„JÓ PÁLYÁN” - PowerPoint PPT Presentation

j p ly n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„JÓ PÁLYÁN” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„JÓ PÁLYÁN”

play fullscreen
1 / 20
„JÓ PÁLYÁN”
219 Views
Download Presentation
maxine
Download Presentation

„JÓ PÁLYÁN”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Jó pályán! Jó gyakorlatok továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért” „JÓ PÁLYÁN” TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0024Uniós pályázati projekt Csapatunk a teljes projekt, két moduljának lebonyolítását végzi

 2. Projekt csapat tagjai • Mentor: Szikora Mihályné • Projektvezető: Sajben Csilla • Tagok: Elhardt Edina Gerlai Szilvia Orosz Sándor Pántya István Nagyillés Dávid Ide terveztem a képet rólunk

 3. A projekt • A projekt a nők, fiatalok és 45 éven felüliek munkaerő-piaci (re)integrációját esély-és béregyenlőségét szándékszik elősegíteni . • Kistérségi foglalkozási profilokat alakít ki négy régiót illetően (Észak-Magyarország, Észak-alföld, Délalföld,Közép-Dunántúl). • A pályázatot a Nők a Holnapért Alapítvány nyerte el, mind a négy régiót az alapítvány jelölte meg, illetve koordinálja a projekt során. • A projektbe bevont mentorszervezetek között találjuk a Dél-alföldi Régióban (Békéscsaba) a Békés Megyei Nők Egyesületét.

 4. Nők a Holnapért Alapítvány Mottó:Hogy megtaláld az utadat...szerencse kell, hogy közben jó tudj maradnipróbák kellenek, hogy erős lehess,bánat kell érjen, hogy ember maradhass,hinned kell abban, hogy szerencséd lesz. • Nők a Holnapért Alapítvány 1995. óta működik, közhasznú szervezetként. • Az Alapítványt 3 fős kuratórium vezeti • Elnöke: SzabóZsóka • Alapvető céljuk a nők szervezett segítéséhez, a munkát végző nők helyzetének javításához a feltételek megteremtése. Különös tekintettel a nők jogvédelmének, családsegítő programoknak, iskolai oktatásnak, a hátrányos helyzetű nőknek támogatása. • Tevékenységük: alapvetően a munkavilágában dolgozó nők helyzetének egyenlő esélyüknek javítása, jogismeretük bővítése, gyakorlati segítség nyújtás.

 5. Békés Megyei Nők Egyesülete „Egy jól működő társadalmi szervezet a közösség szolgálatában” Az Egyesület 1998-ban alakult független, társadalmi, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet. Célja, azoknak a törekvéseknek a támogatása, amelyek a család jogintézményének a védelmét, a nők társadalmi egyenjogúsításának az elősegítését, a nők fokozottabb közéleti szerepvállalását, a megyében élő nők összefogását célozzák meg. A Békés Megyei Nők Egyesülete megyei hatáskörben tevékenykedik 150 fős létszámmal. Az Egyesületet négy különböző településen működő  tagszervezet alkotja:Békéscsaba, elnök Szikora Mihályné      Dévaványa, elnök Varga Istvánné      Ecsegfalva, elnök Antal Zsigmondné      Telekgerendás, elnök Csiernik Mihályné

 6. A projekt célja • A projekt átfogó célja az, hogy a nők, fiatalok és 45 év felettiek foglalkoztatási rátája növekedjen. • A megfogalmazott hosszú távú cél: nehéz élethelyzetbe került célcsoport munkaerőpiaci esélyegyenlőségének javítása. • Közvetlen cél: a (re)integráció és esélyegyenlőség elősegítésével a célcsoportból közvetlenül 15-15 fő, közvetve 30-30 fő munkaerőpiaci helyzete javul.

 7. Modulok • Önismeret fejlesztése • Pszichoszociális támogatási ismeretek • Esélyegyenlőség és érdekérvényesítés • Munkaerő-piaci ismeretek • Jogi ismeretek • Álláskeresés a gyakorlatban • Gyakorlati ismeretek (kompetencia felmérés, CV írás, felkészülés az interjúra, stb…) • Karriertervezés • Munkahelyi kommunikáció és beilleszkedés • Munka és magánélet egyensúly • Konfliktuskezelés

 8. Önismeret fejlesztése Kompetencia felmérés Csapatunk által lebonyolítandókét modul

 9. A képzés tartalma: • Személyiség fejlesztő, önismereti tréning • Kommunikáció /elmélet,gyakorlat/ • Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák

 10. Önismereti tréning • A résztvevő személyiségfejlődésének támogatása, érzés és gondolatvilágának tudatosítása, kommunikációjának, viselkedésének hatékonyabbá tétele, identitásának erősítése. A folyamatos önfejlesztés és belső harmónia megteremtése iránti igény felkeltése. A csoport kohézió kialakítása és elmélyítése.

 11. Kommunikáció • A tréningen résztvevő hallgatók kommunikációs és tanulás módszertani ismereteinek fejlesztése csoportfoglalkozás keretében. Célja a hallgatók felkészítése a munkaerőpiacon sikeres részvételre.

 12. Alkalmazott módszerek: • Strukturált gyakorlatok • Dramatikus megjelenítések • Szituációs játékok • Képességfejlesztő gyakorlatok • Irányított beszélgetések

 13. Várható eredmény • Viselkedésük, kommunikációjuk hatását, hatékonyságát növelik, ezáltal magabiztosan keresnek munkát, könnyebben lépnek kapcsolatba munkaadókkal. A munkaerőpiacon kívül a magánéletükben is pozitív eredményeket hoz a képzés.

 14. Kompetencia felmérés modul • A tréningen résztvevő hallgatók megismerik az álláskeresés lépéseinek folyamatát és elsajátítják az ezzel kapcsolatos legfontosabb technikákat. Tartalma: • önéletrajz jellemzője, fajtái • álláskeresés módszerei, eszközei • a felvételi interjú szabályai

 15. Szükséges erőforrások • A Békés Megyei Nők Egyesülete által szervezett képzések költségei: • Terembérlet:5000.-Ft/óra • Ellátás:4000.-Ft/fő • Útiköltség:2000.-Ft/fő/alkalom A projekt megvalósítását az Európai Unió támogatja.

 16. A projekt koordinálása • A projektmenedzser adatai (név, cím, telefonszám, fax és e-mail) • Mi a szerepe a projektben? • A résztvevőket bevonjuk-e a projekt koordinációjába? • A befogadó szervezettel hogyan működünk együtt? Csillus ez rád vonatkozik, légyszi készítsd el a slide-ot a lenti kérdések alapján.

 17. A projekt megvalósítása • A projekt kezdete és vége:Önismereti modul: 2011.01.28-29.Kompetencia felmérés: 2011.02.25-26. A két modul összesen 16 órát ölel fel a teljes projekten belül. (4X4 órás felosztásban) • Már elkezdett tevékenységek: - Felhívást kihelyeztük a Békéscsabai Munkaügyi Központba - Készen megkaptuk a kompetencia felméréshez szükséges tetsztet- A jelentkezési lapok kitöltése megtörtént- Elkészült az összegzés az első találkozóról

 18. ÜTEMTERV

 19. A projektet sikeresnek értékeljük, ha: • Mind a 15 fő megszerzi a tanúsítványt a képzésről. • A képzésen elsajátított álláskeresési technikákat alkalmazni tudja a munkaerő-piacon való elhelyezkedése során. • A célcsoport pozitívan jelez vissza a képzésről és szervezésről.

 20. Köszönöm a figyelmet