Zaj cie pozalekcyjne
Download
1 / 39

ZAJ?CIE POZALEKCYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE. Raport z ewaluacji. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012. 1. Jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje szkoła? 2. Czy rodzice znają ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły ? 3. Czy uczniowie aktywnie uczestniczą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAJ?CIE POZALEKCYJNE' - maylin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zaj cie pozalekcyjne

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE

Raport z ewaluacji

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Pytania kluczowe

1. Jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje szkoła?

2. Czy rodzice znają ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły ?

3. Czy uczniowie aktywnie uczestniczą

w zajęciach pozalekcyjnych?

4. Czy zajęcia pozalekcyjne odpowiadają potrzebom uczniów ?

5. Jakie są efekty prowadzonych zajęć pozalekcyjnych ?

Pytania kluczowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


W badaniu ankietowym wzi o udzia

W badaniu ankietowym wzięło udział :

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Zajecie pozalekcyjne 1330547

Jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje szkoła?

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Informacja z ankiet nauczycieli

Rodzaje zajęć prowadzonych przez nauczycieli :

 • Wyrównawcze, terapeutyczne –

  prowadzi 14 osób

 • Rozwijające zainteresowania –

  prowadzi 10 osób

Informacja z ankiet nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Zaj cia pozalekcyjne prowadzone w szkole

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla wszystkich klas I-III

 • zajęcia pływackie na basenie klas III

 • zajęcia logopedyczne

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI,

 • zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego klas IV-VI

 • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas IV-VI

 • zajęcia wyrównawcze z historii

 • zajęcia wyrównawczo-rozwojowe z przyrody

 • czytanie ze zrozumieniem dla klas piątych

 • chór „Leśne Ludki”

 • koło plastyczne

 • zajęcia muzyczne dla klas szóstych

 • zajęcia plastyczne dla klas czwartych

 • język niemiecki

 • zajęcia wychowania fizycznego (poszerzony miejski program)

  Program profilaktyczny „Parasol”:

 • zajęcia sportowe (sobota)

 • gimnastyka korekcyjna (sobota

  Program edukacyjny - „Szkoła z inicjatywą szansą na sukces”:

 • zajęcia rozwojowe historyczno-regionalne (dwie grupy)

 • zajęcia rozwojowe przyrodnicze (dwie grupy)

 • zajęcia rozwojowe informatyczne (dwie grupy)

 • zajęcia rozwojowe z j. angielskiego (dwie grupy)

 • zajęcia teatralne (dwie grupy)

 • zajęcia logopedyczne

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole :

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Zajecie pozalekcyjne 1330547

Czy rodzice znają ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły ?

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Deklarowana znajomo oferty zaj pozalekcyjnych rodzic w klas i iii

Deklarowana znajomość oferty zajęć pozalekcyjnych rodziców klas I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Deklarowana wiedza o prowadz cych zaj cia rodzic w uczni w klas i iii

Deklarowana wiedza o prowadzących zajęcia rodziców uczniów klas I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Deklarowana znajomo oferty zaj pozalekcyjnych rodzic w klas iv vi

Deklarowana znajomość oferty zajęć pozalekcyjnych rodziców klas IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Deklarowana wiedza rodzic w uczni w klas iv vi o prowadz cych zaj cia

Deklarowana wiedza rodziców uczniów klas IV-VI o prowadzących zajęcia

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Czy uczniowie aktywnie uczestnicz w zaj ciach pozalekcyjnych
Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych?

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Frekwencja uczni w na zaj ciach

 • prowadzenie zajęć indywidualnych z jednym uczniem potwierdziło 11 nauczycieli

 • prowadzenie zajęć ze zmienną liczbą uczniów potwierdziło 10 nauczycieli; w zajęciach tych uczestniczy od 3 do 20 uczniów

 • prowadzenie zajęć ze stalą liczbą uczniów potwierdziło 12 nauczycieli;

  w jednym przypadku frekwencja wynosi ponad 50%, w pozostałych ponad 70%.

