sluchov posti en d t ve sly c m sv t n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě. Mgr. Pavla Pitnerová 2007. Komunikace působí na celkový vývoj osobnosti,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě' - mayten


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Komunikace působí na celkový vývoj osobnosti,

na chování, na mezilidské vztahy, na začlenění jedince do společnosti. Výchova a vzdělání dětí s vadou sluchu závisí na volbě správné formy komunikace mezi nimi a jejich rodiči. Za výběr nejvhodnější techniky má zodpovědnost nejčastěji matka. Ale má při tomto rozhodování dostatek informací? Jak se rodiče dívají na možnost použití znakového jazyka u dětí nedoslýchavých?

slide3
Cíl
 • představit teorii související s výběrem správné formy komunikace s dětmi s vadami sluchu
 • zjistit průzkumem, jaká je současná situace ve výběru formy komunikace ve vztahu k postižení dítěte a vnímání této problematiky rodiči
obsah
Obsah
 • Zjištění sluchové vady
 • Osobnost sluchově postiženého dítěte
 • Působení komunikace na osobnost
 • Řeč u sluchově postižených
 • Komunikační techniky u sluchově postižených
 • Chování
 • Rodinná péče
 • Výzkumné šetření
 • Shrnutí a doporučení pro speciálně pedagogickou praxi
soci ln v znam e i
Sociální význam řeči:
 • pro sociální kontakt – dítě sděluje přání, potřeby, názory. Pomáhá upevňovat žádoucí a přerušit nežádoucí sociální kontakty,
 • pro uvědomění si konfliktů – použití jazyka při hře, formulace problémů => uvědomění si konfliktů a potom i lepšímu řešení,
 • pro diskusi – ve 4,5 letech je dítě schopno smysluplné diskuse,
 • pro sebe sama – dítě nedovede používat jazyk k argumentaci ve prospěch svých potřeb => přiklání se k agresivnímu chování. Když neumí argumentovat, brzy zaútočí (otevřeně nebo skrytě nebo slovně).
klasifikace sluchov ch vad
Klasifikace sluchových vad

Klasifikace podle ztráty v decibelech (Lejska, 2003):

 • Normální stav sluchu 0 dB – 20 dB
 • Lehká vada, porucha sluchu 20 dB – 40 dB
 • Středně těžká vada, porucha sluchu 40 dB – 60 dB
 • Těžká vada, porucha sluchu 60 dB – 80 dB
 • Velmi těžká vada, porucha sluchu 80 dB – 90 dB
 • Hluchota komunikační (praktická) = zbytky sluchu > 90 dB
 • Hluchota úplná (totální) bez audiometrické odpovědi
na kvalitu e i m vliv
Na kvalitu řeči má vliv:
 • stupeň a typ sluchového postižení
 • věk a dosažené stádium řeči, kdy vzniklo sluchové postižení
 • čas, kdy došlo k odhalení sluchového postižení a zahájení rehabilitační péče
 • mentální dispozice
 • péče (rodina, škola)
 • případné další přidružené postižení.
formy komunikace
Formy komunikace
 • znaková řeč (znakový jazyk, znakovaná čeština)
 • mluvená řeč
 • odezírání
 • daktylotika
 • písmo
 • augmentativní a alternativní a komunikace.
v zkumn et en
Výzkumné šetření
 • Jak dlouho víte, že má vaše dítě sluchovou vadu?
 • Jakou má ztrátu?
 • Jak jste se srovn(áv)ali s tím, že vám vaše dítě “nerozumí”?
 • Kde získáváte informace o sluchovém postižení a o výchově postižených dětí?
 • Učíte se znakový jazyk? Proč? Když ne, uvažujete o tom?
jak dlouho v te e m va e d t sluchovou vadu
Jak dlouho víte, že má vaše dítě sluchovou vadu?
 • Jeden rok (5x),
 • dva roky (4x),
 • tři roky (5x),
 • čtyři roky (2x),
 • pět let (1x).
jakou m ztr tu
Jakou má ztrátu?
 • Středně těžká vada (10x),
 • těžká vada (7x),
 • zbytky sluchu (5x),
 • úplná hluchota (3x) – seřazeno podle stupně ztráty.

Součet nedává počet dotazovaných, protože se liší sluchové ztráty na pravém a levém uchu u některých dětí dotazovaných.

jak jste se srovn v ali s t m e v m va e d t nerozum
Jak jste se srovn(áv)ali s tím, že vám vaše dítě “nerozumí”?
 • Většina z rodičů se s tímto faktem pořád ještě srovnává (9x).
 • Nejčastěji rodičům pomohlo (a stále ještě pomáhá) speciální pedagogické centrum (7x) – psycholog, speciální pedagog a rodiče ostatních sluchově postižených dětí.
 • Dalším důležitým „pomocníkem“ byl někdo z rodiny – manželé (4x), někdo další (3x), babičky i sestřenice.
 • Občas si s postižením dítěte musí poradit matka sama, někdy i díky zkušenostem se starším autistickým dítětem (4x).
kde z sk v te informace o sluchov m posti en a o v chov posti en ch d t
Kde získáváte informace o sluchovém postižení a o výchově postižených dětí?
 • Nejčastějším zdrojem informací jsou speciální pedagogická centra (12x),
 • čtení literatury (6x),
 • vyhledávání informací na internetu (5x),
 • sledování odborných pořadů v televizi (3x),
 • kontakty s rodiči jiných sluchově postižených dětí (3x),
 • informace od lékaře (3x),
 • na přednáškách a odborných pobytech (3x),
 • z časopisů (2x),
 • psycholog a logoped a všude, kde se dá (2x).
u te se znakov jazyk pro kdy ne uva ujete o tom
Ne (9x)

Důvody rodičů, proč se neučí znakový jazyk:

není na to čas,

odezírá,

doufám, že nebude třeba,

nevím kde,

nechtěli by mluvit,

nikdo mě to nechtěl naučit,

odrazovali mě,

nebylo třeba (lehká vada – pozn. autorky),

nesetkala jsem se s tím.

Tito rodiče pak na otázku, zda o tom uvažují, odpovídali:

ne (3x), ano (2x), časem ano, asi ano – nejsem proti, jen, když bude třeba, nebyla bych proti – líbilo by se mi to.

Ano (8x)

Důvody rodičů, učících se znakový jazyk:

abych se domluvila (3x),

pomáhá to (2x),

lépe spolupracuje (2x),

když ukazuje – snaží se mluvit,

chci rozumět,

nic jiného nezbývalo.

Většina těchto maminek se příliš dlouho nerozmýšlela.

Učíte se znakový jazyk? Proč? Když ne, uvažujete o tom?
pou it literatura
Použitá literatura:
 • HELUS, Z.: Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče, Praha: Portál, 2004, ISBN 8071788880
 • KRAHULCOVÁ , B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, UK, 2003. ISBN 80-246-0329-2
 • LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003, 156 s. ISBN 80-7315-038-7.
 • PITNEROVÁ P., Nedoslýchavé dítě ve slyšící rodině. Závěrečná práce Brno 2007
 • POTMĚŠIL M., Některé příčiny a důsledky nesprávné výchovy sluchově postižených dětí. Speciální pedagogika, 9, 1999, 5, s. 8-15
 • ŘÍČAN P., VÁGNEROVÁ M., Dětská klinická psychologie. Praha: AVICENUM, 1991. ISBN 80-201-0131-4
 • STRNADOVÁ, V.: Potom ti to povíme, Praha : ČUN, 1994
 • VOJTOVÁ, V.: Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti, Brno: Masarykova univerzita, 2004, ISBN 8021035323
ad