Download
intens kropps ving en sjelden aktivitet for dagens ungdom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kroppsøving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kroppsøving

Kroppsøving

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Kroppsøving

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Intens kroppsøving: En sjelden aktivitet for dagens ungdom • Det er synd å vite at barn i dag er mer interessert ivideospill enn å spille ballspill med venner ute. Dette er bekymringsverdig innen kroppsøving med tanke på manglende innsats og interesse i timene. Heldigvis er det flere skoler som har begynt å bruke pedagogisk programvare i kroppsøvingen. Dette gjør det mye lettere å engasjere elevene og gir et generelt høyere innsatsnivå.

  2. Intens kroppsøving: En sjelden aktivitet for dagens ungdom • I løpet av våre skoledager brukte vi friminuttene til lek og aktivitet ute, men nå handler alt om dataspill. Dette er noe som bekymrer både foreldre og lærere. Det er bra å kunne jobbe med digitale verktøy, men det er viktig at det ikke går på bekostning av fysisk aktivitet i skolen. http://www.maxstore.no/

  3. CONTACTUS • Vårpostadresseer: • Edumax AS Postboks 2036 - Høyden • 1520 Moss • Vårebesøksadresseer: Edumax AS • HenrikGerners gate 11 • 1530 Moss • For more information visit us:-http://www.maxstore.no/