Frekwencja uczniów na zajęciach

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Uczestnictwo w zaj ciach pozalekcyjnych wed ug wiedzy rodzic w

Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych według wiedzy rodziców

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Uczestnictwo w zaj ciach wed ug deklaracji uczni w

Uczestnictwo w zajęciach według deklaracji uczniów

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Zaj cia na kt re ucz szczaj uczniowie klas i iii wg rodzic w

 • plastyczne potwierdziło 11 nauczycieli

 • gimnastyka korekcyjna

 • zajęcia wyrównawcze

 • j. angielski

 • zajęcia logopedyczne

 • sportowe

 • teatralne

 • chór

 • zajęcia z pedagogiem

 • basen

 • komputerowe

 • j. polski

Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas I-III wg rodziców

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Zaj cia na kt re ucz szczaj uczniowie klas i iii deklaracja uczni w

Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas I-III – deklaracja uczniów

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Zaj cia na kt re ucz szczaj uczniowie klas iv vi wg rodzic w

 • chór potwierdziło 11 nauczycieli

 • muzyczne

 • plastyczne

 • sportowe

 • przyrodnicze

 • wyrównawcze

 • komputerowe

 • teatralne

 • korekcyjne

 • j. angielski

 • j. niemiecki

 • czytanie ze zrozumieniem

 • logopedyczne

 • historyczno-regionalne

 • z pedagogiem

Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas IV-VI wg rodziców

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Zaj cia na kt re ucz szczaj uczniowie klas iv vi deklaracja uczni w

 • przyrodnicze potwierdziło 11 nauczycieli

 • j. polski

 • plastyczne

 • chór

 • muzyczne

 • j. niemiecki

 • informatyczne

 • sportowe

 • teatralne

 • matematyczne

 • historyczno-regionalne

 • logopedyczne

 • ortograficzne (z pedagogiem)

Zajęcia, na które uczęszczają uczniowie klas IV-VI – deklaracja uczniów

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Powody nie ucz szczania uczni w na zaj cia wed ug rodzic w

Powody nie uczęszczania uczniów na zajęcia według rodziców

brak miejsca 7

brak czasu 4

uczęszcza na zajęcia pozaszkolne 3

brak interesujących zajęć dla klas pierwszych 2

nieodpowiedni termin 2

nie wyraża chęci 2

brak odpowiednich propozycji 2

za małe dziecko

brak zajęć dla klas I-III

ponieważ dziecko dobrze się uczy

nie ma takiej potrzeby

odległe miejsce zamieszkania

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Powody nie ucz szczania na zaj cia wed ug uczni w

Powody nie uczęszczania na zajęcia według uczniów rodziców

nie mam czasu 6

nie chce mi się 6

nie lubię 2

bo nie 2

nie mam ochoty

mam inne zajęcia

nie potrzebuję

są nudne

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Czy zaj cia pozalekcyjne odpowiadaj potrzebom uczni w
Czy zajęcia pozalekcyjne odpowiadają potrzebom uczniów? rodziców

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Ocena oferty zaj rodzice i iii

1 - 1 rodziców

2 – 2

3 - 5

4 – 21

5 – 41

6 - 30

Ocena oferty zajęć – rodzice I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Ocena oferty zaj rodzice iv vi

 • 1- 0 rodziców

 • 2 – 2

 • 3 – 7

 • 4 – 30

 • 5 - 58

 • 6 - 21

Ocena oferty zajęć – rodzice IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Ocena oferty zaj nauczyciele

 • 1 - 0 rodziców

 • 2 - 0

 • 3 - 0

 • 4 - 3

 • 5 - 7

 • 6 - 9

Ocena oferty zajęć - nauczyciele

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Ocena oferty zaj uczniowie iv vi

 • 1 – 9 rodziców

 • 2 – 5

 • 3 - 4

 • 4 – 17

 • 5 – 33

 • 6 - 41

Ocena oferty zajęć – uczniowie IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Na zaj ciach pozalekcyjnych jest

