hand shop
hur g r handeln till1
Hur går handeln till?

Köpare/säljare

Avräkningsnota

Kontoutdrag

Order

Aktiemäklare

Registrering

Order

Börsen

Avslut

reglerad marknad vs handelsplattform
Reglerad marknad vs. handelsplattform
 • Reglerade marknaden
  • Stockholmsbörsens Nordiska lista (OMX)
   • Large cap
   • Mid cap
   • Small cap
  • Nordic Growth Market (NGM)
   • NGM Equity
 • Handelsplattformer
  • Stockholmsbörsens First North
  • NGM MTF
  • Aktietorget
  • Göteborgslistan m.fl.
nordiska listan krav
Nordiska listan - krav
 • 3 års verifierbar historia
 • Normen 500 aktieägare – 1 000 EUR
 • Normen 25 % av aktierna i allmän ägo
 • Marknadsvärde min. 1 miljon EUR
 • Delas in i listor efter marknadsvärde
  • Large Cap
  • Mid Cap
  • Small Cap
list och branschindelning
List- och branschindelning
 • Marknadsvärde
  • Large Cap 1 miljard EUR
  • Mid Cap 150 miljoner EUR
  • Small Cap under 150 miljoner EUR
 • Branschtillhörighet
  • Information Technology
  • Consumer Disrectionary
  • Telecommunication services
  • Och flera…
olika typer av aktier
Olika typer av aktier
 • Tillväxtaktier
  • Teknologi
  • Telekom
 • Cykliska aktier
  • Skog
  • Verkstad
 • Räntekänsliga aktier
  • Finans
  • Fastigheter
 • Defensiva aktier
  • Läkemedel
  • Dagligvaror
fatta k pbeslut
Fatta köpbeslut

En aktie kan vara köpvärd när:

 • Kurstillväxten varit långsammare än försäljnings- och vinsttillväxten
 • P/E talet är historiskt lågt
 • Bolagets ekonomiska ställning är god
 • Den förväntade avkastningen är hög
fatta s ljbeslut
Fatta säljbeslut

En aktie kan vara värd att sälja när:

 • Kurstillväxten varit snabbare än försäljnings- och vinsttillväxten
 • P/E talet är historiskt högt
 • Bolagets ekonomiska ställning är mindre god
 • Den förväntade avkastningen är låg

Eller när:

 • Du väljer bland bättre investeringsalternativ
 • Du har nått ditt mål/delmål med ditt sparande
hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell5
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell
 • Förstå vad du köper
  • Vilken är företagets affärsidé?
  • Vilka produkter/tjänster säljer företaget?
  • Vilken marknad säljer företaget sina produkter på?
  • Vilka är företagets konkurrenter?
  • Hur ser företagets framtidsutsikter ut?
hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell6
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell
 • Sök information
  • Intern information
   • Årsredovisningar och delårsrapporter
   • Företagets hemsida
   • Företagsbesök/presentationer/träffar
  • Extern information
   • Dagstidningar och veckotidningar
   • Analyser
   • Radio/TV/Internet
hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell7
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell

3. Hur länge kan du avvara pengarna?

 • Börsen har historiskt sett stigit
 • Höga transaktionskostnader vid många affärer
 • Kortsiktiga svängningar
hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell8
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell

4. Spara regelbundet

 • Omöjligt att pricka in toppar och bottnar
 • Lätt att falla i psykologiska gropar

Pris

Köp 1

Snittkurs: 100 kr

100

Köp 2

Snittkurs: 89 kr

Köp 5

Snittkurs: 81 kr

80

Köp 4

Snittkurs: 77 kr

Köp 3

Snittkurs: 75 kr

60

hur ska man t nka d man k per aktier en femstegsmodell9
Hur ska man tänka då man köper aktier?En femstegsmodell

5. Sprid dina risker

 • Investera i 10-15 olika företag
 • Investera 5-7 olika branscher
 • Investera i olika marknader
 • Undvik belåning

Risk

Bolagsrisk

Marknadsrisk

1

25

Antal bolag

slide67

Fonder och PPM

Orange ångest eller rik pensionär?

att spara
Att spara

Avkastning/risk

Tid, intresse, kunskap

Ditt sparande

Hur lång tid

Din privatekonomi

slide69

Vad är en fond?

 • En fond kan beskrivas som en låda full med värdepapper som ägs av många investerare.
 • Varför välja aktiefond istället för egna aktier?
slide70

Fördelar med fondsparande

Vilka fördelar finns det med att fondspara?

 • Enkelt
 • Riskspridning
 • Professionell förvaltning
 • Valmöjlighet
 • Månadssparande
vad kostar det
Vad kostar det?

