Kh ch h ng x p h ng b n ngo i c a h ng 172 h ng v ng t 7h30 s ng m ng 10
Download
1 / 5

Khách hàng xếp hàng bên ngoài Cửa hàng 172 Hùng Vương từ 7h30 sáng mồng 10 - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

Khách hàng xếp hàng bên ngoài Cửa hàng 172 Hùng Vương từ 7h30 sáng mồng 10. Tràn ra cả lòng đường. Rất đông khách vào đầu giờ. Mở thêm 1 thu ngân và in phiếu trong phòng KDV. Quày vàng LPT và Kim Mã đông nghẹt khách.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Khách hàng xếp hàng bên ngoài Cửa hàng 172 Hùng Vương từ 7h30 sáng mồng 10' - mayten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kh ch h ng x p h ng b n ngo i c a h ng 172 h ng v ng t 7h30 s ng m ng 10
KháchhàngxếphàngbênngoàiCửahàng 172 HùngVươngtừ 7h30 sángmồng 10


Tr n ra c l ng ng
Trànracảlòngđường


R t ng kh ch v o u gi
Rấtđôngkháchvàođầugiờ


M th m 1 thu ng n v in phi u trong ph ng kdv
Mởthêm 1 thungânvà in phiếutrongphòng KDV


Qu y v ng lpt v kim m ng ngh t kh ch
Quàyvàng LPT và Kim Mãđôngnghẹtkhách


ad