Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

PKO Bank Polski – bankiem wspierającym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Ustawa „Prawo działalności gospodarczej” z dnia 19.11.1999 r. określa:. małe przedsiębiorstwo: - zatrudnienie do 50 osób - przychód netto do 7 mln euro (ok. 32 mln zł)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

PKO Bank Polski – bankiem wspierającym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw


Ma e i rednie przedsi biorstwa
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Ustawa „Prawo działalności gospodarczej” z dnia 19.11.1999 r. określa:

 • małe przedsiębiorstwo:

 • - zatrudnienie do 50 osób

 • - przychód netto do 7 mln euro (ok. 32 mln zł)

 • - lub suma bilansowa do 5 mln euro (ok. 20 mln zł)

 • średnie przedsiębiorstwo:

 • - zatrudnienie do 250 osób

 • - przychód netto do 40 mln euro (ok. 160 mln zł)

 • - lub suma bilansowa do 27 mln euro (ok. 108 mln zł)

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Klienci z segmentu msp w pko banku polskim
Klienci z segmentu MSP w PKO Banku Polskim

 • w Polsce zarejestrowanych jest ponad 3 miliony małych i średnich firm

 • PKO Bank Polski obsługuje ponad 450 tysięcy rachunków bieżących Klientów instytucjonalnych, w tym ok. 96% to Klienci z segmentu MSP

 • PKO Bank Polski jest bankiem podstawowym dla ok. 25% małych i średnich firm

 • Obecnie w PKO Banku Polskim do obszaru MSP zaliczani są

 • przedsiębiorcy osiągający roczne przychody ze sprzedaży na poziomie

 • 5mln.zł

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Banki obs uguj ce ma e i rednie firmy
Banki obsługujące małe i średnie firmy

Źródło: „Prawo i gospodarka” z dnia 08.02.2002 r.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski dla ma ych i rednich firm
PKO Bank Polski dla małych i średnich firm

 • współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • kredyty w ramach linii z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

 • współpraca z funduszami poręczeniowymi w tym z BGK

 • Bank Informacji o Firmach

 • specjalizacja stanowisk w zakresie obsługi MSP

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Obs uga unijnych funduszy pomocowych
Obsługa unijnych funduszy pomocowych

 • „Spójność Społeczna i Gospodarcza – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych” program realizowany w ramach porozumienia o współpracy z PARP

 • umowa z EBOiR – linia kredytowa w wysokości 20 milionów EUR umożliwiająca finansowanie na preferencyjnych warunkach małych i średnich przedsiębiorstw

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Wsp praca z funduszami por czeniowymi
Współpraca z funduszami poręczeniowymi

W

 • współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach poręczeń

 • z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych

 • współpraca z lokalnymi i regionalnymi funduszami poręczeniowymi

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

Bank Informacji o Firmach BIF – to baza danych ofert firm polskich i zagranicznych, która umożliwia:

Bank Informacji o Firmach

 • kojarzenie partnerów handlowych na terenie kraju,

 • kojarzenie uczestników BIF z kontrahentami zagranicznymi,

 • dotarcie do sprawdzonych i solidnych kontrahentów,

 • bezpłatny dostęp do informacji handlowej.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski dla ma ych i rednich firm1
PKO Bank Polski dla małych i średnich firm polskich i zagranicznych, która umożliwia:

 • uproszczone procedury obsługi

 • niskie opłaty i prowizje

 • kompleksowość obsługi

 • alternatywne formy finansowania – leasing, faktoring

 • dostosowanie pakietów produktów ściśle do potrzeb Klientów

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Oferta pko banku polskiego zaspokaja zr nicowane potrzeby ma ych i rednich firm
Oferta PKO Banku Polskiego zaspokaja zróżnicowane potrzeby małych i średnich firm

 • rozliczeniowe – rachunek typu Partner, czeki, karty bankowe

 • kredytowe – dopuszczalne saldo debetowe, kredyty w pakietach typu Partner, pożyczka, inne ogólnodostępne kredyty

