Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen
Download
1 / 30

Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen. Bijeenkomst wethouders 28 september 2009, Schiedam. Programma. Welkom door Koos Karssen Presentatie door projectleider Ate Stam Gesprek over uitgangspunten nieuwe wijze woonruimtebemiddeling. 16 april in Rhoon (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen' - maxwell-allen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen

Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen

Bijeenkomst wethouders

28 september 2009, Schiedam


Programma
Programma

 • Welkom door Koos Karssen

 • Presentatie door projectleider Ate Stam

 • Gesprek over uitgangspunten nieuwe wijze woonruimtebemiddeling


16 april in rhoon 1
16 april in Rhoon (1)

 • Regionale woningmarkt is reëel en belangrijk, maar ook behoefte om lokale woningmarkt beschermen, dit speelt in de hele regio

 • Verdringing door o.a. SV-urgenten en interlokale starters

 • Sturen als er een probleem is

 • Eén aanbodsysteem of meer


16 april in rhoon 2
16 april in Rhoon (2)

 • Afspraken met corporaties: wachttijd-informatie en zo snel mogelijk een woning

 • VROM-model: vrije vestiging, tenzij

  schaarste- of leefbaarheidsproblemen

 • Eigenlijk liever lokale model

 • Recht doen aan verscheidenheid in de regio

 • Waar mogelijk elkaar helpen


Aanleiding 1 huidige werkwijze verliest zijn glans
Aanleiding 1: huidige werkwijze verliest zijn glans

 • Onvoldoende klant-verhuurder relatie

 • Te veel ‘elke woning is er één’

 • Te weinig oog voor kwaliteiten van de omgeving van de woning: woonmilieu, voorzieningen, buren, …

 • Veel weigeringen


Aanleiding 2 nieuwe wet
Aanleiding 2: nieuwe wet

 • Aankondiging nieuwe Huisvestingswet

 • Nu bij Raad van State, na kabinet: 2e Kamer, 1e Kamer, inwerkingtreding

 • Verordening: vaststellen door stadsregio, uitvoering door gemeenten en corporaties

 • Wet gaat uit van vrije vestiging, alleen iets regelen als er schaarste is en of overlast is

 • Tijdelijkheid van verordening


Proces
Proces

 • Gemengde werkgroepen (vanaf jan 09)

 • Consultatie belanghebbenden (april/mei 09)

 • Deze Nota van Uitgangspunten

  • Stadsregio: via wethouders naar DB, commissie Wonen en regioraad (okt-dec 09)

  • Maaskoepel: via directeurenoverleg (begin nov) en Maaskoepelconferentie (2 dec)

 • Formele consultatie raden daarna (dec 09-mrt 10)

 • Verordening is sluitstuk

 • Automatisering, aanpassen werkwijze

  • stapsgewijs (mrt 10-dec 10)


Relativering
Relativering

 • Instrument woonruimteverdeling vaak overschat

 • Klein deel woningvoorraad verandert van bewoner

 • Slechts ten dele sturen op sociaal–economische kenmerken van wijken

 • Slechts ten dele mensen gelukkig maken


Doelen randvoorwaarden
Doelen & randvoorwaarden

 • Regionale woningmarkt

 • Woonconsumenten faciliteren

 • Van verdelen naar bemiddelen, en ook werken aan leefbaarheid en sociale samenhang

 • Randvoorwaarden: vrijheid van vestiging, lagere inkomens, 'transparant-eerlijk-rechtvaardig', één automatiseringssysteem


Omslag in denken van verdelen naar bemiddelen
Omslag in denken: van verdelen naar bemiddelen

 • Beter faciliteren van het zoekproces

 • Kwaliteit van het klantcontact; leefstijlen en woonmilieus centraal

 • Verordening is niet zo essentieel

 • Beeld ontstaat van de brievenbusVan woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen

Werkwijze, gedrag, afspraken

Huisvestingsverordening


Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen

Buurt

Werkwijze, gedrag, afspraken

Huisvestingsverordening


Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen

Buurtgerichte aanpak

Buurt

Werkwijze, gedrag, afspraken

Huisvestingsverordening


Nieuwe werkwijze woningzoekende faciliteren
Nieuwe werkwijze: woningzoekende faciliteren

Verschillende zoekpatronen → verschillende zoekmodellen:

 • Spoedzoekers: snel maar niet urgent, quick en dirty woningen, loten

 • Gerichte zoekers → optiemodel: specifieke straat, complex, desnoods lang wachten, achter te laten woning weegt mee?

