slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012. 22.10.2012 – 31.12.2013. OPH:n rahoittama hanke. Hankekoodi J322. Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012. Lappi Koillismaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Keski-Pohjanmaa Ylä-Savo. KSAK , Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012' - maxine-lester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

22.10.2012 – 31.12.2013

OPH:n rahoittama hanke

Hankekoodi J322

slide2

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Lappi

Koillismaa

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Ylä-Savo

KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo

JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

OAKK, Oulun aikuiskoulutuskeskus, Oulu

OSAO, Oulun seudun ammattiopisto

Raahen AIKU, Raahen aikuiskoulutuskeskus, Raahe

LAPPIA, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä

KAO, Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Ylä-Savon AO, Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi

Keski-Pohjanmaan AKK, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Kokkola

Hanketta koordinoi KAO,

Kainuun ammattiopisto

verkostoyhteisty tekniikan ja liikenteen alalla

Kaivostoiminnalla

elinvoimaa

Tyke 2010

Koillismaa

Verkostoyhteistyö tekniikan ja liikenteen alalla
 • Tyke 2011
 • - Palvelut, hyvinvointi ja kulttuuri
 • - Teknologia-teollisuus
 • - Ympäristörakenta-minen ja kiinteistöt
 • - Logistiikka

Kaivannais- ja energiateollisuus

Tyke-12

OPH/KAO

Turvallisuus yhteinen asiamme

Tyke-11

OSAO

OSAO:n selvitystyöryhmä

2011

Ydinvoimarakentamisen

aiheuttama koulutustarve

Ydinvoimahankkeen osaamisverkosto

Pohjois-Suomessa

2011

Tyke 12/PALVE12

- PHK

Teknologia (IW-hitsaus)

- Ympäristö,

rakentaminen

ja kiinteistöt

(Turvallisuutta

rakentamassa)

P-P ELY/JEDU

Logistiikka

(ei ulkopuolista rahoitusta)

kaivannais ja energiateollisuuden tyke 2012
Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012
 • Hankkeen rahoitus
 • Koko hanke OSAO:n osuus
 • Kokonaisrahoitus 306 660 € 33 162 €
 • Myönnetty avustus(75%) 230 000 € 24 872 €
 • Omarahoitus (25%) 76 666 € 8 291 €
 • Rahoituksen käyttöaika: 22.10.2012 – 31.12.2013
 • Hankeraportointi: 31.01.2014 mennessä
hankkeen kohderyhm

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Hankkeen kohderyhmä
 • Kaivannais- ja energiateollisuuden yritykset ja alihankkijat
 • (mm. kaivos-, energia-, rakennus- infra-, kunnossapito-,
 • konepaja-, logistiikka-ala).
 • Oppilaitosten henkilöstö
 • Muut työ- ja elinkeinoelämää tukevat alueelliset toimijat ja
 • julkisyhteisöt
 • Keskeisesti huomioitavaa:
 • Turvallisuuskulttuurin korostuminen
 • Laadukas toiminta kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • Korkea ammatti-identiteetti ja oppiva asenne
hankkeen tavoitteet

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Hankkeen tavoitteet:
 • Selvittää suurhankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyviä ammatillisia osaamis-, koulutus-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita
 • Selvittää opetushenkilöstön ammatillista osaamista ja työelämäyhteistyötaitoja
 • Laatia suunnitelmat opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi.
 • Tukea muutosprosessia "opettajasta - asiantuntijaksi".
 • Hyödyntää nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa yhteydenpidossa
 • Aloittaa kehittämisryhmissä ammatillisen lisäkoulutuksen ja innovaatiotoimintaa tukevien kehittämispalvelujen suunnittelun ja tuotteistamisen yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa
 • Jakaa oppilaitosverkostossa tietoa ja hyviä tyke-käytänteitä päällekkäisten kehittämistoimien välttämiseksi ja työelämälähtöisten ja innovaatiotoimintaa tukevien osaamisen kehittämis-palvelujen monipuolistamiseksi
 • Vahvistaa ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan strategista merkitystä ja kysyntälähtöisyyttä ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamisessa.
osao n tavoitteet hankkeessa

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

OSAO:n tavoitteet hankkeessa
 • Palvelulupaus alueen yrityksille :
 • Rakennettavien laitosten tilaajien sekä yritysten välisen yhteistyön kehittäminen
 • Koulutustarpeiden tunnistaminen hankkeiden rakentamisen, käyttöönoton ja käytön osalta
 • Suurhankkeissa tarvittavan osaamisen, koulutusjärjestelyjen ja koulutustuotteiden kehittäminen
hankkeen tulokset

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Hankkeen tulokset
 • Suurrakentamishankkeissa toteutettava koulutusmalli, jota voidaan hyödyntää laajemminkin aikuiskoulutuksen toteutuksessa
 • Edistää pk-yritysten verkostoitumista ja alueen kilpailukykyä
 • Selkeyttää suurhanke-koulutusmarkkinointia
 • Koulutusyhteistyön kehittäminen
 • Vakiinnuttaa verkostoyhteistyötä ja osaamisen jakamista
 • Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen yhteistyössä
 • Asiantuntijuuden kehittyminen
osao toimenpiteet hankkeessa

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

OSAO: toimenpiteet hankkeessa
 • Muodostetaan näkemys suurhankkeiden alueellisista työvoimavaikutuksista eri ammattialoilla erityisesti pk –sektorilla
 • Selvitetään osaamis- ja koulutustarpeet tehtyjen selvitysten ja yrityskontaktien perusteella
 • Selvitetään rakennettavien laitosten tilaajien edellyttämät erityisosaamistarpeet
 • Tuotteistetaan OSAO:n koulutus- ja palvelutoimintaa yrityslähtöisesti
 • - Tehdä kehittämistoimintaa yhteistyössä klusterioppilaitosverkoston, hankkeeseen osallistuvien yritysten sekä alueen viranomaisten kanssa
ty el m n yhteisty kumppanit osao

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Työelämän yhteistyökumppanit (OSAO)
 • OT-Service Oy, Pasi Moilanen, yrityksen osakas ja työnjohtaja
 • Lumijoentie 2 90400 OULU
 • Rakennusliike LapTi, Tuomas Ahola, tekninen johtaja
 • Vesalantie 2 90410 OULU
 • Skanska Oy, Tapani Heikkilä, teollisuusrakentamisen
 • rakennuspäällikkö, Kansankatu 50 90100 OULU
 • Mustavaaran Kaivos Oy, Jukka Pitkäjärvi
 • Asemakatu 37 90100 OULU
 • Naturpolis Oy, Tauno Korpela, Nuottatie 6A 93600 KUUSAMO
 • Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Hallituskatu 21 90100 OULU
 • Oulun Kauppakamari, Uusikatu 53 90120 OULU
 • - osaltaan myös muiden hanketoimijoiden yhteistyötahot