Avgifter

 • När avkastning visas är alltid alla avgifter borträknade.
 • Jämför likvärdiga fonder, Sverigefond med Sverigefond

och skogsfond med skogsfond

Förvaltningsavgiften

 • TKA (Totalkostnadsandel)
 • TER (Total Expense Ratio)
 • Insättnings och uttagsavgift
att fondspara
Att fondspara
 • Hur öppnar du ett fondkonto?
 • När kan du ta ut pengarna?
 • Hur vet du hur mycket dina fondandelar är värda?
olika fondtyper
Olika fondtyper
 • Investeringsfonder delas in i tvåkategorier:
  • Värdepappersfonder
  • Specialfonder
 • Typer av värdepappersfonder:
  • Räntefonder
  • Blandfonder
  • Aktiefonder
 • Typer av specialfonder:
  • Hedgefonder
slide74

Olika värdepappersfonder

Aktiefonder

 • Minst 75 % av pengarna i aktier
 • Sparande på minst 5 - 7 års sikt
 • Placerar i minst 16 olika företag
slide75

Olika värdepappersfonder

Blandfonder

 • Placerar både i aktier och räntepapper
 • Inga bestämmelser om fördelning
slide76

Olika värdepappersfonder

Räntefonder

 • Placerar endast i räntebärande värdepapper
 • Korta räntefonder (kortare än 1 år)
 • Långa räntefonder (3-4 år)
slide77

Avkastning i aktiefonder

 • Aktiefonders genomsnittliga avkastning de senaste 9 åren, 1999-2007
slide78

Avkastning i räntefonder

 • Räntefonders genomsnittliga avkastning de senaste 9 åren, 1999-2007
olika fondtyper1
Olika fondtyper
 • Investeringsfonder delas in i tvåkategorier:
  • Värdepappersfonder
  • Specialfonder
 • Typer av värdepappersfonder:
  • Räntefonder
  • Blandfonder
  • Aktiefonder
 • Typer av specialfonder:
  • Hedgefonder
slide80

Övriga värdepappersfonder

 • Etiska och ideella fonder
 • Indexfonder
 • Fond-i-fond
slide81

Specialfonder

Vilka regler gäller?

 • Måste godkännas av Finansinspektionen
 • Handla med derivat
 • Använda sig av blankning
 • Handla onoterade bolag
slide82

Risknivå i olika fondtyper

Hög

Branschfonder

Länderfonder

Regionala aktiefonder

Risk

Globala aktiefonder

Blandfonder

Räntefonder

Låg

Specialisering

Hög

slide84

Fördelar med fondsparande

Vilka fördelar finns det med att fondspara?

 • Enkelt
 • Riskspridning
 • Professionell förvaltning
 • Valmöjlighet
 • Månadssparande
vad kostar det1
Vad kostar det?

Avgifter

 • När avkastning visas är alltid alla avgifter borträknade.
 • Jämför likvärdiga fonder, Sverigefond med Sverigefond

och skogsfond med skogsfond

Förvaltningsavgiften

 • TKA (Totalkostnadsandel)
 • TER (Total Expense Ratio)
 • Insättnings och uttagsavgift
slide86

Aktörer på fondmarknaden

Värdepappersfonden

 • Ägs gemensamt av andelsägarna

Fondbolaget

 • Bestämmer vad som skall köpas och säljas i fonden
 • Får representera fonden på bolagsstämman

Förvaringsinstitutet

 • Tar hand om fondens tillgångar och genomför fondbolagets order om

besluten följer lagen och de riktlinjer som finns för fonden.

akt rer p fondmarknaden

avtal

avtal

Aktörer på fondmarknaden

avtal

Andelsägarna

Fondbolaget

Fonden

Förvaringsinstitutet

slide89

Jobb ger pension

Vad ger pension?

Inkomst (deklarerad)

 • Inkomstgräns 17 399 kronor
 • Övre gräns 360 000 kronor

Annat

 • Studier
 • Plikttjänst
 • Barnår
 • A-kassa
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Förtidspension
slide90

Pension – vad betyder begreppen?

 • Individuellt pensionssparande (IPS)
 • Tjänste- och avtalspension
 • Allmän pension

Tjänstepension

 • Inkomstpension 16 %

18,5 %

 • Premiepensionen 2,5 %
slide91

Vad är PPM?

PPM = Premiepensionsmyndigheten

 • Du får spara i upp till fem olika fonder
 • Du kan när som helst kostnadsfritt byta till andra fonder
 • I dagsläget ca 780 olika fonder.
 • Om du inte gör något?
  • Premiesparfonden - 7:e AP-fonden
ett val kan g ra stor skillnad
Ett val kan göra stor skillnad

10 %

3 600 000 kr

5,0 %

760 000 kr

2,5 %

380 000 kr

4 500 kr avsätts årligen mellan åldrarna 20 år – 65 år

slide93

Finns det några hjälpmedel?

 • Faktablad
 • Rating
  • www.morningstar.se
  • www.privataaffärer.se
 • Rådgivning
  • Din bank eller ett oberoende fondbolag
 • Information, tävlingar och spel
  • www.fondspara.se
  • www.ungaaktiesparare.se
unga aktiesparare b st p aktier
Unga Aktiesparare – bäst på aktier

Webben är vår självklara mötesplats

 • Forum med aktietips och möjlighet

att ställa frågor

 • Kunskapsbanken
 • Karriär och lediga jobb
 • Medlemsförmåner
 • Utbildningar
 • Aktiespararna
 • Och mycket, mycket mer…