a f ggetlen iskol k helyzete eur p ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A független iskolák helyzete Európában PowerPoint Presentation
Download Presentation
A független iskolák helyzete Európában

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
maximos-zale

A független iskolák helyzete Európában - PowerPoint PPT Presentation

72 Views
Download Presentation
A független iskolák helyzete Európában
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A független iskolák helyzete Európában Az ECNAIS 2011-es konferenciája alapján

 2. ECNAIS European Council of National Associations of Independent Schools Független Iskolák Szövetségeinek Európai Tanácsa

 3. KÜLDETÉS KÉPVISELImindenfajta független oktatás érdekeit, amelyek alapelvei az Emberi Jogok Általános Nyilatkozata szelleméhez illeszkednek. KIFEJLESZTpolitikai álláspontokat, melyek a független szektor értékeit hirdetik, illetve elősegítik annak elfogadottságát és nemzeti kormányzati támogatottságát. MEGCÉLOZvéleményformálókat nemzetközi szinten: előzetesen egyeztetett program alapján, közös problémák mentén képviseli a független szektort az Európa Tanács, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és egyéb nemzetközi szervezetek előtt. SEGÍTIa jelenlegi és potenciális tagokat erőfeszítéseikben, amelyek a demokratikus hozzáállás értékeit képviselik a sokszínű társadalomban.

 4. FELADATOK Összehozni a független iskolák nemzeti szervezeteit az európai országokban. Segíteni tagjait az oktatási sokszínűség joga, valamint a szülői választási szabadság fontosságának megértetésében és elfogadtatásában, illetve képviselni a független iskolák létfontosságú szerepét a modern demokratikus társadalomban. Továbbvinni mindenfajta független oktatás érdekeit, amelyek alapelveikben illeszkednek az Emberi Jogok Általános Nyilatkozatának szelleméhez. Ha szükséges, képviselni a független szektort az Európa Tanács, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és egyéb nemzetközi szer- vezetek előtt.

 5. CÉLOK/1 • Együttműködés elősegítése a független iskolák nemzeti szervezetei között • Nemzeti szervezetek hálózataként való funkcionálás • Információk és ötletek cseréjének lehetővé tétele • Találkozók szervezése, melyeken a független iskolák európai dimenzióját erősítő új kezdeményezéseket tárgyalhatják meg a tagok • Információ szolgáltatása az európai oktatásügy helyzetéről, illetve a különböző oktatási rendszerekről • Az EU oktatási projektjei létrehozásának segítése • Képzések szervezése tanárok és igazgatók számára • Nemzetközi tanártovábbképző programokon való részvétel segítése, hirdetése • …

 6. CÉLOK/2 • … • Segítse a tanárok, diákok és egyéb oktatási szakemberek mobilitását és hálózatépítését • Koordinálja a független iskolák nemzeti szintű szervezeteit • Monitorozza a különböző európai országokban a független iskolákat érintő változó tendenciákat • Monitorozza a különböző európai országokban a független iskolákat érintő politikai környezetet • Megvitasson különböző oktatási megoldásokat • Figyelemmel kövesse a parlamenti és kormányzati dokumentációt • Támogasson EU-s oktatási szerveződéseket • Előmozdítsa a sokszínűség jogát a nemzeti oktatási rendszerekben • Fórumként szolgáljon, amely lehetővé teszi az oktatás szabadsága és a szülői választás fontosságának megértetését, illetve az ennek érdekében végzett közös munkát • …

 7. CÉLOK/3 • … • Felvilágosítsa a közvéleményt és az EU vonatkozó szervezeteit az oktatás és a szülői választás szabadsága fontosságáról • Elősegítse a szülői választás jogának megértését • Hirdesse a független iskolák életbevágó fontosságát a modern demokratikus társadalomban • Képviselje mindenfajta független oktatási érdekeit, ahol az alapelvek illeszkednek az Emberi Jogok Általános Nyilatkozata szelleméhez • Kapcsolati forrásként szolgáljon más európai országok számára (Nyugat-, Közép- és Kelet-Európai) • Találkozási pontként szolgáljon más a független iskolák többi nemzeti szervezete számára, melynek alapelvei (oktatás és szülői választás szabadsága) megegyeznek a Szervezet alapelveivel. • Egyetértés-alapú képviseletet biztosítson az Európa Tanács, az Európai Parlament és a többi EU hatóság előtt

 8. Az ECNAIS tagszervezetei

 9. Anglia Bulgária Csehország Dánia Finnország Franciaország Hollandia Izland Lengyelország Magyarország Németország Norvégia Olaszország Portugália Spanyolország Svédország Szlovákia Az ECNAIS tagországai

 10. HELYZET 2011 Az oktatás változatossága Harc az életben maradásért, azaz a jövő építése

 11. Az ECNAIS tagegyesületeinek legfontosabb kihívásai 2011-ben Melyek a legriasztóbb tények országában? - A gazdasági válság okozta krízissel kapcsolatos konzekvenciák kezelése. - Rugalmatlan tantervi változtatások, központi szabályozás. - Társadalmi érdektelenség a különleges szolgáltatásokat nyújtó iskolák iránt. Milyen lépéseket tettek új lehetőségek feltalálása felé? - Növelni befolyásunkat a parlamentben. - Szerepünk súlyának növelése az OKNT-ben, képviselőink meghívása iskolánkba. - Szülői egyesülések támogatása - Média jelenlét Erőfeszítéseiknek milyen eredményeit tudják felmutatni? - Nem megkerülhető a független iskolai szféra, bár támogatása csökkenthető, megvonható. - Az iskolák jelentős része nem küzd tanulóhiánnyal. - Még mindig VAGYUNK!

 12. Struggle for Lifevagy jövőépítés? • Finanszírozás • Politika • Autonómia

 13. Struggle for Life Országok közötti egyetértő megfelelések, közös vélemény: „A pénz kövesse a gyereket” (Avagy a hatékonyság felmutatása)

 14. Struggle for Life/2 • Poszt szocialista országok közötti különbségek és megfelelések • Jobboldali kormányok • Szövetségeseink?

 15. Autonómia • Bürokrácia – tantervi szabályozás • Közszolgáltatás vagy üzlet? • A civil társadalom figyelmének hiánya

 16. Jövőkép • Önbecsülés • Tudatos minőség és értéktartás • Erős és kreatív lobbytevékenység • Professzionális PR

 17. Jövőkép/2 • Szövetségesek megkeresése (pl. a tudomány szférájában) • Innováció • Szponzorok felkutatása • Partnerek mozgósítása