 • fajnie 43 rodziców

 • miło 11

 • sympatyczna atmosfera 7

 • ciekawie, interesująco 7

 • można się dużo nauczyć, dowiedzieć 6

 • super 5

 • nudno 4

 • głupio 3

 • sportowo 2

 • przyjemnie 2

 • źle 2

 • cisza, spokój

 • można się dużo nauczyć z matematyki

 • można nauczyć się śpiewać

 • ponuro

 • można się pobawić i pouczyć

 • czasami wesoło

 • powtarzanie wiadomości

 • przygotowanie do sprawdzianu

 • na j. niemieckim trochę nudno i pani za szybko dyktuje

 • śmiesznie

 • czasami fajnie, ale bywa nieprzyjemna atmosfera

 • uczenie się czegoś

 • „spoko” i dużo umiem

 • dużo zabawy

Na zajęciach pozalekcyjnych jest…

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Najbardziej lubi zaj cia

 • plastykę 14 rodziców

 • sportowe 11

 • zajęcia z matematyki 8

 • chór 7

 • śpiewać 4

 • przyrodnicze 6

 • historyczno-regionalne 6

 • j. angielski 4

 • grę w piłkę 3

 • j. niemiecki 2

 • chodzić na wycieczki 2

 • nic

 • gdy pani jest wesoła

 • wszystkie zajęcia

 • uczenie się języków

 • teatralne

 • kiedy malujemy portrety i autoportrety

 • robić rożne rzeczy

 • zagadki

 • gdy pani z nami żartuje albo rysujemy pastelami

 • gdy wychodzimy ze szkoły

Najbardziej lubię zajęcia …

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Najbardziej aktywny jestem gdy

 • gdy trzeba coś powiedzieć, gdy pani pyta 9 rodziców

 • gdy rozwijam talent plastyczny, muzyczny 7

 • jestem na zajęciach sportowych 6

 • zajęcia są interesujące 5

 • gdy pani pyta 3

 • gdy są wycieczki 3

 • gdy pracujemy zespołowo 3

 • przerabiamy ciekawy temat 2

 • trzeba przetłumaczyć tekst 2

 • gram na komputerze 2

 • chcę dostać dobre oceny

 • gdy nauczyciel mówi coś ważnego

 • gdy użyję wyobraźni

 • gdy dużo biegam i się ruszam

 • robimy ćwiczenia

 • strzelam gumkami na lekcji

 • gdy są tematy, które lubię

 • gdy jestem po lekcjach

 • gdy jestem w szkole

 • gdy mam dobry dzień

 • gdy coś potrafię

 • gdy nie ma kolegów

 • nie jestem zmęczona

 • gdy jestem najedzony i wyspany

Najbardziej aktywny jestem, gdy…

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Po dane zaj cia pozalekcyjne wg rodzic w uczni w i iii

 • taneczne – balet, taniec towarzyski 9 rodziców

 • sportowe 7

 • językowe 7

 • plastyczne 6

 • pływanie 4

 • turystyka 3

 • kółko matematyczne 3

 • rowerowe 2

 • łyżwy 2

 • jazda na nartach 2

 • ceramiczne

 • modelarstwo

 • majsterkowanie

 • podstawy fotografii, filmowania

 • szycie

 • gotowanie

 • przeprowadzanie eksperymentów, doświadczeń

 • gra na instrumentach

 • literackie

 • przyrodnicze

 • zajęcia wyrównawcze

 • rolki

 • karate

Pożądane zajęcia pozalekcyjne wg rodziców uczniów I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Po dane zaj cia pozalekcyjne wed ug uczni w i iii

