Juridische aspecten ondergronds ruimtegebruik. Toegespitst op KWO
Download
1 / 14

Inhoud - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Juridische aspecten ondergronds ruimtegebruik. Toegespitst op KWO SIKB-congres Provinciehuis Noord-Brabant, Den Bosch 27 september 2006 Peter de Putter, Sterk Consulting. Inhoud. Algemene noties Beleidsbrief ruimtelijke ordening ondergrond Bestuursrechtelijke wet- en regelgeving

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inhoud ' - maxwell-bailey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Juridische aspecten ondergronds ruimtegebruik. Toegespitst op KWO SIKB-congresProvinciehuis Noord-Brabant, Den Bosch27 september 2006Peter de Putter, Sterk Consulting

www.sterkconsulting.nl


Inhoud
Inhoud op KWO

 • Algemene noties

 • Beleidsbrief ruimtelijke ordening ondergrond

 • Bestuursrechtelijke wet- en regelgeving

 • Privaatrechtelijke aspecten

 • Ideeën voor sturingsmechanismen

 • Afronding

www.sterkconsulting.nl


Algemene noties
Algemene noties op KWO

 • Ondergronds ruimtegebruik (zoals WKO) vrij nieuw ‘juridisch en organisatorisch fenomeen’

  • Hoe gaan we om met ondergronds ruimtegebruik? Beleidsmatig, organisatorisch en bestuurlijk/juridisch

 • Zowel publiek- als privaatrechtelijke aspecten

  • Publiekrechtelijk: diverse wet- en regelgeving

  • Privaatrechtelijk: eigendoms- en gebruiksvragen. Vooral beheerst door Burgerlijk Wetboek (BW)

www.sterkconsulting.nl


Beleidsbrief ruimtelijke ordening ondergrond i
Beleidsbrief ruimtelijke ordening ondergrond (I) op KWO

 • Ondergronds gebruik borgen in bestaande wet- en regelgeving en beleidskaders

 • Meervoudig bodemgebruik: grote nadruk op zorgvuldigheidsbeginsel (vgl.: eisen Awb)

 • Evenwicht zoeken in lange- en korte-termijnafwegingen

www.sterkconsulting.nl


Beleidsbrief ruimtelijke ordening ondergrond ii
Beleidsbrief ruimtelijke ordening ondergrond (II) op KWO

 • Aandacht voor wettelijke kaders

  • Verbeteren uitvoeringspraktijk RO/bestemmingsplannen (herziening Wro)

  • Extern veiligheidsbeleid (‘gevaarlijke leidingen’)

  • Actualisering bestemmingsplannen

  • Integrale regelgeving voor WKO en grondboringen

  • Niet genoemd echter: effecten op waterhuishouding (watertoets ook hier verplicht!)

www.sterkconsulting.nl


Wko in bestuursrechtelijk perspectief i
WKO in bestuursrechtelijk perspectief (I) op KWO

 • Relevante regelgeving bij WKO:

  • Grondwaterwet (Gww)

  • Kaderrichtlijn Water (KRW)

  • Wet milieubeheer (Wm)

  • Wet bodembescherming (Wbb)

  • Woningwet (bouwvergunning?)

  • Elektriciteitswet

  • NB: Mijnbouwwet niet van toepassing (> 500 meter)

www.sterkconsulting.nl


Wko in bestuursrechtelijk perspectief ii
WKO in bestuursrechtelijk perspectief (II) op KWO

 • Highlights ‘belangrijkste’ regelgeving

  • Grondwaterwet (Gww)

   • - Vergunning in principe verplicht

   • - Bij onzekerheid van gevolgen: evt. proefvergunning?

   • Wie het eerst komt (‘rechten krijgt’), die het eerst maalt

   • Interferentie en belangenafweging: hoe gaat dat nu?

   • Vergunningvoorschriften en (grondwater-)kwaliteitseisen (relatie Wbb)?

