slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Determination of Kopt for each species PowerPoint Presentation
Download Presentation
Determination of Kopt for each species

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Determination of Kopt for each species - PowerPoint PPT Presentation

may
89 Views
Download Presentation

Determination of Kopt for each species

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Determination of Kopt for each species pimpi : S. pimpinellifolium; esc : S. lycopersicum; cera : S. lycopersicum var cerasiforme