koło szachowe 3 rodziców

ceramiczne 3

łyżwy 3

przyrodnicze 3

językowe 3

wspinaczka 2

muzyczne, gra na instrumentach 2

religijne

rzeźba

tenis stołowy

jazda konna

turystyka

hokej

chemia

literackie

zajęcia cyrkowe

podstawy fotografii, filmowania

pisanie scenariuszy

 • plastyczne 22

 • sportowe 18

 • modelarstwo 9

 • taneczne – balet, taniec towarzyski 8

 • origami 8

 • szycie, tkactwo, haftowanie 7

 • jazda na nartach 5

 • kółko matematyczne 5

 • malarstwo na szkle 5

 • pływanie 4

 • teatralne 4

 • astronomia 4

 • gimnastyka 4

 • gotowanie 4

Pożądane zajęcia pozalekcyjne według uczniów I-III

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Po dane zaj cia pozalekcyjne wg rodzic w uczni w klas iv vi

 • sportowe 5 rodziców

 • językowe 5

 • taniec 4

 • nauka jazdy na nartach 3

 • technika

 • zajęcia ceramiczne

 • komunikacja w grupie

 • koleżeńskie

 • o zagrożeniach

 • wiedza o regionie

 • akrobatyczne

 • koszykówka

 • siatkówka

 • wycieczki górskie

 • pływanie

 • informatyka

 • modelarstwo

Pożądane zajęcia pozalekcyjne wg rodziców uczniów klas IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Po dane zaj cia pozalekcyjne wg uczni w klas iv vi

 • sportowe rodziców

 • jazda na nartach

 • bieganie na nartach

 • łyżwy

 • pływanie

 • tenis

 • jazda na rowerze

 • piłka nożna

 • rolki

 • strzeleckie

 • jazda konna

 • samoobrona

 • turystyczne

 • taniec

 • plastyczne

 • rzeźbiarskie

 • techniczne

 • modelarskie

 • j. hiszpański

 • j. francuski

 • informatyka

 • teatralne

 • nie związane z lekcjami

 • zgodne z zainteresowaniami uczniów

Pożądane zajęcia pozalekcyjne wg uczniów klas IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Deklarowana przez nauczycieli mo liwo prowadzenia innych zaj

 • chór rodziców

 • zespól wokalny

 • zespół instrumentalny

 • zajęcia sportowe

 • origami

 • zajęcia plastyczno-techniczne

 • bibułkarstwo

 • język niemiecki

 • j. angielski

 • teatralne

 • dziennikarskie

 • literackie

 • recytatorskie

 • krajoznawcze

 • regionalne

 • socjoterapeutyczne

 • pierwsza pomoc

 • matematyka dla uzdolnionych

Deklarowana przez nauczycieli możliwość prowadzenia innych zajęć

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Wskazywane przez rodzic w potrzebne zmiany organizacyjne

 • nie ograniczać dostępu , zwiększyć ilość uczestników 5

 • weryfikacja terminów zajęć (te same godziny, zajęcia pokrywają się) 4

 • dostosowanie do planu lekcji 3

 • obieg informacji 2

 • Zajęcia w dniach roboczych 3

 • zajęcia w soboty

 • bardziej przystępna godzina

 • zorganizować zajęcia dla dzieci nieśmiałych

 • więcej różnorodnych zajęć

 • więcej zajęć ruchowych

 • więcej zajęć dla uczniów z klas I-III

 • gimnastyka korekcyjna dla IV-VI

 • zmienić nazwę zajęć wyrównawczych (dzieci wstydzą się chodzić)

 • dostosowanie zajęć wyrównawczych do potrzeb dzieci

 • zatrudnić więcej opieki nad dziećmi

 • zwiększyć atrakcyjność

 • zachęcać do udziału

 • więcej czasu dla dzieci

 • podnieść ocenę z zachowania za udział

 • lodowisko z wypożyczalnią łyżew

Wskazywane przez rodziców potrzebne zmiany organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Wskazywane przez uczni w potrzebne zmiany organizacyjne