 • Oriënterende zoekers (incl. urgenten) → aanbodmodel: verfijnen met leefstijlen, woonmilieus, makelen, matchen


Schaarste doelgroepen in de knel 1
Schaarste: doelgroepen in de knel (1)

 • Alleen indien

  • meer vraag dan aanbod EN leidend tot onrechtvaardige effecten

 • Altijd aanvullend

  • op visie en maatregelen waarmee schaarste wordt bestreden

 • Wel onderbouwen


Schaarste doelgroepen in de knel 2
Schaarste: doelgroepen in de knel (2)

 • Bij verdringing lagere inkomens

  • <75% van woningen onder aftoppingsgrens verhuurd aan BBSH- doelgroep;

   regel geldt op (deel-) gemeenteniveau

 • Woningen met specifieke voorzieningen

  • Rolstoeltoegankelijke woningen, aangepaste en zorgwoningen.

   Geen ouderenwoningen, want die zijn niet schaars

 • Eigen inwoners teveel verdrongen

  • slaagkansen * van eigen inwoners lager dan van 'buitenpoorters‘; meting per (deel-) gemeente

 • Grote huishoudens worden verdrongen

  • Bij grote woningen mag je eisen stellen aan minimum aantal personen (dat is nu al zo)


Wat is slaagkans
Wat is slaagkans?

 • aantal verhuringen / aantal reagerenden

 • 10 verhuringen / 100 bonnen  slaagkans 10%

 • 6 verhuurd aan lokalen / 80 lokale bonnen  slaagkans 6/80 = 7.5%

 • 4 verhuurd aan 'anderen'/ 20 'andere' bonnen  slaagkans 4/20 = 20 %

 • 6 verhuurd aan lokalen / 20 lokale bonnen  slaagkans 6/20 = 30 %

 • 4 verhuurd aan 'anderen'/ 80 'andere' bonnen  slaagkans 4/80 = 5 %


Leefbaarheid echte overlastsituaties
Leefbaarheid: echte overlastsituaties

 • Al veel met nieuwe werkwijze geregeld; zie het werkwijze-ovaal

 • Geen uniforme standaard van problemen en maatstaven → maatwerk aanvragen

 • Oplossing moet relatie hebben met probleem

 • Extra verdelingsregels altijd als onderdeel van een breder pakket maatregelen (huismeester, beheer, …)

 • Individuele overlastige woningzoekenden

 • Beoordelen door een commissie?


Wat ongeveer gelijk blijft
Wat ongeveer gelijk blijft

 • Particuliere huurwoningen

 • Urgentie en herhuisvestingsverklaring

 • Wijzigingen in de woningvoorraad

  Splitsen, onttrekken, samenvoegen, omzetten

 • Werkwijze

  Gemeente geeft aan, stadsregio ratificeert


Verder uitwerken
Verder uitwerken…

 • Rangordebepaling (weegt populariteit van achtergelaten woning mee?)

 • Woningzoekende in meerdere zoekpaden tegelijk?

 • Hoe en wie bepaalt welke woningen in welk model terechtkomt?

 • Hoe omgaan met bijzondere doelgroepen

 • In hoeverre wooncarrière mogelijk bij herhuisvesting?


Planning
Planning

 • Deze Nota van Uitgangspunten via DB, commissie Wonen naar regioraad (okt-dec 09)

 • Formele consultatie daarna (dec 09-mrt 10)

 • Verordening is sluitstuk

 • Duidelijkheid over nieuwe Huisvestingswet

 • Automatisering, aanpassen werkwijze (stapsgewijs, mrt 10-dec 10)Van woonruimteverdelen naar woonruimtebemiddelen

Januari 2010

1 april 2010

1 juli 2010

Januari 2011

Invoering 01/01/2011

Vastgesteld 01/07

Huisv.wet

Parlement

Overgangstermijn

VastgesteldRR 30/06

NvU

Reacties raden

Vastgesteld RR 15/12

Huisv.

Verord.

Klaar

óf

Klaar

Inhoud restanten

Instructie/ Automat.

Voorbereiding

Uitvoering