   • Vergunning vs. idee van een ‘amvb bodemenergie’ (voorstel: algemene regels o.b.v. Gww/Waterwet en Wbb)

www.sterkconsulting.nl


Wko in bestuursrechtelijk perspectief iii
WKO in bestuursrechtelijk perspectief (III) op KWO

 • Vervolg highlights:

  • Kaderrichtlijn Water (KRW)

   • - Zegt niets over energieopslag, geeft geen parameter ‘temperatuur’ en ziet voor grondwateraspecten alleen op kwantiteit en chemische samenstelling (geen ecologie)

  • Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

   • Praktijk kent nauwelijks/geen ondergrondse bestemmingen in ro-plannen (m.n. bestemmingsplannen)

   • Ook van belang voor streekplannen!

www.sterkconsulting.nl


Privaatrechtelijke aspecten i
Privaatrechtelijke aspecten (I) op KWO

 • Regelen eigendoms- en gebruiksverhoudingen.

  • Eigendom en/of gebruik van de grond

  • Eigendom en/of gebruik van het WKO-systeem

 • Eigendom systeem en ‘grondgebruiksrecht’ (voor aanleg, beheer en onderhoud) regelen via opstalrecht resp. erfdienstbaarheid

 • Vastleggen zakelijke rechten eigenaren grond en systeem in contract (+ kettingbeding)

www.sterkconsulting.nl


Privaatrechtelijke aspecten ii
Privaatrechtelijke aspecten (II) op KWO

 • Vrij grondwater behoort niemand toe, maar wat te denken van warmte en koude?

  • Geen wetgeving en geen jurisprudentie

  • Parallellen mogelijk met eigendom grondwater, echter:

   • Grondwater is (deels) van nature ingebracht;

   • Warmte en koude zijn door mens ingebracht;

   • Warmte en koude zitten zowel in ‘korrel’ als in het grondwater

   • Er zou dan inbreuk mogelijk zijn op ‘eigendomsrecht’ (de buurman kan dan warmte ‘stelen’!)

www.sterkconsulting.nl


Sturingsfilosofie n i
Sturingsfilosofieën (I) op KWO

 • ‘Grondwater geordend’

  • Kenmerken:

   • - Huidig Gww-systeem (toekomst: Waterwet) + gebiedsgericht Masterplan o.i.d. (vb. sciencepark A’dam)

  • Voor- en nadelen:

   • + Aansluiting bestaande praktijk

   • - Implementatie afhankelijk van initiatief bevoegde gezag

www.sterkconsulting.nl


Sturingsfilosofie n ii
Sturingsfilosofieën (II) op KWO

 • ‘Ruimtelijk geordend’

  • Ideeën/gedachten:

   • grondwatergebruik verdelen via bestemmingsplan (bp.)

   • Zonering voor ondergrondse energieopslag

   • Ondergrondse bestemmingen reguleren, bv. via mengbestemmingen (indien nodig)

   • Verbodstelsel: in bp. aangeven waar energieopslag niet mag

  • Voor- en nadelen:

   • + Interferentie kan maximaal worden voorkomen

   • - Marktbeperkingen

www.sterkconsulting.nl


Sturingsfilosofie n iii
Sturingsfilosofieën (III) op KWO

 • Economisch gestuurd

  • Ideeën/gedachten:

   • Verhandelbare grondwatergebruiksrechten

   • Verhandelbare warmte-/kouderechten

   • Ofwel: regionale overheid stelt ‘stolp’ vast en daarbinnen kan de markt haar werking doen

  • Voor- en nadelen:

   • + Economische waarde grondwater en warmte/koude wordt volledig benut (vraag- en aanbodprincipe)

   • - ‘Collectief’ schaars goed wordt verhandelbaar produkt waarbij de sterksten/rijksten de ‘macht’ kunnen krijgen

www.sterkconsulting.nl


Afronding
Afronding op KWO

 • Ondergronds ruimtegebruik verdient ook in juridische (en organisatorische) zin alle aandacht

 • Behoefte aan meer integrale wet- en regelgeving (als onderdeel van integrale benadering)

 • Sturen via RO-spoor biedt vooralsnog veel mogelijkheden, ofwel: behandelen als bovengronds gebruik.

 • KWO-problematiek vraagt om amvb!

www.sterkconsulting.nl


ad