 • nic 36 5

 • godziny

 • więcej zajęć

 • żeby było dłużej

 • żeby było krócej

 • żeby ich nie było 2

 • zajęcia sportowe dłuższe 2

 • żeby nie było małych dzieci na sportowych 2

 • więcej zabawy 2

 • więcej wycieczek, zwiedzania (teatr, muzeum…) 2

 • żeby na komputerze można było robić co się chce

 • żeby niemiecki był dwa razy po jednej godzinie

 • matematyczne powinny zawierać ciekawostki

 • gra na instrumentach na zajęciach muzycznych

 • umilić zajęcia

 • żeby pani była milsza

 • ciekawsze

 • aby były te tematy co na lekcjach

 • żeby były poczęstunki i darmowe zimne picie

 • zmienić kolor szkoły na błękitny

Wskazywane przez uczniów potrzebne zmiany organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Wskazywane przez nauczycieli potrzebne zmiany organizacyjne

 • ułożenie dobrego planu lekcji 2 5

 • wpisanie zajęć pozalekcyjnych w plan lekcji

 • uporządkowane terminy zajęć

 • zminimalizowanie zajęć odbywających się w tych samych terminach

 • zorganizować zajęcia praktyczne

 • zajęcia o charakterze plastycznym, praktyczno-technicznym dla klas I-III

 • umożliwić wszystkim dzieciom udział w wybranych zajęciach

 • należy zastanowić się co z uczniami oczekującymi na zajęcia

Wskazywane przez nauczycieli potrzebne zmiany organizacyjne

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Efekty prowadzonych zaj pozalekcyjnych

 • uzupełnianie braków 7 5

 • utrwalenie wiadomości i umiejętności 5

 • poszerzenie wiedzy przedmiotowej, ogólnej 4

 • rozwijanie zainteresowań uczniów 4

 • rozwijanie zdolności uczniów 3

 • odniesienie sukcesów edukacyjnych 3

 • współpraca w grupie, integracja 2

 • ukierunkowanie na konkretną dyscyplinę sportu 2

 • wzrost motywacji do nauki 2

 • wzrost aktywności 2

 • rozwój sprawności fizycznej 2

 • doskonalenie umiejętności 2

 • kształtowanie osobowości , cech charakteru 2

 • wzrost umiejętności używania nowoczesnych narzędzi 1

 • zwiększenie umiejętności korzystania z informacji 1

 • tworzenie gazetki klasowej 1

 • zdobywanie nowych umiejętności 1

 • poprawa wymowy dzieci 1

 • zmniejszanie deficytów rozwojowych 1

 • kształtowanie sprawności grafomotorycznej 1

 • umiejętność logicznego myślenia 1

Efekty prowadzonych zajęć pozalekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012


Podsumowanie

Podsumowanie 5

szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, została ona wysoko oceniona przez uczniów i rodziców

większość rodziców deklaruje znajomość oferty zajęć pozalekcyjnych, jednak nie wszyscy wiedzą kto prowadzi zajęcia oraz na jakie zajęcia uczęszczają dzieci

zarówno rodzice jak i dzieci wskazują wiele różnorodnych zajęć pożądanych w szkole; nie ma możliwości żeby spełnić wszystkie te propozycje, niektóre są wręcz nierealne; nie ma również pewności czy byłaby odpowiednia ilość chętnych do systematycznego uczęszczania na te zajęcia

bardziej różnorodne propozycje i większe zainteresowanie zajęciami zaprezentowali rodzice uczniów klas I-III

niektóre zajęcia cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród dzieci

i nie ma możliwości przyjęcia na nie wszystkich chętnych

przemyślenia wymagają wskazywane przez nauczycieli i rodziców problemy organizacyjne dotyczące np. uporządkowania terminów, zminimalizowania sytuacji, gdy zajęcia się pokrywają oraz jak zorganizować zajęcia wyrównawcze, aby mogły korzystać z nich dzieci ze wszystkich klas przy ograniczonej ilości godzin.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem rok szkolny 2011/2012