KENGURY - PowerPoint PPT Presentation

mayten
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KENGURY PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
KENGURY
132 Views
Download Presentation

KENGURY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KENGURY

  2. Informácie - Vek až 20 rokov- Výška 100 cm a viac- Najväčší vačkovec- Dĺžka chvosta 65 – 100 cm- Suché trávnaté oblasti Austrálie- Život v malých skupinkách- Váha okolo 50 kg

  3. Charakteristika Predné končatiny- 5 prstov, príjem potravyZadné končatiny- silnejšie než predné- 2. a 3. prst zrastený- slúžia na pohybTelo-dlhý svalnatý chvost – rovnováha-malá hlava a veľké uši

  4. - Mláďa- vývin vo vaku (4 bradavky) - Vo vaku- 2- 3 mesiace - Jeden vrh- max. 2 mláďatá - Dokážu pozastaviť vývin embrya 3 cm mláďa prechádza do vaku samica+ samec =párenie, no embryo sa nevyvinie, kým sa mláďa neosamostatní Rozmnožovanie

  5. - Rodia sa nedovyvinuté po 20-40 dňoch gravidity - Staršie mláďatá( do roka) pijú stále matkino mlieko - Silný chvost http://www.youtube.com/watch?v=kxzlvMGOesQ Zaujímavosti

  6. - Bylinožravé tvory - Majú viac žalúdkov - Ťažko stráviteľné rastliny - Tráva, lístie, konáriky stromov Strava

  7. Zdroje: www.sk.wikipedia.org www.infovek.sk Gréta Gállová I.C Ďakujem za pozornosť