slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מצבות בית העלמין בשלוניקי ככתב חידה משפחתי PowerPoint Presentation
Download Presentation
מצבות בית העלמין בשלוניקי ככתב חידה משפחתי

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

מצבות בית העלמין בשלוניקי ככתב חידה משפחתי - PowerPoint PPT Presentation

may-saunders
101 Views
Download Presentation

מצבות בית העלמין בשלוניקי ככתב חידה משפחתי

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מצבות בית העלמין בשלוניקי ככתב חידה משפחתי (משפחת ג'ינילייו-Chinillo: סרגוסה-שלוניקי-ירושלים) ד"ר אבנר פרץ

 2. מצבות בית העלמין בשלוניקי ככתב חידה משפחתי א. בית עלמין כספר הפתוח ב. בית העלמין ותולדותיו ג. מעתיקי המצבות ד. משפחת ג'ינילייו-ג'יניאו וגלגוליה ה. החוליה החסרה טמונה בבית העלמין

 3. א. בית עלמין כספר הפתוח

 4. חלק מההעתקות של מצבות בית העלמין של שלוניקי

 5. ב. בית העלמין ותולדותיו

 6. מפת בית העלמין של שלוניקי (מתוך הספר מצבות שאלוניקי מאת יצחק ש' עמנואל)

 7. בית העלמין של שלוניקי לפני עקירת מצבותיו. ברקע בנייני אוניברסיטת שלוניקי

 8. מצבת קברו של המרשד"ם (ר' שמואל די מדינה)

 9. מצבת קברו של הרב אשר הכהן ן' ארדוט (נפ' 1645) ראש ישיבת אראגון שאליה השתייך באותם ימים ר' אליעזר ג'ינילייו

 10. ג. מעתיקי המצבות

 11. ד. משפחת ג'ינילייו-ג'יניאו וגלגוליה

 12. חכם דוד ג'יניאו ממשיך את עסקי היין שיסד אביו שלום

 13. אלברט ג'יניאו חבר הפרלמנט היווני, מקבל פני המלך גיאורגיוס השני בביקורו בשלוניקי , 1937

 14. רצח האינקוויזיטור הראשי של סרגוסה דון ארבואיס ב-15/5/1485 בציור דמיוני בן הזמן בין הקושרים שנדונו: לואיס די סאנטאנג'יל, צאצא למשפחת ג'ינילייו

 15. ראשית מכתבו של קולומבוס מן האיים הקנריים, אשר בו הוא מבשר על הצלחת מסעו המכותב: לואיסדי סנטאנג'יל, צאצא של עזריה ג'ינילייו

 16. ה. החוליה החסרה טמונה בבית העלמין

 17. מצבת ר' אליעזר ג'ינילייו יש"י עמה"ן תורת אמת חיים ועוד למד את בני יהודה קשת ללמד תקע את אהלו בהר ויקרא אליו ה' מן ההר ידיו רב בהר בית אל ומצריו היה ע'ז'ר'י'א'ל' עלה אל האלדים החכם השלם כמה"ר אליעזר גינילייו זלה"ה יום ב' י"ו טבת משנת שר צבא ה' עתה ב'א'ת'י' לפק

 18. מצבת ר' אליעזר ג'ינילייו יש"י עמה"ן תורת אמת חיים ועוד למד את בני יהודה קשת ללמד תקע את אהלו בהר ויקרא אליו ה' מן ההר ידיו רב בהר בית אל ומצריו היה ע'ז'ר'י'א'ל' עלה אל האלדים החכם השלם כמה"ר אליעזר גינילייו זלה"ה יום ב' י"ו טבת משנת שר צבא ה' עתה ב'א'ת'י' לפק

 19. מצבת ר' שמואל ג'ינילייו לזאת אשא קינה באבן הראשה ברב הר מופל[י]ה מלמד ספרא רבא ושליחא כציפור את[י בג]לי בא מהר קונה חיים לו למנה אחוה ואבא צועקים בנפש מרה בכו לאובדיא ולא לאבדה היא למנוחה ולקרבן כפרה נפטר לבית עולמו בקצירות ימים נבון נעים זמירות כה"ר שמואל ג'ינילייו ביום א' שלשה עשר לחדש טבת שנת השע"ט

 20. נפלא הוא הגורל היהודי: מצבות מבית עלמין עתיק, (שנמחה מעל פני האדמה ביד בני עוולה) מדובבות סיפורה של משפחה יהודית ומספקות את החוליה החסרה בהשתלשלות קורותיה.

 21. תודה מעלה אדומים – מבט מאוגוסטה ויקטוריה