 • depozytowe – lokaty złotowe i walutowe, lokata „call 48”, Biznes Inwestycja

 • emerytalne – program inwestycyjny PSO

 • inne

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

rachunek Biznes Partner, małych i średnich firm

karty bankowe,

dopuszczalne saldo debetowe,

kredyt odnawialny,

kredyt obrotowy i inwestycyjny,

pożyczka,

Biznes Partner to pakiet usług, na który składają się:

Biznes Partner

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

Biznes Partner to pakiet usług, na który składają się: małych i średnich firm

Biznes Partner

 • kredyt Auto Partner,

 • lokaty,

 • Plan Systematycznego Oszczędzania,

 • Program Biznes Inwestycja.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Kryteria otwarcia rachunku biznes partner w pko banku polskim
Kryteria otwarcia rachunku Biznes Partner małych i średnich firmw PKO Banku Polskim

 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w formie:

  • - karty podatkowej

  • - zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych

  • - podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • osiąganie rocznych przychodów ze sprzedaży do 800.000 euro

 • W przypadku, gdy Klient nie spełnia powyższych kryteriów, może otworzyć na warunkach ogólnych rachunek bieżący i korzystać z pełnej oferty banku.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

prowadzące uproszczoną księgowość dla celów podatkowych,

osiągające roczny przychód do 800 tys. EUR (ok. 3,2 mln zł).

Z rachunku Medyk Partner mogą skorzystać właściciele aptek oraz podmioty prowadzące praktykę lekarską, działalność rehabilitacyjną, stomatologiczną, praktykę weterynaryjną lub inną w zakresie usług medycznych:

Medyk Partner

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

prowadzący uproszczoną księgowość dla celów podatkowych,

osiągający roczny przychód do 800 tys. EUR (ok. 3,2 mln zł),

rolnicy indywidualni nie prowadzący sprawozdawczości finansowej dla celów podatkowych.

Z rachunku Agro Partner mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy indywidualni:

Agro Partner

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

PKO Biznes Partner – ze znakiem akceptacji Maestro, podatkowych,

PKO Visa Business Electron,

PKO MasterCard Business,

Srebrna Karta PKO MasterCard Business,

Złota Karta PKO MasterCard Business.

Karty bankowe

Do rachunku Biznes Partner wydawane są karty:

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

bezprowizyjna wypłata środków pieniężnych w bankomatach PKO Banku Polskiego,

brak opłat w przypadku dokonywania transakcji płatniczych za towary i usługi,

dostępna funkcja depozytowa w bankomatach

Ponadto karta PKO Visa Business Electron zapewnia:

ochronę ubezpieczeniową,

awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia karty za granicą.

Atuty kart PKO Banku Polskiego:

Karty bankowe

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

Cechy salda debetowego: PKO Banku Polskiego,

 • jest dostępne już w momencie otwarcia rachunku Biznes Partner,

 • maksymalne zadłużenie dla nowootwartego rachunku 1000 zł,

 • maksymalny poziom zadłużenia - 10 000 zł,

 • okres spłaty wynosi 30 dni,

 • po trzech miesiącach limit salda debetowego może zostać podwyższony.

Biznes Partner

- dopuszczalne saldo debetowe

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

Korzyści z posiadania kredytu: PKO Banku Polskiego,

 • możliwość korzystania z kredytu mimo innych zobowiązań,

 • maksymalny limit zadłużenia to 300 000 zł,

 • niższe oprocentowanie niż w przypadku salda debetowego.

Biznes Partner

- kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny jest idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających częste zobowiązania płatnicze.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

Cechy pożyczki w PKO Banku Polskim: PKO Banku Polskiego,

 • szybki dostęp do środków finansowych,

 • wysokość pożyczki do 100 000 zł,

 • możliwość wykorzystania pożyczki na dowolny cel,

 • krótki czas rozpatrzenia wniosku,

 • okres spłaty pożyczki wynosi 6 miesięcy,

 • możliwość wykorzystania pożyczki w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Biznes Partner

- pożyczka

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

 • Przeznaczenie kredytu: PKO Banku Polskiego,

 • nowe lub używane pojazdy samochodowe, motorowery,

 • przyczepy, sprzęt techniczny np. lotniczy lub pływający

 • Warunki kredytu:

 • kredyt może być udzielany w złotych lub w walucie wymienialnej (USD, EUR),

 • wysokość kredytu może wynosić:

  • 90% ceny nowego przedmiotu kredytowania wraz z wyposażeniem dodatkowym,

  • 85% ceny używanego przedmiotu kredytowania,

 • maksymalny okres kredytowania 5 lat,

 • spłata jest automatyczna ze środków na rachunku Biznes Partner.

Kredyt

Auto Partner


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

Biznes Partner - lokaty PKO Banku Polskiego,

 • Lokaty terminowe w złotych polskich:

 • terminy od 7 dni do 36 miesięcy,

 • atrakcyjne oprocentowanie - uzależnione od wysokości wkładu,

 • brak opłat przy zakładaniu lokaty,

 • możliwość otwierania lokat (do 3 miesięcy) na podstawie zlecenia przesłanego faksem,

 • przy kwotach powyżej 100 tys. zł możliwość negocjowania oprocentowania.

 • Lokaty terminowe w walutach wymienialnych:

 • terminy od 7 dni do 12 miesięcy,

 • stałe oprocentowanie,

 • brak opłat przy zakładaniu lokaty,

 • przy kwotach o wartości powyżej 50 tys. USD możliwość negocjowania oprocentowania.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA proponuje:

Plan Systematycznego Oszczędzania

 • zyskowny, prosty i wygodny program emerytalny,

 • wysoka alokacja wpłat (98-100%),

 • indywidualna strategia oszczędzania na dodatkową emeryturę (5 funduszy),

 • stały dostęp do oszczędności,

 • dostępny bez względu na wiek czy stan zdrowia,

 • zabezpieczanie kredytów i pożyczek.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA proponuje:

Program Biznes Inwestycja

 • program zarządzania nadwyżkami finansowymi,

 • lokowanie nadwyżek na konkurencyjnych warunkach,

 • wysoka płynność,

 • wysoka zyskowność,

 • zlecenia telefoniczne, faksowe i internetowe,

 • zabezpieczanie kredytów i pożyczek.

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Obs uga handlu zagranicznego
Obsługa handlu zagranicznego proponuje:

 • wykorzystanie nowoczesnego systemu łączności międzybankowej SWIFT

 • współpraca z ponad 400 bankami zagranicznymi

Oferowane usługi:

 • dewizowe polecenie wypłaty w obrocie krajowym i zagranicznym

 • Eurotransfer i US - Transfer

 • obsługa czeków w obrocie zagranicznym

 • akredytywa oraz inkaso dokumentowe

 • dyskonto weksli

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Konto inteligo
Konto Inteligo proponuje:

 • najatrakcyjniejsza oferta bankowa dla małych firm

 • usługi bankowe w ramach Inteligo dostępne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

 • za pośrednictwem kanałów elektronicznych: internet, telefon, SMS, bankomaty

 • promocja związana z przejęciem obsługi kont Inteligo przez PKO Bank Polski

Katowice, 17 czerwca 2003r.


Pko bank polski bankiem wspieraj cym rozw j ma ych i rednich przedsi biorstw

PKO Bank Polski został aż czterokrotnie odznaczony za ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym za Pakiet Biznes Partner.

Otrzymaliśmy:

Biznes Partner

Nagrody

i Wyróżnienia

 • statuetkę konkursu i godło promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”,

 • medal Europejski przyznany przez BCC i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,

 • brązowy medal na I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Usług Bankowych,

 • statuetkę i dyplom w konkursie „Europrodukt”.

Katowice, 17 czerwca 2003r.